Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Thông tin giáo xứ: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm A. Số 492

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc này thuật lại việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần qua hình lưỡi lửa ngự xuống, biến đổi và cho các ông nói được các thứ tiếng để can đảm loan báo Tin Mừng.
Bài đọc 2. 1Cr. 12, 3-13. Trong bài đọc 2 hôm nay, Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng cộng đoàn và Hội Thánh.
Tin MừngGa. 20, 19-23. Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Phục Sinh hiện đến ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọI người.  Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn và sự tác động của Chúa Thánh Thần.  

Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
         và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Kinh Thánh tuần tới:  Xh. 34, 4-9; 2Cr. 13, 11-13; Ga. 3, 16-18

Suy Niệm. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục sinh, và cũng là ngày mừng sinh nhật của Giáo hội. Bài trích sách Tông đồ Công vụ thuật lại, vào ngày lễ Ngũ tuần đang khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện thì Thánh Thần đến như một cơn gió, phủ trên cả nhóm tông đồ đang tụ họp dưới hình lưỡi lửa. Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi ngoạn mục nơi các tông đồ: từ những người nhút nhát và sợ sệt, họ đã được biến đổi thành những người can đảm, xác tín và dấn thân vào công cuộc rao giảng Tin Mừng. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: Vào chiều ngày Phục sinh Đức Giêsu đã hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống mới của Thiên Chúa. Sự sống mới mà Đức Giêsu trao ban cho các tông đồ, ngày nay cũng được tiếp tục trao ban cho các Kitô hữu là những người tin vào Chúa Kitô. Một trong những dấu hiệu cụ thể và rõ ràng nhất về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần là tinh thần bác ái, quảng đại và phục vụ cộng đoàn. Trong bài đọc thứ hai thánh Phaolô đã ví Giáo hội như là thân thể của Đức Kitô trong đó các chi thể kết hợp, yêu mến nhau và phục vụ lẫn nhau. Nếu chúng ta cố gắng thể hiện ra trong đời sống tinh thần yêu thương, tinh thần phục vụ, thì chúng ta có thể tin chắc là chúng ta đang để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động trong chúng ta. Đó là dấu hiệu chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

Reflection.
Acts 2:1-11.  When the Baptism of Jesus is described in the gospel, the Holy Spirit is pictured as a dove. But if the disciples in the upper room were expecting Jesus' promised Spirit to come as a dove, they had a big surprise in store! On that first Pentecost, the Spirit came as a powerful wind that blew all the disciples' fears out the window. The Spirit came as glowing tongues of fire that "lit a fire" in their hearts. Filled with the Holy Spirit, the disciples went out to speak of God's mighty deeds. Have you ever experienced this? How can we find the Holy Spirit in times of disappointment? How can you share your faith with others and encourage them in times of disappointment?
1 Corinthians 12:3b-7, 12-13.  What is the work of the Holy Spirit? Paul's letter explains it clearly and beautifully. The Spirit gives us a great variety of gifts and enables us to use them for one united purpose. These gifts are given to each person. No one is left out. Everyone has something to contribute. Each one of us can help build up the Body of Christ.  What gift do you have? How does it build up the Body of Christ?
John 20:19-23.  John's Gospel pictures Jesus breathing the gift of his Spirit on the disciples. It is Easter night and they are hiding behind locked doors out of fear of their enemies. Jesus calms them with his peace. He gives them the power to give peace to others by forgiving their sins. "As the Father has sent me, so I send you," Jesus says. We each have a mission in life. We are each sent by Jesus to do loving service right where we are. What do you believe Jesus is sending you to do in this time of your life?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      1V. 17, 1-6; Mt. 5, 1-12.         Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.      1V. 7-16; Mt. 5, 13-16.           Tạ ơn 
Thứ Tư.      1V. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19.   Lh. An-rê
Thứ Năm    1V. 18, 41-46; Mt. 5, 20-26.   Các Lh.
Thứ Sáu.    1V. 19, 9-16; Mt. 5, 27-32.     Tạ ơn
Thứ Bảy.5:30   Lh. An-tôn&I-nê/Gđ. Ng. Văn Quí 
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. ĐHY Phao-lô Phan Đình Tụng/Gđ. Ngô K. Thoa
                                         Lh. Ba-tô-lô-mê-ô&I-nê Tê-rê-sa/Gđ. Đinh Trấn&Trân

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                       Ng. Đình Chót        Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng.Văn Cả/Phạm LanDung        Trần Ngọc Ánh                             David Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên Trần V. Thái; Lê Thanh Xuân   Thomas Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Duy Linh                                                Nathan Vũ;Thu Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng. Thanh Ban/Nương Ng   Trần Ngọc Ánh       Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Vương Kim Nga  Ng. Đình Chót                               David Nguyễn
10.  Nhóm Gia Trưởng                  Ng.Trường Giang; Ng.Trung Hải   Khoa Nguyễn
Dâng Lễ:  Nhóm Gia Trưởng                                     Johnathon Ng.&Andrew Ng.               

