Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm A. Số 509

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is 45, 1-6.  Cyrô vua nước Ba tư là người ngoại giáo, nhưng được Thiên Chúa dùng để giải thoát dân Chúa đang bị lưu đày ở Babylon.  Đó là nội dung của bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tx. 1, 1-5. Trong đoạn thánh thư hôm nay, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở Têxalônica và cầu nguyện cho họ. Ngài khen họ biết tin cậy mến Thiên Chúa là Đấng đã tuyển chọn họ
Tin Mừng. Mt. 22, 15-21.  Nhóm Biệt phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu.  Họ hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsarê không.  Người biết ác ý của họ nên Chúa bảo, “Của Xêsarê trả về Xêsarê; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.”  Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc. 

Đáp ca.  Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 45, 1-6; Tx. 1, 1-5; Mt. 22, 15-21.

Suy Niệm. Để trả lời câu hỏi về nộp thuế cho César của những người tìm cách gài bẫy để hại Người, Chúa Giê-su biết rằng nếu trả lời là có thì mất lòng dân, còn trả lời là không thì sẽ bị kết án là chống đối nhà nước, cho nên Chúa Giêsu bảo họ đưa cho mình xem đồng tiền La mã. Hành động này đẩy họ vào cái thế phải trả lời cho chính câu hỏi đã nêu ra, bởi vì mang trong người đồng bạc La mã là chấp nhận những sự ràng buộc của La mã. Hình và chữ ký trên đồng tiền này đã đem lại cho Chúa Giêsu một câu trả lời đầy lý tưởng: Của César hay trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng.  Vì chúng ta là công dân của hai thế giới, đó là thế giới trần gian và thế giới thiên quốc. Như vậy, chúng ta phải tôn trọng những đòi buộc của mỗi bên. Chính vì thế mà trong bức thư gởi tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã khuyên nhủ: Hãy vâng phục các vị cầm quyền, hãy nộp cho họ những gì chúng ta mắc nợ. Mong rằng giữa hai quyền công dân này không bao giờ xảy ra những xung đột, nhưng luôn đi song song và bổ túc cho nhau, vì đạo chỉ đẹp khi ở trong đời và đời chỉ tốt khi ở trong đạo.

Reflection.
Isaiah 45:1, 4-6. God is full of endless surprises. Who would have imagined that God would use a pagan king to free the Israelites from their Babylonian captors? But that is exactly what happened in 538 B.C. Cyrus, king of Persia, conquered Babylon. He then liberated God's people and sent them home to Jerusalem to rebuild their temple. Today's first reading tells us that God called Cyrus God's "anointed." Even though Cyrus did not know the one true God, he acted as God's agent. Good people everywhere can carry out the will of God. How will you answer as God's calls your name?
1Thessalonians 1: 1-5bWhen St. Paul preached the good news, he was always careful to practice what he preached. Only in that way would people recognize the Holy Spirit speaking through him. Paul spoke with conviction, a strong belief backed up by a strong faith life.  St. Paul thanks God for the people he is writing to and remembers them in his prayers. What is he remembering about these people that make him grateful? What are the three most important virtues that he mentions here?
Matthew 22:15-21. Jesus too is full of surprises! When his enemies think they have laid the perfect trap for him, Jesus doesn't get caught. His questioners ask whether it is against God's law to pay taxes to the Roman emperor, a pagan ruler. If Jesus says yes, he will be in trouble with the Romans. If he says no, he will be in trouble with the majority of his own people. Jesus gives a masterful answer. He tells his questioners that if they use Caesar's money, then they have to pay for it. But they must also pay what belongs to God, who takes care of our needs. Jesus' answer addresses a much more important issue: our relationship with God. What would you say that in your life belongs to Caesar? What belongs to God? Can you think of any issues in our country where the ideas of the government might be a problem to one who is trying to live for God?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.     Ep. 2, 1-10; Lc. 12, 13-21.    Xin bình an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.      Ep. 2, 12-22; Lc. 12, 35-38.  Lh. Giuse BJ Nguyễn/Gđ. Chị Mai Ng.   
Thứ Tư.     Ep. 3, 2-12; Lc. 12, 39-48.    Các Lh/Gđ. Chị Trần Th. Hà
Thứ Năm   Ep. 3, 14-21; Lc. 12, 49-53.  Xin tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.   Ep. 4, 1-6; Lc. 12, 54-59.       Xin như ý
Thứ Bảy.  5:30   Xin bắng an/Các sơ Đa Minh
Chúa Nhật.  8&10.  Lh.Giuse BJ Nguyễn/Gđ. Chị Mai Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Th. Châu  Vũ Đình Hiệu               Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8 Ng. Đ. Chót/Vương Kim Nga      Trần Ng. Ánh              David Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                          Ng. Trung Hải;Lê Đình Phong            John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Các lớp giáo lý                                          Nathan Vũ;Joseph Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn  Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ng. Ánh/Phạm Ngọc An      Ng. Đình Chót              David Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến   Phạm V.Tiến;Trần V. Thái              Keluc Đặng                     
Dâng Lễ:  Gđ. Lê Kim Nhân                                    Johnathon Nguyễn;Tyler Hoàng

