Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B. Số 519

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Is. 42, 1-7; Cv. 10, 34-38; Mc. 1, 6-11.

Suy niệm. Hiển linh có nghĩa là chiếu tỏa ánh sáng ra. Thiên Chúa, qua mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, tỏa ánh sáng tình yêu và hồng ân cứu độ cho nhân loại đang sống trong bóng tối tội lỗi và sự chết. Và hôm nay, Thiên Chúa đã dùng ngôi sao chiếu tỏa ánh sáng dẫn ba nhà đạo sĩ, những người đang tìm kiếm hay chưa biết, đến với Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ. Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ chiếu tỏa dẫn đường tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Chúa Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.  Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Xin Cha giúp chúng con luôn sống trung thành với giáo huấn của Đức Giê-su, để trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Người. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Reflection
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    1Ga. 3,22-4,6; Mt. 4, 12-25.  Tạ ơn Năm mới
Thứ Ba.     1Ga. 4, 7-10;  Mc. 6, 34-44.   Lh.Antôn&Anna/Gđ. Trần H. Cường
Thứ Tư.     1Ga. 4, 11-18; Mc. 6, 45-52.  Xin bằng an/Gđ. Bà Trần Th. Huyền
Thứ Năm.  1Ga. 4,19-5,4; Lc. 4, 14-22.  Lh. Anrê&Matta/Gđ. Trần H. Cường
Thứ Sáu.    1Ga. 5, 5-13; Lc. 5, 12-16.     Lh. Vinh sơn/Gđ. Ngô V. Quảng
Thứ Bảy.    5:30   Lh. Maria
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Micae&Maria/Gđ. Trần H. Cường

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                              Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Văn Cả/Vương K. Nga                Trần Ngọc Ánh              
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết     Phạm V. Tiến; Ng.Tr. Giang             John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Hồ Phúc&Loan                                                   Paul Ng.;Aaron Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới      
5:30. Ng. Đình Chót/Phạm Hồng Liên  Trần Ngọc Ánh          Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An         Ng. Văn Cả                       
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân         Lê Đình Phong;Trần V. Thái       Peter Nguyễn   
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Phước&Hoài                                          Văn Ng.&Học Nguyễn                                      
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 12, 2014
Quĩ Điều Hành  $2,091             Thứ Năm, Lễ Mẹ Thiên Chúa: $1,740 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Nguyễn Cao Thăng    2,000
 2. Nguyễn Trần Chinh       600
 3. Phạm Tuấn Paul            500
 4. Nguyễn Minh Anthony 400
 5. Nguyễn Văn Vỹ            300
 6. Lê Văn Bằng                 200
 7. Nguyễn Văn Hinh         200
 8. Bùi Minh Hoan             100
 9. Robert Pope                  100 (In memory of Diệp Nguyễn)
 10. Lê Đình Phong               50
 11. Nguyễn Phác&Hồng      50
              Tổng cộng:         $ 4,500

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cảm Tạ.
Một lần nữa, xin cảm tạ tất cả các nhóm, các đoàn thể và mọi người đã tích cực giúp đỡ mọi công việc trong những ngày đại lễ mừng Giáng sinh của Chúa Giê-su vừa qua, được sốt sắng, thánh thiêng và tốt đẹp. Đặc biệt là ca đoàn và các nhạc công/ anh Hiền phụ trách âm thanh, / anh chị Giang&Thủy Tiên; chị Tuyết; chị Hương và các phụ huynh, các em trong nhóm và những người phụ trách hoạt cảnh, / thày Duy và các em giúp lễ, / ban trật tự,  hội đồng mục vụ, gia đình dâng cúng hoa và người mua hoa, ban làm hang đá, nhất là anh Danh, và mọi người phụ trách giúp đỡ trong nhiều công việc khác.  Xin Gia Đình Thánh Gia: Chúa Giêsu Hài Đồng; Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.     

Xin Giúp Thu Dọn Hội Trường.
Sau Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay, xin mọi người hy sinh giúp đỡ thu dọn hội trường, sắp xếp các lớp học và bàn ghế, chuẩn bị cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho các em.  Xin chân thành cám ơn.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ. 
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau. Sau Thánh lễ, xin  mau mắn đem các em đến lớp học. Xin các phụ huynh nhắc nhở con cái mang sách vở đến lớp học, và giữ gìn sách vở khỏi bị thất lạc. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Để tránh sự cản trở lưu thông, xin vui lòng không dừng xe lại trong lối đi.   Xin thành thật cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người. 

Vé Số Xuân. 
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Và xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo, để ban tổ chức chuẩn bị.  Hội đồng mục vụ sẽ bán vé số sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết Nguyên Đán như những năm trước, và được ấn định sau đây:  
 • Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 28 tháng 1, 2015.  Chương trình và công việc như sau: Thứ Tư- ngâm gạo, ngâm lá lúc 4 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt; 6 giờ chiều nấu đậu, lau lá.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật. 
 • Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 2, với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này. Phiếu đặt bánh sẽ để cuối nhà thờ tuần sau. Xin ghi rõ số bánh và loại bánh, đợt 1 hay đợt 2.  Hay liên lạc với bà Mi, tel: 663-0805.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....