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 1 tháng 6, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,579        Quĩ Hưu Bệnh Linh Mục: $1,417
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Phạm Quang Thái              600
  2. Hoàng Văn Bôn                 500
  3. Ng. Minh Anthony&Ashley 500
  4. Hoàng Xuân Đồng              200
  5. Trần Quốc Hiệp                 100
  6. Trần Thị Thư                     100
  7. Nguyễn Văn Ái                  100
  8. Bà Bùi Gẫm                        50
            Tổng cộng:              $ 2,150

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn. Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 15.  Xin những người được mời nấu những món ăn vui lòng và hy sinh tham gia với hội, để cùng chung góp sức trong công việc tốt lành này.  Xin chân thành cám ơn mọi người.

Nhóm Gia Trưởng Phụ Trách Phụng Vụ. Chúa nhật tuần tới, ngày 15, mọi người sống trong quốc gia Hoa kỳ sẽ mửng ngày Hiền phụ, để vinh danh và cám ơn những người cha trong gia đình.  Nhóm gia trưởng trong giáo xứ sẽ phụ trách những phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới.

Cung Nghinh Thánh Thể.  Chúa nhật ngày 22 tháng 6 tới đây, là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể.  Nhóm Linh thao sẽ sẽ phụ trách phần khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính thờ hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại.

Trách Nhiệm và Bổn Phận của Kitô Hữu.  Là một chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô và là một phần tử trong cộng đoàn Dân Chúa, tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận rao truyền Tin Mừng qua đời sống chứng nhân, qua những việc bác ái, và thờ phượng, bằng cách sốt sắng và thường xuyên tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, để tiếp nhận Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, là nguồn sống và sức mạnh. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng giáo xứ qua sự hy sinh phục vụ để làm sáng danh Thiên Chúa và ích lợi cho anh chị em. Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để phục vụ, chứ không phải để đựơc phục vụ.”  Do đó, mọi Kitô hữu, mọi giáo dân, qua lời kêu gọi của Chúa Giê-su trong Tin mừng, phải ý thức và chu toàn bổn phận bằng sự hy sinh phục vụ, và dâng cúng, đóng góp tài chánh để duy trì và xây dựng cơ sở trong giáo xứ. Thiên Chúa nhân từ và quảng đại đã ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta thể hiện lòng tri ân, tạ ơn Thiên Chúa, qua việc đóng góp, dâng trả lại một phần cho Ngài.  Khi chúng ta hy sinh phục vụ Chúa trong anh chị em, và đóng góp để làm sáng danh Chúa, với tấm lòng yêu thương, chân thành và vui mừng là khi chúng ta nhận lại và sẽ nhận lại muôn vạn lần.

Cầu Nguyện Cho Các Thày chủng Sinh. Có nhiều hình của các chủng sinh trong địa phận để ở cuối nhà thờ. Nếu ai muốn biết và cầu nguyện cho các thày chủng sinh, xin ghé đến và tự nhiên lấy hình.  Xin chân thành cám ơn. 

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat). Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những người độc thân tuổi từ 17 đến 39, vào ngày 13 tới 15 tháng 6 tới đây.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Matt Gerlach, Văn phòng Ơn kêu gọi, Office of Vocations, tel:  918-307-4936, hay e-mail:  frmattgerlach@gmail.com

Lớp Dạy Tĩnh Tâm, Cầu Nguyện Bằng Kinh Thánh. Các sơ dòng Bê-nê-đíc-tô tại tu viện Thánh Giuse, sẽ dạy phương pháp tĩnh tâm cầu nguyện bằng Kinh thánh quanh năm, và buổi dạy kỳ tới sẽ vào ngày 10 đến 13 tháng 6 tới đây.  Nếu muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh tham dự, xin vào trang web: www.stjosephmonastery.org. Hay gọi  @ 918-746-4209.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....