Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua. Năm A_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua. Năm A. Số 513

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
 Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ed. 34, 11-17.  Ngôn sứ Ê-dê-kien loan báo Thiên Chúa là mục tử.  Người chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo tình trạng của nó.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cr. 15, 20-28.  Trong thư thứ nhất gởi người Cô-rin-tô, thánh Phaolô nói về ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu, Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết.  Và trong ngày ấy, Người sẽ cho kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang vớI Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin mừng. Mt. 25, 31-46.  Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày tận thế.  Chúa Giêsu là Vua sẽ dùng giới răn yêu thương để phân định kẻ tốt, người xấu.  Chúa thưởng những người sống giới răn thương yêu: mến Chúa yêu người, và trừng phạt những ai ích kỷ, thờ ơ, không có lòng bác ái,  yêu thương. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 63, 16-17; 1Cr. 1, 3-9; Mc. 13, 33-37.

Suy Niệm. Cả 3 bài đọc trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, đều hướng chúng ta đến ngày tận thế phán xét chung để mỗi người tự vấn lương tâm, xét lại hành trình đức tin của một năm phụng vụ vừa qua mà sửa đổi đời sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trình bày viễn tượng của ngày phán xét chung. Chúng ta thấy có sự tách biệt người lành-kẻ dữ, chiên-dê. Một điều làm cho chúng ta suy nghĩ: cả người lành và kẻ dữ, cả bên chiên và bên dê đều ngạc nhiên thốt lên: ‘Lạy Chúa, có bao giờ con thấy. . ? Thật vậy, Chúa không hỏi gì về những tội này hay tội kia, mà Chúa thẩm vấn 2 điều: xử dụng vốn thế nào để sinh lời (Mt 25:14-30), và thực hành đức ái (Mt 25:31-46) nhất là đối với những người nghèo khổ và trong tình trạng khó khăn.  Hay nói một cách khác, chúng ta sống điều răn mến Chúa yêu người như thế nào? Lạy Cha, hôm nay Giáo Hội nhắc nhớ chúng con về Vương Quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như mối tương quan giữa hành vi của chúng con với Vương Quyền ấy. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Nước của Cha là bền vững và đem lại hạnh phúc trường cửu cho chúng con. Xin cho chúng con biêt chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương Quyền vĩnh cửu của Cha. 

Reflection.
Ezekiel 34:11-12, 15-17. In the Bible, one of the most frequently used images for God is that of a shepherd. The image appears again and again in the Old and New Testaments. Ezekiel sees God as a devoted shepherd who rescues the lost and the strays from dark places. God tends the injured sheep, heals the sick, and gives rest to the entire flock. The goats who do not belong to the flock will be separated out. What are some things a shepherd does for the sheep? What are some things God does for his people? In a certain way, all of us are called to leadership. How could we care for those we are responsible for and lead them forward in the faith?
1 Corinthians 15: 20-26, 28. The second reading reminds us to look forward to the day when all creation will recognize Christ's reign. At his second coming, Christ will put an end to death by raising our bodies to eternal life. The entire universe will be in harmony with God, and God will be all in all. Christ reigns over the living and the dead. What three things does Paul tell us about this kingship in this reading? St. Paul mentions that "those who belong to him" will have life in Christ. What does it mean to belong to someone? How does it make you feel to know you belong?
Matthew 25:31-46.  Today, on the feast of Christ the King, we read that a ruler or leader should be like a shepherd. And the ruler is also a judge. At the last judgment, Christ is pictured as the king who judges the nations. How does he judge? What criteria does the ruler/judge use to separate the good and evil ones?

Ý Lễ Chỉ Trong Tuần    
Thứ Hai.     Các Lh./Gđ. Long&Lưu       -      Lh. Maria/Gđ. Trần Hà    
Thứ Ba.      2Lh. Maria/Gđ. Hải&Thu Hà – Lh. Ân nhân&mồ côi/Gđ.Ôb Đinh T. Cao  
Thứ Tư.      Lh. Batô&Maria/Gđ. Ng.Tr. Long    Lh.Mồ côi/Gđ. Ng. Vĩnh&Loan     
Thứ Năm.  2Lh.Giuse/Gđ. Hải&Thu Hà     -     Các Lh./Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Sáu.    Lh.Phêrô&Anna/Gđ. Ng. Độ&Vân   -   Các Lh mồ côi    Xin như ý
Thứ Bảy.   Tạ ơn/Gđ. Trần C. Hồi – Lh. Gioan/Gđ. Đỗ X. Tuyển –
                   Các Lh.thân nhân và mồ côi/Gđ. Đỗ Cẩn – Lh.Batô&Anê Têrêsa/Gđ. Trần N.Ánh
Chúa Nhật.Lh.Nội ngoại/Gđ.ĐoànKhương - Các Lh.Ôbà.Cha mẹ/Gđ.Hải&Thu Hà
                    Lh. Vincentê/Gđ.Đinh Trấn   -   Lh.Gioankim&Anna(lễ giỗ)/Gđ. Ng.V. Tường

