Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Ki-Tô. Năm A. Số 504

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ds. 21, 4-9. Trong bài đọc 1 trích sách Dân số hôm nay, Thiên Chúa phạt dân Do thái bị rắn độc cắn vì tội than trách Chúa.  Nhưng vì lòng thương, Chúa đã truyền cho ông Môi sen đựng con rắn bằng đồng trên đồi để ai nhìn vào thì sẽ được lành mạnh.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Pl. 2, 6-11.  Trong bài đọc này, thánh Phaolô nhắc nhở dân thành Philíphê: Chúa Giêsu khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, và đã hy sinh mạng sống để ban ơn cứu chuộc cho chúng ta.
Tin Mừng. Ga. 3, 13-17. Vì yêu thương thế gian nên Thiên Chúa Cha đã sai Con Một Ngài, là Chúa Giêsu, xuống trần, và Người chịu chết treo trên khổ giá,  để ai tin thì được sống, như ông Môi sen treo rắn đồng lên cao, ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên thì khỏi chết.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca.  Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới.  Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20-27; Mt. 20, 1-16.

Suy Niệm.  Hôm nay lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Tại sao Giáo Hội lại suy tôn Thánh Giá Chúa Kitô? Lý do dễ hiểu là vì Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, đã đổ máu ra để rửa sạch tội lỗi của nhân loại, và nhờ đó nhân loại được cứu độ, được đi vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô. Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không có tình yêu nào cao quí bằng hy sinh chết cho người yêu.”  Như thế, Thánh Giá còn là DẤU CHỈ TỉNH YÊU của Chúa Giêsu đối với nhân loại  Không có hình tượng nào là diễn tả tình yêu lớn lao bằng Thánh Giá, không có lý lẽ nào làm bằng chứng hùng hồn của tình yêu cho bằng Thánh Giá. Chỉ có Thánh Giá mới là dấu chỉ tình yêu đúng nghĩa nhất, trọn vẹn nhất: Tình yêu của một người chết thay cho muôn người qua muôn thế hệ. Hơn thế nữa, tình yêu của một Thiên Chúa quyền năng đã làm người chết thay cho loài người. Vì thế, chỉ có Thánh Giá mới là lẽ sống và hướng sống mà con người Kitô phải học lấy để sống và yêu. Cũng chính vì thế, chỉ có Thánh Giá là biểu trưng cho một tình yêu mà Chúa Kitô thắp lên trong lòng người. 

Reflection.
Numbers 21:4b-9. Today's first reading recalls one of the many hardships the Israelites experienced in the desert. More importantly, it offers another example of God saving his people. Because of their grumbling and complaining, the Lord exposed the people to poisonous snakes which bit them, and some even died. This led the people to acknowledge their sinfulness to Moses and ask his prayers. The Lord then instructed Moses to mount a serpent on a pole so that anyone who had been bitten and looked upon the serpent would recover. Moses did this and whenever anyone who had been bitten by a serpent looked on the pole, he or she recovered. What place does reverence of the Holy Cross have in your life? What could you do to make the cross more meaningful in today's world?
Philippians 2:6-11. In the second reading, St. Paul reminds us that "Jesus emptied himself, taking the form of a slave...; he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross." Paul encourages us to follow Jesus' example in our attitude towards others. As followers of Jesus, treating each other with the same kind of self-emptying love as Jesus should be like "second-nature to us. Such attitudes are desperately needed today when our culture presents us with very different messages: "Get ahead, no matter what it takes;" "look out for yourself;" "take care of number 1." Spend some time thinking about what kinds of attitudes you show towards other people.
John 3:13-17. Today's Gospel offers us a great insight into Jesus' teaching. In response to the searching questions of the Pharisee Nicodemus, who came to see him under cover of night, Jesus leads him gradually into the deeper truths about God's love for us. We hear Jesus explain so beautifully that "God did not send his Son into the world to condemn the world," but to save the world. And why? Because "God so loved the world, that he gave his only Son..." (John 3:16). In other words, God would do anything for us! What ought to be our gratitude for God's great love?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Lễ Đức Mẹ Sầu Bi                    Lh. Micae/Gđ. Trần V. Thái
Thứ Ba.      1Cr. 12, 12-31; Lc. 7, 11-17.    Lh. Catarina/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Tư.     1Cr. 12,31-13,13; Lc. 7, 31-35. Lh. Micae/Gđ. Trần V. Thái
Thứ Năm   1Cr. 15, 1-11; Lc. 7, 36-50.       Xin bằng an
Thứ Sáu.    1Cr. 15, 12-20; Lc. 8, 1-3.        Lh. Giuse/Gđ. Thông&Loan
Thứ Bảy.  5:30    Tạ ơn/Gđ. Thông&Loan
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
                                  Lh. Giuse&Phêrô/Gđ. David Trương

