Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm C. Số 457

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kb1,2-3.2,2-4. Ngôn sứ Habacúc kêu trách Thiên Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Thiên Chúa cho biết: ‘’Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ.’’ Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. 2Tm. 1, 6-14. Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta hãy bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao phó, bất chấp khó khăn, vu khống và nghịch cảnh trong đời sống.
Tin Mừng. Lc. 17, 5-10.  Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông biết sức mạnh phi thường của nó.  Chúa cũng dạy các ông phải sống khiêm nhường và thi hành nghiêm chỉnh bổn phận của mình. Đó ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca:  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
 “Các ngươi đừng cứng lòng.”

Kinh thánh tuần tới:  2V. 5, 14-17; 2Tm. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19.

Suy NiệmTrong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài qua đời sống thờ phượng, kính mến, và qua những anh chị em chúng ta. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn phục vụ Chúa, bằng sự chu toàn bổn phận: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, tình bác ái huynh đệ với tha nhân, một tín hữu trong Giáo Hội, trong giáo xứ, một người công dân đối với tổ quốc. Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình làm được. Vì tất cả mọi sự đều là do Chúa ban. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, nên ta phải có thái độ khiêm tốn khi phục vụ. Người khiêm nhượng hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo vì người tự cao sẽ tự cho rằng mọi thành quả là do sức họ làm nên. Người khiêm tốn là người luôn thấy mình là yếu hèn, luôn nhận ra những khiếm khuyết của mình. Do đó, khi nào họ cũng tin tưởng, cũng cậy trông vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những khí cụ đắc lực trong bàn tay của Chúa, để chúng con biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

Reflection.
Habakkuk 1:2-3; 2:2-4. The prophet Habakkuk expresses the same question we have all asked at one time or another: Why do bad things happen to good people? Habakkuk pleads with God for an explanation. Even God's faithful ones have been trampled on by their enemies. God answers the prophet with a vision that will be fulfilled in the future. The violent ones will, by their sinfulness, bring about their own defeat. The just ones, by their fidelity to God, will enjoy lasting happiness. God does not give explanations for evil and suffering. But God does promise eternal life to those who trust and remain faithful.  Looking ahead helps us to focus our lives on what is important.  What are you doing in your life now to prepare for your vision of the future?
2 Timothy 1:6-8, 13-14. To preach the Christian faith at a time of terrible persecution requires great courage. Loyalty to the gospel always involves a certain amount of hardship for any disciple. Anyone who teaches or preaches the faith must also be true to the tradition handed down by Jesus through the apostles. Timothy is reminded that the Holy Spirit will help him to remain on the right track. What do you find hard or inconvenient about living the Gospel?
Luke 17:5-10. The two sayings of Jesus in today's gospel make us wonder about the other side of the story. When the apostles ask, "Increase our faith," are they secretly quite satisfied with their record of faithfulness? Jesus tells them that if they really have faith they can tell a tree what to do, and it will do it! The story about the servant tells us that Jesus' disciples should be grateful to God. When we do God's will, we should not expect to receive a gold medal. We have, after all, done no more than "what we were obliged to do." What is your attitude toward the next good thing asked of you? Is it to stand around and quibble about it? Or do you say, "I'll get it! I'll do it! I'm on it!"?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     Lễ Đức Mẹ Mân Côi           Xin như ý- Hội Đền Tạ
Thứ Ba.      Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 38-42.  2Lh. Phê rô/Gđ. Nguyễn Ry    
Thứ Tư.      Gn. 4, 1-11; Lc. 11, 1-4.       2Lh. Maria/Gđ. Nguyễn Ry
Thứ Năm.   Ml.3-4,2; Lc. 11, 5-13.         Lh.Ôbà TTNN&mồ côi
Thứ Sáu.     Ge. 1, 13-15; Lc. 11, 15-26. Lh. Mồ côi/Gđ. Ng. Ry
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Phanxicô&Anna/Gđ.Ng. Ry
Chúa Nhật.   8&10.  Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
                      
