Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. Số 532

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh tuần này
Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha, Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Đấng luôn phù trợ Người. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong thư gởi cho người Philiphê, thánh Phaolô nhắc nhở họ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài, muôn vật.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Mc. 14, 1-47. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca. Ôi Thiên Chúa!  Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?   

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm. Bước vào Tuần Thánh, Giáo Hội bắt đầu bằng cử hành Chúa Nhật Lễ Lá. Có nghi thức làm phép lá, phát lá và kiệu lá. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thì các trẻ Dothái cầm nhành lá ôliu đi đón Chúa.  Chúa được dân chúng lấy áo trải xuống đường, tung hô và reo vang ca tụng. Tiếp theo trong Thánh lễ, chúng ta nghe bài Bài Thương Khó với những diễn tiến xảy ra trong mấy ngày cuối đời của Chúa Giêsu trên trần gian. Từ những lời tung hô ca ngợi đã mau chóng biến thành những lời nguyền rủa, chế giễu và kết án. Cách đối xử của con người thật là vô ơn bội bạc. Chúa Giêsu đón nhận tất cả sự xỉ nhục này như của lễ dâng tiến lên Chúa Cha. Chúa gom tóm tất cả tội lỗi xấu xa của con người để đóng gim vào Thánh giá. Của lễ châu báu trên thập giá là giá máu cứu chuộc. Trong Tuần Thánh, mỗi người chúng ta dành ít phút thinh lặng và chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu bị treo trần trụi trên thập giá. Chúng ta có thể hợp dâng lên Chúa tất cả những đau buồn, sầu khổ, chán nản, bị đổ vạ cáo gian, bị hàm oan, những lời châm chọc chỉ trích, nỗi cô đơn và tất cả những khổ đau của cuộc đời. Xin cho được ơn thông phần nhục nhã với Chúa trên khổ giá để đền vì tội của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ trao triều thiên vinh thắng cho những ai bền đỗ đến cùng.

Reflection.
Isaiah 50:4-7. If you have ever experienced injustice or rejection, you understand the feelings expressed in this first reading. The one who is speaking is the Suffering Servant of God. It is easy for us as Christians to identify this servant with Jesus. When he was made to suffer, despite his innocence he did not rebel or seek revenge against his enemies. He trusted that God was at his side and knew that he would "not be put to shame." God's Servant speaks with a well-trained tongue that teaches, comforts, and inspires people to change their lives. Who among God's people has helped you in one or more of these ways? What lines in this reading might you pray if you were suffering an injustice? Why?
Philippians 2:6-11. This reading is a hymn to Jesus Christ that serves as a preview of the events of Holy Week. It describes how the Son of God "emptied himself" of divine glory and became human like all of us. Out of love and obedience, he accepted his own death on a cross. Because Jesus humbled himself and did not cling to any of his special privileges as God's Son, he was glorified by his heavenly Father. We are called to have the same attitude of humility and obedience as Christ had. How do you honor the name of Jesus? What new way of doing so will you practice this week?
Mark 15:1-39. This Palm Sunday reading of the Passion of the Lord is taken from Mark's Gospel. It was the first written account of how Jesus suffered and died. It is also the shortest version of the Passion and is written almost like a newspaper story that presents "just the facts." The most important truth Mark wants to communicate is that Jesus is the Messiah, the Son of God, whose suffering leads to glory. When Jesus cries out from the cross, "My God, my God, why have you forsaken me?" (Psalm 22:1), he is praying in the words of the psalmist who continues to trust God even when all seems hopeless. As we read or listen to the Passion, we try to unite ourselves with Jesus and all those who suffer injustice in today's world.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.    Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Quỳnh&Diễm
Thứ Ba.     Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38.  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Quỳnh&Diễm
Thứ Tư.     Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.   Lh. Giuse BJ Ng./Gđ. Mai Nguyễn
Thứ Năm.  Xh. 12, 1-14; Ga. 13, 1-15  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Quỳnh&Diễm
Thứ Sáu.   Bài Thương Khó
Thứ Bảy.     5:30   Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Quỳnh&Diễm  - Lh. Maria/Gđ. Ng. T.Trực
Chúa Nhật.  10.  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Quỳnh&Diễm- Lh. Giuse/Gđ. Hải&Hà
                            Lh. Maria/Ca đoàn
                                       