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ng.Ánh/Phạm Liên         Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp         Ng. Văn Cả               
10. Hội Đồng Mục Vụ                     Phạm V.Tiến; Ng.Thanh Ban            Liêm Trần
Dâng Lễ: Hội đồng mục vụ                                           Randy Trần;Quốc Anh Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Thị Châu              Ng. Đình Chót            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng.Đình Chót/Phạm LanDung     Trần Ng. Ánh                              
10. Ng. Trung Hải/Lê Th. Xuân        Lê Đình Phong;Trần V. Thái            Austin Vũ 
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Lưu Peter                                         Jon Đinh;Kevin Nguyễn  

Tài Chánh.   Chúa nhật, ngày 16 tháng 11, 2014
Quĩ Điều Hành $2,319
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Trong Thánh Lễ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Ánh&(Ngọc Diệp) 1,000
  2. Phạm Quang Thái                   600
  3. Trần Chiến Thắng                   500
  4. Trần Minh Quân                     400
  5. Lập Nguyễn                            100
                   Tổng cộng:        $ 2,600.00

Các Gia Đình Dâng Cúng Trong Nhạc Hội Mùa Thu:

1.
Chợ Quê Hương
10,000
25.
Hương Châu
300
2.
Khương Đoàn
5,000
26.
Tiến & Kim Anh Phạm
200
3.
Quỳnh & Diểm Nguyễn
3,500
27.
Nụ Nguyễn
200
4.
Tuyến & Luyến Nguyễn
2,000
28.
Ánh Võ & Hiền Nguyễn
200
5.
Trung & Hòa Nguyễn
2,000
29.
Gẫm & Hoa
200
6.
Cường & Chi
2,000
30.
Toán & Loan Nguyễn
200
7.
Đỗ Danh & Dao
2,000
31.
Ban Chung
200
8.
Hiếu Trần & Vân Vũ
1,500
32.
David Trương
20033.
Nguyễn Thịnh&Hiên
200
10
Thắng Ng. (Sooner Lawn)
1,000
34.
Yến Nguyễn
200
11
Thức & Dung
1,000
35.
Ô/B Hường Trương
200
12
Trúc & Hải Nguyễn
1,000
36.
Quỳnh & Jackie
100
13
Đoàn Nguyễn
1,000
37.
Đỗ Xuân Tuyển
100
14
Chợ Nam Hải
1,000
38.
Thoa Đoàn
100
15
Hùng Ngô & Yến Nguyễn
500
39.
Đinh Tiến Cao
100
16
Hải & Châu Nguyễn
500
40.
Hội Cao Niên Tulsa
100
17
Nam & Thủy Phạm
500
41.
Hằng Trúc
100
18
Giang Nguyễn & Tiên Ngô
500
42.
Kaydan
100
19
Lợi & Huê Nguyễn
500
43.
Nhung Thảo
100
20
Vũ Cẩm
500
44.
Nguyễn Văn Sao
100
21
Trinh Nguyễn
500
45.
Trần Thị Bạch Mai
60
22
Trực & Nguyệt Nguyễn
500
46.
Vũ Thị Vinh
50
23
Các Sơ Đa Minh
300
47.
Thanh My
50
24
Vỹ Nga
300
48.
Hồng Vallier
20
 

Đấu giá:  
1. Trinh Nguyễn (Tượng Chúa)     3,000
2. Cường Chi Lương (Tranh thêu) 3,000
3. Hằng Trúc (Chai Rượu)                800
                        Tổng Cộng:  $47,780.00
Tiền thu được qua việc bán thức ăn, các bàn ăn đặc biệt và vé vào cửa: $15,606.00
       Tổng cộng thu: $63,386.00

Chào Mừng.    
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Chân Thành Cảm Tạ. 
Xin chân thành cảm tạ các vị ân nhân, các nhóm, các ban, các hội đoàn và tất cả mọi người đã thể hiện tình hiệp nhất, hy sinh tham gia và giúp đỡ trong các công việc trong ngày tổ chức Nhạc hội mùa Thu tuần vừa qua, được thành công và tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Thánh Lễ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).  
Thứ Năm tuần này, ngày 27 tháng 11, là lễ Tạ Ơn. Thánh lễ trong ngày này sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai đi tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: đậu, bắp, cà rốt, thịt heo, thịt bò, thịt gà v.v..(canned food items), hay mì gói, để dâng trong Thánh lễ.  Những thức ăn này, sau đó, sẽ được mang tới những cơ quan giúp những người nghèo, thiếu thốn tại thành phố Tulsa trong dịp lễ. Xin cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Để chuẩn bị tâm hồn mừng sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, giáo xứ sẽ có tuần tĩnh tâm trong mùa Vọng sắp tới, bắt đầu từ chiều Thứ Năm, ngày 18 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Văn Trọng hướng dẫn. Linh mục Phạm Văn Trọng, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, là cựu giảng sư Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn. Dạy học tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Du học đại học Lên Trời ở Thái Lan, và đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Thần Học Dòng Tên tại Berkeley, CA, Hoa Kỳ.   Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công ăn việc làm để tham dự. Sẽ thông báo chương trình ngày giờ trong tờ Tin mừng tuần tới. Tuần tới sẽ có xin tiền lần thứ hai cho tĩnh tâm. Xin mọi người quảng đại.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....