Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.    
Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm A. Số 498

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  
 
  
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 1V. 3, 5-12. Salômôn lên làm vua thế cha của ông là Đavít.  Ông thấy trách nhiệm nặng nề nên xin Chúa ban cho được khôn ngoan.  Và Chúa đã ban cho ông.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 trích sách Các Vua hôm nay.
Bài đọc 2. Rm. 8, 26-27.  Trong đoạn Thánh thư này, thánh Phaolô nói cho các tín hữu và mọi người chúng ta biết: Chúa yêu thương những kẻ yêu mến Người, ban ơn giúp họ nên thánh, để được hưởng vinh hiển Nước Trời.
Tin Mừng. Mt. 13, 24-43. Tin mừng hôm nay thuật lại ba dụ ngôn ám chỉ Nước Chúa: Nước Chúa là bảo vật, là ngọc quý, đáng cho mọi người bán hết của cải để mua lấy.  Nước Chúa cũng giống như mẻ lưới đầy cá tốt xấu là ngườI lành kẻ dữ.  Sẽ có ngày thưởng kẻ lành phạt kẻ dữ.

Đáp ca. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

Kinh Thánh tuần tới. Is.55, 1-3; Rm. 8, 35-39; Mt. 14, 13-21.  

Suy niệm. Bài Tin Mừng là hai dụ ngôn “kho báu” và “viên ngọc quý.” Kho báu và viên ngọc quý ấy Chúa Giêsu đưa ra ở đây để tiêu biểu cho Nước Trời. Đúng vậy, cả hai dụ ngôn đều muốn nói tới sự cao quý tột bực của Nước Trời, không của cải nào sánh bằng. Cao quý đến nỗi khiến mọi thứ khác đều lu mờ đi, và mọi giá trị người ta từng theo đuổi từ trước đều phải nhường chỗ. Hai hình ảnh “kho báu” và “viên ngọc quý vừa rõ ràng vừa huyền bí. Rõ ràng ở chỗ ai biết gía trị của chúng thì quý hóa, còn huyền bí ở chỗ có nhiều người không biết giá trị tiềm ẩn đó, chính vì vậy mà nhiều người bị lầm. Cũng như người kia có kho báu ở ngay trong thửa ruộng của mình mà không biết, hay người có viên ngọc quỶ giá kia cũng thế, họ nắm trong tay mà không hay, nên họ đã để vuột mất kho báu và viên ngọc quỶ. Quả thực, mọi người Kitô chúng ta đều được mời gọi tìm kiếm Nước Trời. Công việc tìm kiếm này không chỉ giới hạn trong một quãng thời gian hay trong một số công việc nào, nhưng suốt cả cuộc đời và trong mọi sinh hoạt. Bởi vì nước trời là cái giá trị nhất chúng ta phải tìm kiếm và chiếm hữu. Nước Trời quý hơn và giá trị hơn bất cứ thứ gì chúng ta đang có hay có thể có trong cuộc sống, và Nước Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn bất cứ cái gì cuộc sống có thể mang lại cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải không ngừng tìm kiếm và sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì chúng ta có, kể cả mạng sống, để chiếm được kho báu hay viên ngọc quý này.

Reflection.
1 Kings 3:5, 7-12. Imagine what you would say if God spoke to you in a dream and said, "Ask something of me and I will give it to you." Think of all the possible responses to an invitation like that! The young King Solomon knew that he could ask God for riches or power or victory over his enemies. But he asked instead for "an understanding heart." Young and inexperienced as he was, Solomon knew that the gift of understanding was much more valuable than gold or silver. How often will you ask God for this precious gift of understanding?
Romans 8:28-30. Paul never runs out of new ways to tell us how much God loves us. Before we were born, God thought of us and planned for our salvation. As sisters and brothers of Christ, we can be sure that "all things work together" for those who love God, no matter what happens. Will you try each day to see the image of Christ in yourself and others?
Matthew 13:44-52. Matthew's gospel stacks one parable of the Kingdom on another. He wants Christians to understand that seeking, working, and praying for the Kingdom of God is the heart of Jesus' Good News. When we seek the Kingdom before all else, we are like a merchant who sells everything to buy a pearl of great price. Like Jesus, we value God's love and God's will above any earthly treasure. How will the parables in today's readings help you to seek God's Kingdom?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Gr. 13, 1-11; Mt. 13, 31-35.    Lh. Giuse&Maria/Gđ. Tăng Tốt
Thứ Ba.       Gr. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43.   Lh. Giuse&Maria/Gđ. Cường&Hương  
Thứ Tư.       Gr. 15, 10-21; Mt. 13, 44-46.  Lh. An-rê&Giuse/Gđ. Trần C. Hồi
Thứ Năm    Gr. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53.       Mừng bổn mạng/L.Thao
Thứ Sáu.     Gr. 26, 1-9; Mt. 54-58.         Lh. Phao-lô/Gđ. Phạm V. Tiến&Kim Anh
Thứ Bảy.  5:30    Lh. Gioan Bao.&Mađalêna/Gđ. Trần C. Hồi
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
                                  2 Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Nương Nguyễn  Vũ Đình Hiệu     Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8  Trần Ng. Ánh/Phạm LanDung        Ng. Đình Chót;Ng. V. Cả         David Nguyễn
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ngọc Yến        Trần V. Thái;Lê Th. Xuân            Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Long                                        Johnny Đặng&Bảo Trương

