Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm A. Số 465

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 2, 1-5. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a tiên báo Thiên Chúa đến cải tạo mọi sự: Dân Chúa sẽ được quý chuộng và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi họ, và Chúa ban hòa bình thịnh vượng cho họ cũng như cho chúng ta.
Bài đọc 2. Rm. 13, 11-14. Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta.  Tỉnh thức là cải thiện đờI sống, trở nên ngườI mớI theo gương Chúa Kitô. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng.  Mt. 24, 37-44. Trong bài Tin mừng theo thánh Máthêu hôm nay, Chúa Giêsu báo trước Người sẽ đến thình lình.  Chúng ta phải tỉnh thức, phải chuẩn bị sẵn sàng.  Ai chuẩn bị sẵn sàng sẽ được NgườI cứu thoát, kẻ không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị bỏ lại.

Đáp Ca: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
             “Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa.”

Kinh thánh tuần tới: Is. 11, 1-10; Rm. 15, 4-9; Mt. 3, 1-12.

Suy Niệm. Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm. "Sống sao thác vậy". Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc. Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc. Lạy Cha, hôm nay toàn thể Giáo Hội chúng con bước vào mùa vọng. Mùa mà Giáo Hội dành đặc biệt để thúc giục con cái mình chuẩn bị sẵn sàng và thức tỉnh luôn, để đón mừng ngày Ðức Giêsu đến lần thứ hai. Lạy Cha, xin ban Thánh Thần của Cha đến mỗi người trong gia đình chúng con, giúp chúng con biết khôn ngoan chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình an vào đời sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết chọn lựa cái bất diệt chứ không phải cái mau qua. Ðể chúng con được hân hoan trong ngày trình diện Cha, và chúng con sẽ mãi mãi sống trong ân tình và hạnh phúc bên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Reflection.
Isaiah 2:1-5. As we enter into Advent, Isaiah greets us with a promise of universal peace. He foresees a time when all nations will learn God's ways. They will no longer make weapons or train for war. They will "walk in the light of the Lord." When Isaiah wrote his message of hope, Judah and its capital, Jerusalem, were under the threat of attack by its enemies. Yet the prophet clung to his faith that God would come to save God's people. During Advent, what can you do to prepare for the coming of Jesus into your life today, and at the end of time?
Romans 13:11-14. What else can we do to prepare for Christ's final coming in glory? "Awake from sleep," Paul says, and "put on the armor of light." He means that we should practice love for our neighbors and avoid deeds of darkness (sin). He warns us that we may not have as much time as we think, because the day (the day when Jesus will return) draws near!  How are you planning to spend this time of Advent?  Think of one thing to do each day that will keep you "awake" to God and neighbor. Ask Jesus to help you do it.
Matthew 24: 37-44. In today's gospel, we are asked to live in the present with an eye toward the future. We are not to be totally absorbed by the usual activities of life. We are to remain open to the coming of the Lord, and be prepared. Here Jesus compares himself to a thief who breaks in when no one is looking! Jesus wants us to be prepared so that we can welcome him, not as a thief, but as our long-awaited Savior!  Sometimes it is hard for us to believe that what we do today matters for tomorrow and, really, for all eternity. Can you think of some examples of the way your actions today will matter for tomorrow and forever? How does what you do today help prepare you and the LỚp world for the coming of Christ?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.   Is. 2: 1-5; Mt. 8: 5-11. Lh.Giacôbê&Phêrô&Philiphê/Gđ.Ôbà Ng. D. Kỷ
Thứ Ba.      Is. 11:1-10; Lc. 10: 21-24 Lh. Maria&Andrê/Gđ. Bửu Thu.   
Thứ Tư.     Is. 25: 6-10; Mt. 15: 29-37. Lh. Gioan Bao./Gđ. Ng. Thăng&Thảo
Thứ Năm.  Is. 26: 1-6; Mt. 7: 21-27.  Lh. Mátta/Gđ. Trần H. Cường
Thứ Sáu.    Is. 29: 17-24; Mt. 9: 27-31. Lh. Antôn&Anna/Gđ. Trần H. Cường
Thứ Bảy.    Lh.Gioan Bao.&Anna&Maria&Tôma&Giuse/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.    Lh. Maria/Gđ. Ng. Thăng&Thảo
                      Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Đình Chót
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung        Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong/Ng. Thu Chung    Ng.Thanh Ban; Trần Văn Thái     Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lưu Văn Hiển                                           Johnny Đặng&Bảo Trương    

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng. Thanh Ban/Đỗ K. Loan    Ng. Trung Trực
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An       Ng. Văn Cả
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường          Lê Th. Xuân; Ng Trường Giang     Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quốc Hiệp                                               Colin Vũ&James Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 11, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,107
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Nguyễn Trung Trực&Nguyệt 1,000
 2. Nguyễn Duy Kỷ&Trinh          1,000
 3. Phạm Văn Định                        200
 4. David Trương                          200
 5. Phạm Quang Nam                   100
 6. Trần Văn Sinh                         100
 7. Nguyễn Văn Phước                 100
 8. Hoàng Đình Tri                       100
 9. Đỗ Cẩn                                    50
                    Tổng cộng:            $ 2,850

Lớp Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu.
Xin các cha mẹ phụ huynh của các em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu chú ý!  Trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần tới, ngày 8, sẽ có nghi thức dâng tiến cho các em.  Xin mọi người tham dự đầy đủ, vui lòng trang phục các em một cách tề chỉnh, và đến trước 15 phút để sắp xếp.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin chú ý! Trong tuần mừng Lễ Tạ Ơn, cho nên sẽ không có các lớp giáo lý Chúa nhật tuần này. Sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần tới, ngày 8.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.  Để giúp cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp và thuận tiện, sẽ có xin tiền lần thứ hai tuần này.  Xin mọi người rộng lượng. Tuần tĩnh tâm mùa vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 15 tháng 12, sẽ do linh mục Phan Quang Minh thuộc địa phận Louisiana hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Xin vui lòng đọc chương trình phía dưới.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Này. Xin chú ý!  Vì các linh mục địa phận tham dự ngày tĩnh tâm mùa Vọng, Thánh lễ Thứ Ba tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng .

Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2.  Xin mọi người sốt sắng mua  ủng hộ.  Xin chân thành cám ơn.

Lịch Phụng VụLịch phụng vụ 2014 sẽ được phát ra miễn phí sau các Thánh lễ tuần này.  Xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn.  Xin chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh.  Xin Thiên Chúa trả công.

Chào Tạm Biệt.  Giáo xứ xin chào tạm biệt gia đình ông bà Nguyễn Duy Kỷ, sẽ di chuyển xuống Houston, TX vào tuần tới. Và xin chân thành cám ơn sự tham gia, đóng góp và tất cả những giúp đỡ, đóng góp, cùng sự hiện diện của ông bà trong mấy chục năm qua.  Xin Thiên Chúa trả công bội hậu, và chúc ông bà lên đường bằng an và nhiều sức khỏe. 

Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.  Xin các gia trưởng trong giáo xứ tham dự giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này vào lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ 6 giờ 30, để xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân, và cầu nguyện cho gia đình được yên vui, hòa thuận và hạnh phúc.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ, trước Thánh lễ 5 giờ 30. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Chương trình tĩnh tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu:
 • 7:15 chiều- Thánh lễ
 • 8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy.
 • 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30: giảng tĩnh tâm. / Ăn trưa miễn phí.
 • 2 giờ: dành cho giới trẻ.
 • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ
 • 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa Nhật
 • 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ 
 • 2:30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....