Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên. Năm C. Số 448

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gv. 1, 2-23.  Bài đọc 1 trích sách Giảng viên hôm nay nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay còn mai mất.  Cần khôn ngoan để sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Bài đọc 2. Cl. 3, 1-11. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy giết chết con người cũ tội lỗi, sống con người mới theo gương Chúa Giêsu Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là bác ái, hy sinh, và làm việc tốt lành hằng ngày.
Tin Mừng. Lc. 12, 32-48. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu từ chối chia gia tài vì là việc phụ thuộc.  Điều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức hằng ngày, và khôn ngoan sử dụng ơn lành,để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời.

Đáp ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, 
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh thánh tuần tới:  Kn.18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 32-48

Suy Niệm. Cuộc đời là hư không. Đó là một sự thật mà mỗi người chúng ta đều nhìn nhận. Không có gì trong cuộc đời là bền vững, là vĩnh cửu. Tất cả đều tàn phai theo thời gian. Sức khoẻ, danh vọng, sắc đẹp và tiền của vật chất rồi cũng sẽ có một ngày vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Không ai phủ nhận chân giá trị của đồng tiền. Vật chất luôn là một gắn bó cơ hũu với con người. Tiền của luôn là người đầy tớ tốt, nhưng luôn là ông chủ xấu. Bao lâu con người làm chủ nó, bắt nó phục vụ cho chính mình, thì đời sống sẽ chất đầy những thành quả của yêu thương và bác ái. Còn một khi xem trọng vật chất, của cải, lấy nó làm chuẩn mực, thước đo cho những giá trị cuộc sống, thì lúc đó, con người sẽ trở nên những nô lệ cho chính của cải mà mình làm ra. Thật trớ trêu thay, con người nhiều khi lại trở nên những nô lệ cho những thành quả mà do chính mình làm nên. Của cải quí hóa thực và cần thiết thực nhưng con người đâu phải chỉ thuần nhất có của cải, vật chất. Của cải đâu là cứu cánh của con người. Nếu chỉ biết thu gom, tích trữ của cải vật chất mà lãng quên linh hồn thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của người phú hộ và người nông dân đáng thương kia. Trái lại, nếu hôm nay chúng ta khôn khéo tích trữ thật nhiều của cải thiêng liêng, trở nên người giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có thể an tâm tự nhủ lòng mình: Hồn ta ơi, hãy hoan lạc và vui mừng, vì ngươi đã có một kho báu trên trời. Mai đây tha hồ vui hưởng!

Reflection.
Ecclesiates 1:2; 2:21-23. Today's readings fit together like three panels of a colorful mural called "Set Your Heart on the Kingdom." This first reading insists that "All things are vanity!" For the author, vanity meant "emptiness" or "straw." He is telling us that it is useless to set out hearts on things that must be left behind when we die. Make a list of your concerns. Are any of them "vain"? How are you on the right track in your priorities? When are you overly concerned with vain things?
Colossians 3:1-5, 9-11. In this reading we are reminded that the life of a Christian should reflect the values of Jesus. "Seek what is above," we are told. Put aside lies and idols and evil desires. Be formed in the image of God. Live as though you truly believe in the kingdom, or reign, of God that Jesus proclaimed. This reading reminds us to be like Christ. A popular way of saying this in our own day is to use the initials WWJD? "What would Jesus do?" Try to answer that question in the following situation. Then say what YOU would do to be like Jesus. A new person comes to your church. He or she is very shy and is afraid to make friends. You said hello once. Is that enough? What would Jesus do? What would you do?
Luke 12:13-21. As so often happens, Jesus tells a parable because someone has asked him a question. A man wants him to settle a squabble about an inheritance, but Jesus will have no part of it. Concern about money prevents people from focusing on the reign of God. The parable of the rich farmer shows how foolish it is to keep piling up possessions. Right when the greedy man is gorging himself on food and drink, he dies. Death prevents any chance of reform. How important is making money? Jesus knows that we all need enough to live on. Each person's need will be a little bit different. Each family's needs will be a little bit different. But Jesus warns here against piling up money and ignoring what is really important for our eternal life.