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Ng.Bạch Hồng  Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8    Không có Thánh lễ 8 giờ sáng
10. VũCẩm/Trần ThuHường   Ng.Thanh Ban;TrầnV.Thái; Ng.Tr.Hải   Phạm Thắng           
Dâng Lễ:  Hội đồng mục vụ   Nguyễn Trung Trực               Keluc Đặng&John Trần

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Phạn H. Liên              Ng. Đình Chót            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung       Ng. V Cả/Trần Ng. Ánh              David Nguyễn
10.Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu  Lê Thanh Xuân;Phạm V Tiến           James Ngô
Dâng Lễ:  Gđ. Phạm Quang Nam                                             Paul&Joseph Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 7 tháng 9, 2014
Quĩ Điều Hành $2,523
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
 1. Lương Hoa Cường&Chi 2,000
 2. Đỗ Bá Chính                   1,000
 3. Trần Quốc Thái                 600
 4. Kevin Khuê Nguyễn         300
 5. Nguyễn Thị Ngọc Nga      200
 6. Nguyễn Văn Vỹ                200
 7. Trần Thu                           200
 8. Phan Minh Quân               200
 9. Đỗ Xuân Tuyển                100
 10. Ẩn danh                            100
 11. Đỗ Đức Tâm                    100
 12. Nguyễn Văn Quí             100
 13. Ngô Viết Quảng              100
 14. Bà Trần Đình Lam            50
 15. Phạm Định (#130)            50
               Tổng cộng:         $ 5,300

Chào Mừng.   Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tâm Tình Linh Mục Chánh Xứ.
Ông bà anh chị em thân mến.  Trong niềm tri ân Thiên Chúa, chúng ta hân hoan chào mừng Đức giám mục giáo phận Edward Slattery, quí linh mục, quí sơ, quí quan khách và quí ân nhân đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây cùng dâng Thánh lễ Tạ ơn trong dịp mừng 25 năm thánh hiến giáo xứ. Đây là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng ta. Chúng ta cũng cùng nhau cảm tạ tri ân những ân nhân, nhất là Đức giám mục Eusebius, cựu giám mục Tulsa và linh mục cựu quản nhiệm giáo xứ Lê Viết Hoàng, đã hướng dẫn và hy sinh công sức gây dựng giáo xứ từ những ngày đầu tiên, để đến ngày hôm nay chúng ta có nơi thờ phượng Chúa. Xin Thiên Chúa ban những ơn lành cần thiết, để tất cả chúng ta cùng hiệp nhất trong tình yêu thương và đức tin, tiếp tục xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Sau Thánh lễ, xin mời tất cả mọi người dự buổi tiệc mừng.    

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng tuần tới. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau chóng đưa con em sang hội trường để vào lớp.  Xin dẫn dắt các em một cách cẩn thận trong sân đậu xe, và vui lòng đón con em về ngay sau khi tan lớp học. Không để các em phải chờ một mình, không người trông coi vì không được an toàn. Để tránh tai nạn và bảo đảm sự an toàn cho mọi người, xin mọi người vui lòng chú ý và tuân theo tốc độ giới hạn 5 dặm một giờ khi lái xe trong sân đậu xe,. Xin chân thành cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Xin các người đã ghi danh vào danh sách tình nguyện trở thành Thừa tác viên Thánh Thể vui lòng tham dự Thánh lễ ban thừa tác do Đức giám mục địa phận chủ tế, vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, lúc 12 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Cuộc Vận Động Tài Chánh Địa Phận
Cho đến tuần này, tổng cộng số tiền hứa và đã dâng cúng của giáo xứ cho cuộc vận động tài chánh của địa phận là $93,100. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho lòng quảng đại của  mọi người.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân tại phòng dưới hầm nhà thờ.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối muốn tham dự và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ cho đến hạn chót là ngày  21 tháng 9.

Khám Sức Khỏe Và Chích Ngừa Miễn Phí.
Sẽ có buổi khám sức khỏe: khám đường, cao máu và chính ngừa cảm thời tiết (7 tuổi trở lên) miễn phí do Community Health Connection và tiệm Walgreens phụ trách, vào sáng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, từ 9 tới 11 giờ sáng.  Xin chân thành cám ơn những người đã liên lạc và hy sinh thời giờ phục vụ mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....