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo       Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Vương K. Nga         Ng. V. Cả/Trần N. Ánh              David Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ng. Thu Chung  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải   Văn Nguyễn       
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Ngọc Luân                                                   Colin Vũ; James Ngô

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 20 tháng 7, 2014
Quĩ Điều Hành $2,002
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Phạm Ngọc Quyền         1,300
Nguyễn Hữu Trí                800
Nguyễn M Nhật (gđ. 110) 500
Nguyễn Hạnh Tuyền         200
Nguyễn Văn Sinh              200
Phạm Minh Tâm               100
Nguyễn Tự Lập                 100
Thu Trần                           100
          Tổng cộng:       $ 3,300

Chào MừngGiáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện và tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hỗ Trợ Truyền Giáo Địa Phận. Để giúp tài chánh cho công việc truyền giáo, bác ái và từ thiện của những địa phận và dòng tu trên thế giới, nhất là ở những quốc gia nghèo khổ, hàng năm địa phận có chương trình kêu gọi hỗ trợ truyền giáo.  Năm nay, giáo xứ thánh Giuse chúng ta được địa phận chính thức chỉ định giúp đỡ cho Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.  Tuần tới, các dì dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức sẽ thăm viếng và chia sẻ những hoạt động về các phương diện truyền giáo, bác ái và từ thiện của hội dòng.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ.

Thông Báo Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ. Chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Sẽ có ghi danh vào những Chúa nhật, ngày 27 tháng 7, và ngày 3 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin các thày cô vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 3 tháng 8, để chuẩn bị và chia lớp.  Xin kêu gọi mọi người có khả năng tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ.  Xin liên lạc với cô Trần Thu Hường, (giáo lý) điện thoại số: 918-808-9609, và anh Trần Thanh Hiền, (Việt ngữ) 918-289-5035.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Số tiền thu được sẽ xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn.  Và hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8,  tuần này lúc 5 giờ chiều. Xin mọi người htam dự.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.  Nhóm gia trưởng cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8, tuần này lúc 6 giờ chiều. Xin tất cả mọi gia trưởng trong giáo xứ tham dự.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ.  Sẽ có ghi danh vào nhóm giúp lễ cho các em nam từ lớp 4 trở lên, ngoại trừ những em lớp 3 hay nhỏ hơn, nhưng có khả năng, Chúa nhật tuần này và những tuần tới.  Những gia đình nào muốn ghi danh cho con em mình, mới hay đang giúp lễ, xin vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ. Sẽ có buổi picnic và tập dượt cho tất cả các em vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 8, lúc 7 giờ tối.  Xin các bậc cha mẹ khuyến khích và tạo cơ hội cho các em. 

Rao Hôn Phối. Cô  Maria Tê-rê-sa Rose Hồng Đinh, con ông bà Đinh Trấn, muốn kết hôn với anh Mattheu Allen Hinds, con ông bà Brent Hinds.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, ngày 16 tháng 8, lúc 2 giờ chiều.  Ai biết anh chị này có ngăn trở gì, xin thông báo cho linh mục quản nhiệm.

Ngày Thánh Mẫu.   Ngày Thánh Mẫu tại dòng Đồng công sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8. Nếu tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý!   Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 1 Thánh lễ ngày Chúa nhật vào lúc 6 giờ chiều.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....