Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa_2015

Ông bà anh chị em thân mến.  Trước hết trong ngày đầu năm mới 2015 hôm nay, xin kính chúc quí cha, quí sơ, quí ông bà anh chị em và gia quyến một năm mới bằng an, sức khỏe tốt, mọi sự như ý, nhất là nhiều ơn lành của Thiên Chúa.  Hôm nay cũng là ngày kính  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cùng với giáo hội chúng ta chung lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Qua lời cầu bầu của Đức Maria, xin cho mọi dân tộc trên thế giới biết xóa bỏ hận thù, tranh chấp để cùng nhau xây dựng hòa bình.  Chúng ta cầu xin Chúa chúc phúc và ban bình an cho mọi cá nhân và gia đình trong cộng đoàn giáo xứ và hiện diện trong năm mới này.
Vào năm 1979, một toán khảo cổ đang đào một khu vực ngoại thành Giê-ru-sa-lem, tình cờ gặp một hang động nhỏ chất đầy những bình, lọ, đèn bạch lạp và một số nữ trang quí.  Sau đó, họ khám phá ra những vật này được chế tạo vào khoảng 600 năm trước ngày Chúa sinh ra.
Họ chú ý đến một nữ trang nhỏ đặc biệt có hình một cuộn sách bằng bạc, vào khoảng một ngón tay út của một em bé, và có một khoảng trống ở giữa để sỏ dây.  Khoảng trống ở giữa đã bị mòn, cho nên họ kết luận rằng đã có người đeo nữ trang này.  Khi các học giả Do thái dịch dòng chữ trên mặt cuộn sách nữ trang, họ giật mình không tin vào mắt của họ.  Dòng chữ này là một câu chúc phúc lành Thiên Chúa ban cho ông Môi sen, là câu chính cha của ông đã chúc cho ông lúc ông còn nhỏ.  Câu chúc phúc lành này còn được xử dụng cho đến ngày nay, và là câu chúc phúc mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay, “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng an cho con.”
Ông bà anh chị em thân mến.  Câu chúc phúc lành này thật phù hợp với và trong ánh sáng ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay.  Thánh Giuse chắc chắn, không nghi ngờ, đã dùng câu này để chúc phúc lành cho Hài nhi Giê-su nằm trong máng cỏ, và cũng đã dùng câu này chúc phúc lành cho Chúa Hài Nhi khi ẵm Chúa trên tay trước khi đặt tên.  Trong ngày kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta mừng kính một người nữ được “chúc phúc” giữa những người nữ, chúng ta nhìn vào Kinh thánh để xem Kinh thánh nói về chữ “chúc phúc” như thế nào.
Chúng ta được biết Kinh thánh đề cập đến chữ “chúc phúc” trong bốn trường hợp sau đây.  Trường hợp thứ nhất, Kinh thánh sử dụng “chúc phúc” khi Thiên Chúa chúc phúc lành cho loài người, như trường hợp Thiên Chúa chúc phúc cho Adong và E-và phán rằng “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt đất.” (St. 1, 28)  Mục đích của sự chúc phúc này là Thiên Chúa muốn công bố một sự gì đặc biệt cho họ, cho họ có quyền năng sinh sôi nẩy nở.  Trường hợp thứ hai mà Kinh thánh đề cập đến “chúc phúc” là khi loài người chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, như khi thánh Phao-lô nói với người Ê-phê-sô rằng “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng.” (Ep. 1, 3)  Mục đích của sự “chúc lành” này là tri ân và ngợi khen Thiên Chúa cho những ơn lành của Người ban cho chúng ta mà chúng ta không xứng đáng lãnh nhận. Trường hợp thứ ba khi Kinh thánh đề cập đến sự “chúc lành” là khi một người chúc lành cho người khác, như khi Isaac chúc lành cho con là Gia-cóp. (St. 27, 27)  Mục đích của sự chúc lành này là xin Thiên Chúa ban cho con ông một điều gì đặc biệt. Và trường hợp cuối cùng khi Kinh thánh đề cập đến sự “chúc lành” là khi một người làm phép vật gì như chính Chúa Giê-su đã ban phép lành cho bánh như trong Tin mừng thánh Luca thuật lại “Chúa Giê-su cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng...” (Lc. 9, 16) Mục đích của sự “chúc lành” này là biến bánh, cá trở nên của ăn thiêng liêng một cách đặc biệt, để giúp cho những người theo Chúa.
Nói một cách tóm tắt, ông bà anh chị em thân mến, khi Thiên Chúa “chúc lành” cho chúng ta, là khi ban cho chúng ta những gì đặc biệt, và khi chúng ta “chúc lành” cho Chúa là khi chúng ta tri ân, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những ơn lành mà chúng ta không xứng đáng lãnh nhận.
Trong ngày đầu năm mới và trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta đã kết thúc một năm cũ, chúng ta chân thành dâng lời “chúc phúc lành”, dâng lời chúc tụng ngợi khen và tri ân cảm tạ Chúa, vì bao nhiêu ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho chúng ta một năm qua. Nhìn vào đời sống cá nhân, gia đình và giáo xứ, chúng ta nhận biết đã trải qua những thăng trầm, những khó khăn và đau khổ, cũng như những vui mừng và tốt đẹp, giờ đây chúng ta còn được thở, còn được sống và còn có những sở hữu trong bàn tay, là do ơn lành của Chúa, không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì lòng yêu thương, nhân từvà trung tín của Chúa. Vì vậy, ngoài việc thầm tính những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta hãy noi gương Đức Maria và qua Đức Mẹ cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng lòng bác ái, quảng đại, chia sẻ những ơn lành Chúa ban, thời giờ, tài năng và tiền bạc, với giáo xứ và những người khác, để chúng ta cùng làm sáng danh Chúa trong năm mới này. 
Đức Maria có tấm lòng khiêm hạ, bác ái và quảng đại, cho nên đã được Thiên Chúa nâng lên đỉnh cao sang trong chức vụ Mẹ Thiên Chúa. Trước khi đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu thế, vào trong cung lòng, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa tận thâm sâu tâm hồn. Trong Mẹ tất cả chỉ có một niềm tin son sắt, một tình yêu nồng nàn để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn. Chúng ta cam kết và xin Mẹ Maria cầu giúp chúng ta trong năm mới này cũng biết yêu mến, lắng nghe và thực thi Lời Chúa như Mẹ, và thể hiện hành động bác ái, quảng đại trong đời sống, để tất cả chúng ta luôn được Thiên Chúa chúc phúc lành như Mẹ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta năm mới trong sự bình an, vui mừng và ơn lành của Chúa. 
 Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....