Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. Số 530

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh tuần này
Bài đọc 1. 2Sb. 36, 14-23.  Bài đọc trích Sử Biên Niên cuốn thứ 2 nói về sự bất trung của dân Do thái với Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Đền Thờ.  Đó là nội dung của bài đọc một hôm nay.

Bài đọc 2.  Ep. 2, 4-10.  Tron g đoạn thư này, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội, Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết trên thập giá chuộc tội.  Ai tin thì được cứu sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Tin Mừng.  Ga. 3, 14-21.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông  Môisen đã treo rắn đồng lên cao, để ai bị rắn độc cắn mà nhìn thì khỏi chết.

Đáp ca. Lưỡi tôi dính vào cuống họng,
             nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Gr. 31, 31-34;  Dt. 5, 7-9; Ga. 12, 20-23.

Suy Niệm. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá của Đức Kitô. Nhìn lên thập giá để thấy được tình yêu bao la của Chúa. Ngài luôn tha thứ chứ không kết án. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. “Cũng như Môsê treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Ngài sẽkhông phải chết, nhưng được sống đời đời”.  Tình yêu Thiên Chúa đối với con người sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người: cả người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt con người phải theo Ngài. Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, kẻ tin theo Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa thì đã được cứu. Còn kẻ không tin, thì tự họ, họ đã tìm đến cõi diệt vong. Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa đã yêu thương và muốn cứu chuộc chúng con. Nhưng Chúa không thể cứu được con nếu chúng con không muốn. Xin cho chúng con biết dùng tự do của mình để chọn con đường dẫn đến phúc trường sinh. Con đường đó chính là Ðức Giêsu. Tin vào Ðức Giêsu chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Reflection.
2 Chronicles 36:14-17,19-23This reading paints a shameful picture of God's people repeatedly piling up one sin upon another. No matter how many messengers He sends them, they refuse to hear God's call to repentance. Like a parent who has run out of ways to discipline his or her children, God has "no remedy." So he allows them to be defeated by their enemies and taken into exile for seventy years. Only after they repent sincerely does God free his people through Cyrus, king of Persia. And Cyrus orders them to rebuild their Temple in Jerusalem to "fulfill the word of the Lord."  Who are the messengers and prophets in today's world who call us to turn back to God and live faithfully?
Ephesians 2:4-10The second reading begins with the reassuring truth that "God is rich in mercy." We know God is merciful because, despite our sinfulness, he brought us to life in Christ. We have not earned our salvation. It is Jesus' gift to us. Paul tells us that we are God's handiwork. And our goal in life is, by God's grace, to "lead the life of good deeds" which God has planned for us. Who do you know or know of who is "rich in mercy"? How does he or she show mercy?
John 3:14-21. In teaching Nicodemus, Jesus uses a familiar story from the Old Testament  about Moses. When Moses lifted up a bronze snake in the desert for all to see, those who had been bitten by snakes were healed. Jesus says that he too must be lifted up so that all might have eternal life through him. He will be lifted up on the cross. But he will also be lifted up in his resurrection and in his ascension to the Father. Whoever looks at him in faith will receive eternal life.  Followers of Jesus recognize him as the light that came into the world. They live truthfully in the light, unlike those who choose the darkness and do evil deeds.  How do members of your family, school community, and parish show that they are living in the light? What can we do to help others choose to live truthfully in the light?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.     Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54. Lh.Têrêsa -  Lh. Giuse/Gđ. Hải&Hà
Thứ Ba.     Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.    Lh. Maria  -Lh. Giuse/Gđ. Hải&Hà
Thứ Tư.     Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.    Lh.Giuse – Lh. Giuse/Gđ. Hải Hà
Thứ Năm.  Lễ Thánh Giuse           Lh. Đa Minh&Anna – Lh. Giuse/Gđ. Hải&Hà
Thứ Sáu. Kn.2,1-22; Ga.7,1-30. Lh. Giuse- Lh. Phêrô&Maria&Antôn/Gđ.Bà Phép
Thứ Bảy.     5:30       Lh. Giuse    -   Lh. Maria/Gđ. Ng. Trung Trực
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Phanxicô aviê/Gđ.Hinh&Tuyết – Lh. Giuse/Gđ. Hải&Hà
                                Lh. Maria   - Lh. Giuse                                                      


Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn          Ng. Đình Chót                         Ng. Ngọc Hải
8.  Lê Huy Bình/Phạm LanDung    Trần. Ngọc Ánh     
10.   Các lớp giáo lý                        Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải          Peter Ng. 
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                          Colin Vũ&Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới           
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan     Trần Ng. Ánh                              Ng. Ngọc Hải
8. Ng. V. Cả/Vương K. Nga             Ng. Đình Chót                
10. Phạm Văn Tiến/Ng.Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong       Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Phan Minh Quân                                        Thomas Ng.&Văn Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 3, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,386
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Nguyễn Trung Long         500
 2. Trần Quang Minh             300
 3. Phạm Liên                       200
 4. Nguyễn Chiêu Vũ&Trang 200
 5. Nguyễn Văn Quý             100
 6. Trần Hoàng Long             100
 7. Đỗ Joseph Cẩn                100
 8. Đỗ Xuân Tuyển                100 (vé số dâng cúng)
 9. Chị Kiều                            50
 10. Phác Nguyễn&Hồng          50
 11. Trần Thị Huyền                  20
                 Tổng cộng:       $ 1,720


Công Tác Làm Lá.  Xin thông báo!  công tác làm lá chỉ còn 1 tuần cuối mà thôi!  Trong những tuần vừa qua, công việc rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.  Xin kêu mời mọi người tiếp tục hy sinh giúp đỡ tuần này. Và xin cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc.  Anh chị Quỳnh đã cho mượn xe truck chở và trailer kéo lá.Các tài xế. Những người cung cấp thức ăn hàng ngày. Ông bà Đinh Tiến Cao cho mượn nồi nấu cơm, và anh chị Phạm Văn Định dâng cho giáo xứ nồi nấu cơm mới lớn. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Phân Ưu. Trong tuần qua có 2 người đã qua đời trong giáo xứ là bà Maria Lã Thị Mịn, và anh Gia-cô-bê Võ Ngọc Tài, và đã được án táng.  Giáo xứ chân thành phân ưu, chia buồn với các tang quyến.  Xin cho 2 linh hồn Maria và Gia-cô-bê được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô trên Nước Trời.

Tĩnh Tâm Mùa Chay. Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Năm tuần này, và sẽ do linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích và là chủ tịch ủy ban Thần học của Liên đoàn Tu sĩ Việt Nam ở Hoa kỳ, hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm:
 • Thứ Năm và Thứ Sáu:
Thánh lễ chiều lúc 7 giờ 15. Sau đó tĩnh tâm
 • Thứ Bảy:  9 giờ 30:  ăn sáng.  10 giờ: tĩnh tâm.  12 giờ: Ăn trưa miễn phí
12:45 trưa -  tĩnh tâm đến 2 giờ.   5 giờ 30: Thánh lễ vọng
8 giờ tối -  tĩnh tâm
 • Chúa Nhật
8 & 10 giờ sáng: Thánh lễ
2 giờ 30 chiều: Nghi thức hòa giải và xưng tội

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.   Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Số tiền dâng cúng, đóng góp trong 2 tuần vừa qua là $1,605 ($662+$943).  Xin mọi người rộng rượng, và chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người tham dự tuần tĩnh tâm.

Sách Gia Đình Và Hôn Nhân. Xin những người đã đặt mua sách Gia Đình Và Hôn Nhân, do linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy biên soạn, đến nhận sách sau Thánh lễ tại cuối nhà thờ.  Giá mỗi cuốn $5.

Luật Mùa Chay. Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọI người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời sống, tthực hành Lời Chúa, hy sinh, làm việc bác ái, chia sẻ, hy sinh thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....