Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. Năm C. Số 464

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sm. 5: 1-3 Dân Do thái đã xức dầu tấn phong Đa vít làm vua lãnh đạo họ.  Vua Đa vít là hình ảnh Chúa Giê-su là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương quốc Nước Trời.
Bài Đọc 2. Cl. 1:12-20. Thánh Phao lô minh chứng Chúa Giê-su là Trưởng Tử mọi loài thụ tạo; và chính Chúa Giê-su đã xác nhận Vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 23: 35-43. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su bị đóng đanh treo trên khổ giá, vị mọi người nhạo cười.  Đó là lúc Người biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta.  Người là Vua Tình Yêu.

Đáp ca: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
   "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"

Kinh Thánh Tuần Tới: Gr. 33, 14-16; 1Tx. 3, 12 - 4, 2; Lc. 21:25-28;34-36.     

Suy Niệm. Vua chúa trần gian có thần dân để cai trị, có quan quân để sai khiến, có vật chất để hưởng thụ.  Chúa Giêsu trái lại, Người không làm vua theo kiểu thường tình ấy. Người đã khẳng định: "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Tin Mừng hôm nay nói lên tính cách Vương Quyền của Người. Dưới hình thức nhạo báng của dân chúng, và của bản án treo trên thập giá nói lên vương quyền của Chúa Giêsu: "Hắn đã cứu được người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, người được Thiên Chúa tuyển chọn. "Đấng Kitô" chính là người được xức dầu, là tước hiệu của vua. "Người Thiên Chúa tuyển chọn" chính là tước hiệu Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Lời tuyên xưng của người trộm lành đã nói lên vương quyền của Người: "Khi nào về Nước của Người, xin nhớ đến tôi." Nước của Chúa Giêsu là Nước Tình Yêu, vương quyền của Người là để phục vụ. Người đã không "cứu lấy chính mình", nhưng đã "cứu lấy mọi người" khỏi chết muôn đời nhờ cái chết của Người. Chúa không cai trị bằng sức mạnh biểu dương, nhưng chinh phục bằng tình yêu thương. Và trong suốt 2013 năm qua, Người vẫn luôn đón nhận vào trong vương quốc tình yêu của Người; những dân biết duy trì tinh thần hiệp nhất, phục vụ và yêu thương. Chỉ những ai biết sám hối ăn năn, tin nhận vào quyền năng và tình thương của Chúa như anh trộm lành, mới được vào trong vương quốc của Người. Chỉ những người biết kính sợ Thiên Chúa và tin tưởng vào sự sống đời sau mới được ban cho Nước Trời.

Reflection.
2 Samuel 5:1-3. In today's reading we see the tribes of Israel coming to make David their king. Called by God to lead the chosen people, David had been a shepherd, musician, military hero, and respected leader of his people. Now he would rule as king and make the Israelites secure against their enemies. What comes to your mind when you think of a king?
Colossians 1:12-20. On this feast of Christ the King, we read a tribute to Jesus Christ as the supreme ruler of all creation. In Christ, everything and everyone are reconciled. He is the head of the Church and the One who holds everything "in being." The second reading reminds us to be grateful that we are loved and saved by such a king. How did Jesus share our lives, our joys, and our suffering? How do you respond to Jesus' love for you?
Luke 23:35-43. As we celebrate the last Sunday of the Church year, Luke's Gospel leaves us with a "holy picture" to remember and cherish. It is a crucifixion scene. Above the head of Jesus, a sign proclaims: "This is the king of the Jews." The soldiers and most of the crowd think that the sign is a bad joke. But a criminal who is hanging in a cross next to Jesus senses the truth about him. "Remember me when you enter upon your reign," he prays. And the King responds, "This day you will be with me in paradise." What can you do this week to be like Christ the King in love, in forgiveness, in generosity, in works of peace and justice?

Ý Lễ.     
Thứ Hai.   Lh.Mồ côi/Gđ.Long&Mai   –   Lh.Đa Minh- Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.    Lh.TTNN và mồ côi/Gđ. Bà Gẫm  –  Cha mẹ NN/Gđ. Ng. Vĩnh&Loan 
Thứ Tư.    Các Lh.nội ngoại    –   Tạ ơn  -      Tạ ơn/Gđ. Quỳnh&Diễm
Thứ Năm.  Lh.mồ côi/Gđ.Ng. Vĩnh&Loan  –   Lh.Gioakim&Anna/Ng. V. Tương
Thứ Sáu.   Lh. Đa Minh – Các Lh. Long&Lưu – Lh.Thân nhân/Gđ. Độ&Vân
Thứ Bảy.  Lh.Phê-rô&Anna/Gđ. Độ&Vân-Lh.Antôn&Phêrô&2Lh.Maria/Gđ.Bà Tư
Chúa Nhật.Lh.Têrêsa&Đôminicô/Gđ.Khương&Cúc – Lh.Maria&Tạ ơn/Ng.K.Thu
                   Lh. Maria/Gđ. Phạm V.Tiến – 2Lh.Phê rô/Gđ.Thân Thấy
                   Lh.Giuse&Isave/Gđ.Ng.Th.Ban-Lh.Antôn&TT nội ngoại/Gđ.Ng.Tr. Giang