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.     Ds. 11, 4-15; Mt. 14, 13-21.     Lh. Joakim/Gđ. Nguyễn V. Giá 
Thứ Ba.       Lễ Chúa Biến Hình.                 Lh. Phao-lô
Thứ Tư.      Ds. 13, 1-26; Mt. 15, 21-28.     Lh. Giuse
Thứ Năm.   Ds. 20, 1-13; Mt. 16, 13-23.    Lh. Gia-cô-bê/Gđ. Ông Ng. V. Dung  
Thứ Sáu.     Đnl. 4, 32-40; Mt. 16, 24-28. 
Thứ Bảy.    5:30.
Chúa Nhật10 giờ sáng&6 giờ chiều.  Lh. Mát-thêu/Gđ. Lập&Nhung 
                                                                  Lh. Joakim&Anna/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể     Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                      Ng. Đình Chót                           
8. Ng. Văn Cả/An Phạm               Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Th. Ban/Ng. Ánh Tuyết   Lê Đình Phong; Lê Viết Thắng    Joseph Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. .                                                                Tyler Th. Hoàng&John Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
10 giờ sáng     Tự nguyện
6 giờ chiều-    Tự nguyện
Dâng lễ. Gđ.  Tự nguyện
                                                                                                                                                         
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 7, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,171
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Nguyễn Đ.Thanh&Giang 3,000
  2. Nguyễn Linnie                    300
  3. Nguyễn Thị Chín                100
  4. Trần Minh Quân                 100
  5. Bùi Minh Hoàng                  50
            Tổng cộng:                $ 3,550

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công. 
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 8 đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8 tuần này. Có những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Nếu tham dự cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ. Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.     

Xin chú ý!  Thánh lễ  8 giờ tối Thứ Bảy, kính Khiết Tâm Đức Mẹ, tại dòng Đồng công, sẽ không thể thay thế cho Thánh lễ Chúa nhật.

Sẽ có 2 Thánh lễ ngày Chúa nhật vào lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin thông báo! Sẽ có ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này bên hội trường.  Sau Thánh lễ, xin quí phụ cha mẹ mau mắn qua hội trường ghi danh cho các em.

Nhóm Giúp Lễ.
Sẽ có buổi họp mặt các em giúp lễ vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 tới đây, vào lúc 7 đến 8 giờ 30 tối, và ăn miễn phí.  Xin mời các em đang trong nhóm, và những em nam từ lớp 5 trở nên muốn gia nhập nhóm giúp lễ, xin đến tham dự.  Và xin cha mẹ phụ huynh khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham dự.

Ngày Khai Giảng.
Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 8.  Sau nghi thức khai giảng, sẽ có buổi họp cho các phụ huynh, cha mẹ trong hội trường.  Xin tất cả phụ huynh có con em ghi danh vui lòng tham dự buổi họp quan trọng này. 

Nghi Thức Tuyên Hứa Giáo Lý Viên Và Thày Cô
Để cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho niên chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay, xin các giáo lý viên, thày cô và những người giúp đỡ, vui lòng tham dự nghi thức tuyên hứa và phép lành trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời.  Xin chú ý!  Thứ Năm Ngày 15 tháng 8 là ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ trọng buộc. Tất cả mọi người Công giáo phải tham dự Thánh lễ trong ngày này. Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 6 và 8 giờ tối tại giáo xứ.

Bí Tích Xức Dầu Thánh.
Thứ Bảy tuần thứ hai tuần này, ngày 10, trong Tháng 8, trùng với đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công, cho nên nghi thức xức Dầu Thánh sẽ được dời vào Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 17.

Tờ Tin Mừng Tuần Tới. Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, cho nên sẽ không có tờ Tin Mừng tuần tới.  Những người phụ trách các phần phụng vụ trong các Thánh lễ 10 giờ sáng và 6 giờ chiều Chúa nhật tuần tới sẽ tự nguyện, và các Thánh lễ tuần sau đó, sẽ được đăng trong Tờ Tin Mừng Chúa nhật cùng ngày.

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận. Trong chương trình đào sâu và mở rộng kiến thức đức tin Công giáo, bắt đầu vào cuối tháng 8 này, văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở những lớp thần học cho người lớn trong địa phận, trình độ tương đương với bằng cấp đại học ngành thần học chính thức. Muốn biết rõ về chương trình của văn phòng Học vụ PSI (Pastoral Studies Institute) của địa phận, hay chi tiết về các lớp và ngày giờ, xin gọi số: 918-307-4941, hay e-mail cho bà Mary Malcom tại địa chỉ: mary.malcom@dioceseoftulsa.org, hay vào web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org, trong mục education.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....