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót
8. Trần Ngọc Ánh/Nguyễn Anh       Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Ng. Thị Châu      Ng. Thanh Ban; Lê Đình Phong      Long Ngô& 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Hải                                    Nathan Vũ/Thu Ng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung        Ng. Đình Chót
10. Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường  Lê Viết Thắng; Trần V Thái       Johnathon Ng.  
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Đức Hạnh                             Khoa Ng.&Andrew Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 9, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,203
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
  1. Nguyễn Trường Giang  1,000
  2. Bà Lê Thi Thơm           1,000
  3. Trần Phương                   500
  4. Đỗ Thanh Danh               500
  5. Nguyễn Văn Vỹ               300
  6. Nguyễn Thị Xuân Tuyết   300
  7. Nguyễn Đức Toàn           200
  8. Nguyễn Đức Toán           200
  9. Nguyễn Văn Hòa             100
  10. Nguyễn Long (Gđ.#199)  100
               Tổng cộng:          $ 4,200

Chân Thành Cám Ơn.
Trong nỗ lực tạo tài chánh cho quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ, một số người đã hy sinh công sức và thời giờ phụ giúp trong công việc làm thịt heo rừng để bán, và tuần vừa qua đã thu được số tiền là $1,285. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, và xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành.

Cung Nghinh Đức Mẹ Maria.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria, giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Đức Maria, là mẫu gương cho mọi người Ki-tô hữu, và kêu gọi mọi người sống một cách sốt sắng 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi. Xin kêu gọi mỗi gia đình trong giáo xứ đặc biệt trong tháng này, hy sinh thời giờ mỗi buổi tối lần chuỗi Mân côi kính Đức Mẹ.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 6 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Báo Tin Và  Phân Ưu.
Xin thông báo: thân phụ của linh mục Vũ Đức Minh, là linh mục trong địa phận, hiện nay đang phục vụ tại Colorado Springs và có một số người thân thuộc trong giáo xứ, là ông cố Giuse Vũ Đức Hoàng, vừa qua đời tại Thụy sĩ.  Xin chân thành phân ưu cùng linh mục Vũ Đức Minh và thân bằng quyến thuộc.  Xin cho linh hồn Giuse được hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên Đàng.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.
Xin chú ý! Đức giám mục địa phận Edward J. Slattery sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, với những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 và nhiều hơn, trong năm nay, vào Chúa nhật tuần này, ngày 6 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family. Xin mời những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối và đã ghi danh tham dự.

Bí Tích Xức Dầu Thánh.
Xin Chú ý!  Nghi thức xức dầu thánh hàng tháng sẽ được cử hành vào Thứ Bảy tuần này, ngày 12, trong Thánh lễ 5 giờ 30 chiều.  Những người đau yếu, bệnh tật, già yếu hay có những chứng bệnh nan y muốn lãnh nhận, xin tham dự.

Bí Tích Hôn Phối Và Giấy Giới Thiệu.
Những ai muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối tại giáo xứ, hoặc xin giấy giới thiệu để kết hôn  ở nơi khác, cần hội đủ những điều kiện sau đây: 1). Đã ghi tên và đang sinh hoạt trong giáo xứ như tham dự Thánh lễ thường xuyên, dâng cúng, đóng góp… 2). Gặp linh mục quản nhiệm 6 tháng trước, và trình giấy chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức. 3). Nếu tái hôn, phải có giấy Công Bố Tiêu Hôn, hoặc giấy khai tử nếu người phối ngẫu đã qua đời. 4). Đã theo học lớp chuẩn bị Hôn nhân tại giáo xứ hay địa phận. 5). Đã lập thủ tục điều tra hôn phối. Nếu không hội đủ điều kiện ấn định trên đây, linh mục quản nhiệm không có quyền cấp giấy giới thiệu, hay chứng hôn. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo mục chuẩn bị hôn nhân trong trang web của giáo xứ, hay http://www.nguoitinhuu.com/hon-nhan/ch01.html.   Xin mọi người cùng cộng tác để xây dựng và củng cố giá trị hôn nhân của Giáo hội Công Giáo.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....