Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm A. Số 490

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 8, 5-8; 14-17. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại những lời phó tế Philipphê rao giảng. Nhờ đó nhiều người Samaria tin theo Chúa, và các tông đồ Phêrô và Gioan đến đặt tay trên họ, để họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Pr. 23, 15-18. Thánh Phêrô khuyên các tín hữu đang bị bách hại hãy trả lời các chất vấn cách hiền hoà kính trọng, theo lương tâm ngay thẳng, và sẵn sàng chịu khổ theo gương Chúa Kitô.
Tin Mừng. Ga. 14, 15-21. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa sẽ không bỏ chúng ta mồ côi. Người sẽ xin Chúa Cha cho Chúa Thánh Thần đến ở với chúng ta, giúp chúng ta tuân giữ luật Người vì yêu mến Người.   

Đáp ca. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 2, 1-11; Ep. 1, 17-23; Mt. 28, 16-20.

Suy niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán rằng ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn yêu thương của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần, là Ðấng phù trợ, hướng dẫn và an ủi. Người sẽ ở trong người ấy, chỉ bảo, giúp và ban cho người ấy sự khôn ngoan, sáng suốt biết phân biệt tốt-xấu, lành –dữ, và phải-trái, ban cho người ấy sức mạnh làm những việc lành, tốt, phải, và can đảm tránh những việc xấu, trái và dữ, và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu. Tin và yêu mến Chúa là thực thi lệnh truyền của Chúa. Chúa Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần... Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6). Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.  

Reflection. 
Acts 8:5-8, 14-17. In today's reading we find that the deacon Philip has left Jerusalem to preach the gospel in neighboring Samaria. The crowds know that God is with him because he heals those who are sick in mind and body. Impressed by this power, they listen to Philip's preaching and are baptized. To confirm the gift of the Holy Spirit in the newly-baptized, Peter and John come to Samaria and lay hands on them. In this reading, the gifts of the Spirit were shown through healing. Take a moment to think of one gift or quality that you have.   How are the gifts of the Spirit shown in you?
1 Peter 3:15-18. The second reading reminds us that we should always be ready to explain what we believe. However, we should avoid arguing or trying to force others to accept our beliefs. Speak gently and with reverence, we are advised. And be ready to suffer for doing and saying what is right. Can you think of some questions you have been asked about your faith?  How would you answer?
John 14:15-21. Several words in today's reading are so important that we should repeat them to ourselves often: "Obey the commands I give you." Jesus knows how difficult this would be for us if we had to do it all alone. So he gives us a Helper, the Holy Spirit. The Holy Spirit living and working in us enables us to put the teaching of Jesus into action. Jesus promised to send the Spirit of truth and love to us. Where do you find truth and love in your life? There you will find the Holy Spirit. When is truth and love fun and exciting? When is truth and love hard and difficult?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Cv. 16, 11-15; Ga. 15,26-16.4     Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều
Thứ Ba.      Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.         Lh. Anrê&Mátthêu/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Tư.      Cv. 17,15-18,1; Ga. 16, 12-15.     Lh. Anrê
Thứ Năm    Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.           Lh. Gioakim&Maria/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Sáu.     Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.          Tạ ơn/Gđ. Trương Minh
Thứ Bảy. 5:30   Lh. Phê rô&Mađalêna/Gđ. Trần Ng. Ánh
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Batôlômêô&Inê Têrêsa/Gđ. Trần Ng. Ánh
                                Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
                                       
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Sơ Kim Anh          Vũ Đình Hiệu       Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An          Ng. Văn Cả                              David Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Lê Thanh Xuân   Ng.Trung Hải; Phạm Tiến          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Thanh Kiệt                                                    Paul Ng.&John Trần

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu    Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Anh Nguyễn               Ng. Đình Chót                              David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến       Ng. Thanh Ban;Lê Thanh Phong       Tyler Hoàng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Tự Lập                                                   Trần Hoạt Liêm;Joseph Ng.

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 18 tháng 5, 2014
Quĩ Điều Hành. $1,835Quĩ Xây Dựng NT&NX.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Trung Trực&Nguyệt 500
  2. Trần Đình Hải&Thu Hà        300
  3. Lê Văn Anh                          300
  4. Trần Quốc Hiệp                    200
  5. Nguyễn Văn Hinh                  200
  6. Linh mục quản nhiệm            200
  7. Bà Trần Đình Lam                100
  8. Nguyễn Văn Hòa                   100
  9. Nguyễn Đình Chót                100
  10. Lê Đình Phong                       50
           Tổng cộng                   $ 2,050

Ngày Tưởng Nhớ (Memorial Day)
Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 26, là Ngày Tưởng Nhớ.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều tại giáo xứ.  Đức giám mục địa phận Edward J. Slattery sẽ dâng một Thánh lễ lúc 8 giờ 30 sáng tại nghĩa trang Calvary (đường 91 và Harvard). Xin mời tham dự, nhất là những người có thân nhân được mai táng trong nghĩa trang này.

Lễ Chúa Thăng Thiên. 
Xin chú ý! Theo lịch phụng vụ, Lễ Chúa Thăng Thiên sẽ vào Thứ Năm, ngày 29, tuần này. Nhưng theo chỉ định của địa phận, lễ này sẽ được dời chuyển vào Chúa nhật tuần tới, ngày 1 tháng 6. 

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ  mọi công việc cho ngày picnic giáo xứ Chúa nhật vừa qua được tốt đẹp và rất vui. Đặc biệt quí vị trong hội đồng mục vụ; ban ẩm thực nấu những thức ăn; ban bảo trì cắt cỏ và thu dọn.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat).
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những người độc thân tuổi từ 17 đến 39, vào ngày 13 tới 15 tháng 6 tới đây.  Sẽ có những bài chia sẻ, họp nhóm và cầu nguyện, giúp mọi người có cơ hội tìm nhận ra tiếng gọi của Chúa sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh, hạn chót ngày 6 tháng 6.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Matt Gerlach, Văn phòng Ơn kêu gọi, Office of Vocations at  918-307-4936, or frmattgerlach@gmail.com or vocations.office@dioceseoftulsa.org. 

Đón Chào.
Đức cha Đôminicô Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá địa phận Orange County, California, sẽ đến thăm và chủ tế Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 1 tháng 6.  Giáo xứ hân hoan chuẩn bị đón tiếp và chào mừng ngài.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công, Carthage, MO.  
Theo tin từ website của nhà dòng thông báo, Ngày Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: “Trẻ Giê-su trở về nhà và vâng phục cha mẹ.” (Lc. 2, 51)  Năm nay cũng có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng  những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình. 

Lớp Dạy Tĩnh Tâm, Cầu Nguyện Bằng Kinh Thánh.
Các sơ dòng Bê-nê-đíc-tô tại tu viện Thánh Giuse, tọa lạc tại ngã tư đường Lewis và 15, sẽ dạy phương pháp tĩnh tâm cầu nguyện bằng Kinh thánh quanh năm, và buổi dạy kỳ tới sẽ vào ngày 10 đến 13 tháng 6 tới đây.  Nếu muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh tham dự, xin vào trang web: www.stjosephmonastery.org.  Xin đọc tiếp phần Anh ngữ sau đây. Registration is also open for October 1-4, 2014.  The School of Lectio Divina was established as a corporate ministry of the sisters in 2010.  It is a unique opportunity to learn the teachings of the early Christian tradition in a way to follow Christ both through our personal prayer and our discernment toward God in our ordinary everyday lives.  Still have questions?  Please  e-mail lectio@stjosephmonastery.org or call the Office of Lectio Divina @ 918-746-4209.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....