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Trần Ng. Ánh   Ng. Trung Trực                          Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình           Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang      Trần V. Thái/Lê Thị Xuân               John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quang                                             Austin Vũ;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới              
     ***** Xin xem ở chương trình Tuần Thánh và Phục Sinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 3, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,571
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:  
 1. Hồ Phúc&Loan             1,200
 2. Nguyễn Thị Ngọc Nga     300
 3. Nguyễn Chiêu Vũ&Trang 200
 4. Lm quản nhiệm                200
 5. Nguyễn Văn Hòa             100
 6. Thân Mary                         50
             Tổng cộng:           $ 2,050

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm. Xin cha mẹ của các em lớp Bí tích Khai tâm vui lòng tham dự  buổi họp cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, và cũng là hạn chót nộp tiền lệ phí và các giấy tờ cần thiết phải có của các em như chứng chỉ rửa tội. 

Chân Thành Cám Ơn.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc cho tuần tĩnh tâm vừa qua được tốt đẹp, nhất là chị Trần Thu Hường và các chị chuẩn bị bữa ăn trưa, và anh chị Vương Trường Thịnh đã lo chỗ ở cho linh mục hướng dẫn.  Xin Thiên Chúa trả công cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh. Xin chú ý! Vì các linh mục tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tuần này tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng vào lúc 5 giờ 45 như thường lệ.   

Thứ  Sáu Tuần Thánh. Xin chú ý! Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu tuần thánh. Và xin nhắc nhở, tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay, chỉ ăn một bữa no trong ngày.

Săn Trứng.  Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh. Để giúp bảo trì những công trình thánh tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.

Các Em Giúp Lễ Tuần Thánh. Xin phụ huynh, cha mẹ của các em được cắt cử giúp lễ trong Tuần Thánh, từ Thứ Năm đến Thứ Bảy, vui lòng đưa các em lên nhà thờ 1 tiếng trước khi khởi sự các nghi lễ để tập dượt.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
 • Thứ Hai Đến Thứ Tư Tuần Thánh5:45- -Ngắm đứng.  6:30- -Thánh lễ
 • Thứ Năm Tuần Thánh.
- 8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng. Trung Hải. Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương. Dâng lễ: Gđ. Vũ Kim Quang
Thừa tác viên: Ng. Đình Chót; Ng. Văn Cả; Nguyễn Trung Trực.
Giúp lễ: Phạm Thắng; Keluc&Johny Đặng; Tyler Th. Hoàng; Trần H. Liêm;Nathan Ng.
Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9:30: Cộng đoàn- 9:30- -Nhóm linh thao.
 • Thứ Sáu Tuần Thánh.
- 7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
- 8 giờ tối- -Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Ng. Trường Giang  Bài đọc 2: Ngô Thị Ngọc Yến
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
Giúp lễ:John Trần; Aaron Ng; Joseph&Paul Ng.;James Ngô; Đặng Q.Anh; Taylor Hoàng
Thừa tác viên: Lê Thanh Xuân; Vũ Đình Hiệu; Ng. Trường Giang
 • Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.   
- 8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Vũ Cẩm; Trần Thu Hường. 
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Thanh Ban       Dâng của lễ: Gđ. Ngô Viết Quảng
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Ng. Ngọc Bảo; Phạm Văn Tiến.
Giúp Lễ: Phạm Thắng; Peter Nguyễn; Việt Ng.; Kevin Ng.;Huy Ngô; Colin Vũ.
 • Chúa Nhật Phục Sinh
- 10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Ki-tô  Phục Sinh.
Bài đọc 1: Lê Huy Bình;  Bài đọc 2: Phạm Lan Dung
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải
Giúp lễ: Văn Nguyễn; Thomas Ng.;Dustin Ng.;John Đinh; Michael Ng.; Hải Ng.Nguyễn  
Dâng Của Lễ: Gđ. Ng. Văn Quý

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....