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, 2014
Quĩ Điều Hành $  $1,939            Quĩ Bác ái địa phận: $2,314     
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
 1. Nguyễn Đình Thành   2,000
 2. Trần Thị Thanh Hà     1,200
 3. Vũ Quang&Huyền        550
 4. Đoàn Thanh Hải            500
 5. Nguyễn Thị Lưu&Long 500
 6. Đoàn Nguyễn                500
 7. Hồng Vallier                 100
 8. Nguyễn Nhân&Nương 100
 9. Nguyễn Hồng Diệp      100
 10. Huỳnh Tiến Dũng        100
 11. Trần Văn Sinh              100
 12. Trần Thu (#180)           100
 13. Phan Minh Quân          100
 14. Đỗ Xuân Tuyển            100
 15. Nguyễn Ái                    100
 16. Phạm Định                     50
 17. Ẩn danh                         50
                   Tổng cộng:     $ 6,250

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Xin các Thừa tác viên Thánh Thể đã ghi danh vui lòng tham dự nghi thức khởi động tác vụ trong các Thánh lễ tuần tới theo danh sách sau đây:Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy quí ông: Ng. Ngọc Bảo; Ng. Đình Chót; Trần Ngọc Ánh; Ng. Trung Trực và Ng. Đình Hiệu.  Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, Trần v. Thái; Lê Th. Xuân; Ng. Trường Giang; Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban; Lê Đình Phong. Nếu người nào không thể tham dự được, xin cho linh mục quản nhiệm biết.

Thừa Tác Viên Phụng Vụ Thánh Lễ
Xin tất cả các thừa tác viên Thánh Thể và Đọc Sách chú ý! Khi tới phiên được cắt cử thi hành tác vụ trong Thánh lễ, và để tôn trọng sự trang nghiêm, xin vui lòng chú ý đến y phục được chỉnh tề và trang trọng.  Quí ông với quần tây, áo sơ mi, cà vạt và áo véc ngoài. Quí bà, quí cô với  áo dài hay y phục chỉnh tề. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh phục vụ và hợp tác của mọi người.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 25 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin  mời mọi người tham dự.

Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước và có thể cho biết rõ ngày muốn xin. 

Nhạc Hội Gây Quĩ Mùa Thu
Với mục đích gây quĩ cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội mùa Thu vào ngày 15 tháng 11.  Đặc biệt, sẽ có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Duy Trường, Hoàng Tuấn Việt và Lê Nhung, với sự trình diễn của ban nhạc Black Diamond.  Và sẽ bán những món ăn thật hấp dẫn. Xin mọi người quảng cáo và mua vé ủng hộ ở cuối nhà thờ, tại chợ Quê Hương, hay liên lạc với chị Hường (918-808-9606) và anh Trực (918-607-2739).  Xin chân thành cám ơn.

Tháng Mân Côi.
Trong Năm Phụng vụ, Giáo hội dành hai tháng để kính Đức Maria: Tháng Năm và Tháng Mười. Những Ki-tô hữu chúng ta có thói quen dâng kính Mẹ Thiên Chúa những bông hoa là những kinh Kính mừng. Kính mừng vì là những lời được trích dẫn từ Tin mừng, do đó nếu cầu nguyện suy niệm Kinh Mân Côi, thì sẽ đem lại sự bình an cho tâm hồn và hòa thuận trong gia đình. Năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Fatima. Mẹ đã khuyên ba trẻ lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Và còn nhắn nhủ mọi người lần hạt Mân Côi để thế giới được an hưởng thái bình.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....