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/ Ng.Thị Châu   Ng. Ngọc Bảo
8. Ng. Văn Cả/Anh Nguyễn             Sơ Ngô Vy
10. Ng.Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến    Phạm V. Tiến; Lê Đ. Phong         Khoa Nguyễn
Dâng Lễ:   Hội đồng mục vụ                                       Phạm Thắng;Andrew Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Đình Chót
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung        Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong/Ng. Thu Chung    Ng.Thanh Ban; Trần Văn Thái     Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lưu Văn Hiển                                           Johnny Đặng&Bảo Trương 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 11, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,301
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Phạm Minh Quân                  1,000
 2. Trần Phúc Khánh                  1,000
 3. Phạm Hữu Trí                          400
 4. Nguyễn Văn Phi                       300
 5. Lớp Kinh Thánh&Humble Bees 200
 6. Vũ Đình Hiệu                           100
 7. Nguyễn Tự Lập                        100
 8. Nguyễn Thị Chín                      100
 9. Phạm Quang Nam                    100
 10. Trần Quốc Hiệp                       100
 11. Trương Kim Hồng                    100
 12. Bùi Minh Hoàng                         50
 13. Lê Đình Phong                          50 
                      Tổng cộng:           $ 3,600

Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt. Trong lần xin tiền thứ hai trong các thánh lễ cuối tuần vừa qua để cứu trợ những nạn nhân bão lụt, đã thu được số tiền $3,351. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Hội Hiền Mẫu. Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,450 để xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp nấu và bán những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Vé Số Xuân. Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2.  Xin mọi người sốt sắng mua  ủng hộ.  Xin chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Trong Ngày Tạ Ơn (Thanksgiving Day). Thứ Năm tuần này, ngày 28, là lễ Tạ Ơn. Thánh lễ sẽ vào lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai đi tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: đậu, bắp, cà rốt, thịt heo, thịt bò, thịt gà v.v..(canned food items), hay mì gói.  Sẽ đem lên trước bàn thờ trong phần dâng của lễ.  Xin mọi người sốt sắng tham gia.

Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ Mới.  
Sau đây là danh sách 17 quí vị trong Hội đồng mục vụ mới niên khóa 2013-16:
1.      Nguyễn Đức Lợi              Chủ tịch
2.      Nguyễn Trung Hải            Phó chủ tịch;
3.      Chị Trần Thu Hường        Thư ký
4.      Nguyễn Trung Trực
5.      Nguyễn Thanh Hiền
6.      Đỗ Danh
7.      Huỳnh Tiến Dũng
8.      Nguyễn Thanh Ban
9.      Trần Thái
10.  Vũ Cẩm
11.  Vũ Khương
12.  Đặng Phương
13.  Trương Văn Minh
14.  Phạm Văn Tiến
15.  Nguyễn Quốc Quỳnh
16.  Chị Nguyễn Ngọc Yến
17.  Trần Hoàng Long
Xin chân thành cám ơn quí thành viên mới và cũ trong hội đồng mục vụ đã hy sinh thời giờ và công sức phục vụ giáo xứ.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho quí vị.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.  Tuần tĩnh tâm mùa vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 15 tháng 12, sẽ do linh mục Phan Quang Minh thuộc địa phận Louisiana hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Sẽ có xin tiền lần thứ hai để giúp cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp và thuận tiện vào 2 tuần tới.  Xin mọi người rộng lượng.  

Chương trình tĩnh tâm:
Thứ Năm và Thứ Sáu:
          7:15 chiều- Thánh lễ    - 8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy.   
          9 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30: giảng tĩnh tâm. / Ăn trưa miễn phí.
          1 giờ 45: dành cho giới trẻ.
          5 giờ 30 chiều: Thánh lễ  -  8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa nhật 
           8 và 10 sáng: Thánh lễ - 2 giờ 30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Học Sinh Trường Thánh Pius X. Còn một số cha mẹ của các gia đình có con em hiện đang học tại trường thánh Pius X, chưa gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em học từ mẫu giáo (K) trở lên trong danh sách.  Xin vui lòng mau mắn đến gặp linh mục quản nhiệm. Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....