Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên. Năm B. Số 543

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed. 17, 22-24. Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa sẽ lập Nước Người.  Lúc đầu nó chỉ là một chồi non, nhưng nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh nhiều bông trái, chim trơòi sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 2Cr. 5, 6-10. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến đứng trước tòa Chúa phán xét, để lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt xấu đã làm lúc còn sống.
Tin Mừng. Mc. 4, 26-34. Nước Chúa là Hội thánh Chúa lập ở trần gian.  Lúc đầu, nó chỉ là hạt giống hay hạt cải nhỏ bé.  Nhưng nó sẽ mọc lên và trổ bông kết trái.  Con người chỉ là dụng cụ của Nước Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Sau: Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lk. 1, 57-80.

Suy Niệm. Chúng ta thường nghe nói chúng ta là công dân Nước Thiên Chúa và có bổn phận trách nhiệm xây dựng Nước Thiên Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu và  chưa làm được bao nhiêu. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn giúp người ta hiểu về Nước Thiên Chúa: Nước Thiên Chúa giống như hạt giống được gieo xuống đất và dù người gieo thức hay ngủ, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ âm thầm mọc lên thành cây. Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải rất nhỏ gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên thành cây to đến nỗi chim trời đến núp dưới bóng của nó. Sức bành trướng rất mạnh của Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để dạy môn đệ Ngài sống và xây dựng Nước Thiên Chúa:  Chúng ta không cần làm những việc to tát vĩ đại. Chỉ cần làm cho tốt bằng những việc nhỏ bé, bằng lòng quảng đại hằng ngày của mình. Chúng ta không cần ồn ào phô trương hay quảng cáo cho niềm tin của chúng ta. Chỉ cần sống một cách âm thầm nhưng trung thành và kiên trì những giá trị Tin Mừng mà mình đã nhập tâm.  Dụ ngôn này nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể gieo hạt giống nhưng chúng ta không thể làm cho hạt giống mọc lên. Chính Chúa làm việc đó. Nếu chúng ta cố gắng làm xong phần bổn phận mình thì chắc chắn Chúa sẽ cho sinh hoa kết quả

Reflection.
Ezekiel 17:22-24. In this passage the prophet Ezekiel offers comfort from the Lord God. The Lord God will care for Israel and it will flourish. The passage is very much like Jesus' image of the Kingdom of God as mustard seed. Ezekiel recounts that God says the shoot he will plant will grow into a great cedar tree and all the birds will live beneath it. Our God is a God of growth and of inclusivity. We might reflect on our own growth in faith this past year. Part of that growth will surely be our greater willingness to be inclusive of others -- especially those who are not like us. If someone says "I have grown in faith" what does that mean? What characteristics would you expect to see? How would you assume the person had changed?
2Corinthians 5:6-10. Saint Paul reminds the people of their destiny: eternity with God in Heaven. While he emphasizes the desirability of this eternal happiness, Paul quickly declares that it is about pleasing the Lord "whether we are at home or away." It is good to remember that our true home is Heaven. Yet, like Paul, we must also realize that this life is where we are and where we can please the Lord with our faithfulness and our compassion and service to others. Paul writes about the courage that faith gives him. Does faith make you courageous? He writes that "we walk by faith, not by sight." When have you walked by faith and not by sight? Paul also reminds the Corinthians that we will each be judged by Christ. Do you read that as a comfort or a warning?
Mark 4:26-34. In this Gospel passage Jesus presents two images for the Kingdom of God. One is the seed which is scattered on the land. But the one who scattered the seed does nothing further to ensure growth; yet is grows. The second image is the mustard seed which is tiny but somehow it becomes the largest plant with room in its branches for the birds to find shade. The Kingdom of God is never what we might expect; it does not follow "the rules" that society may have. People who live by Kingdom values do not follow society's ways. We are to be countercultural as Jesus was: embracing the outcast, proclaiming God's love for all, offering healing and reconciliation. And always we are given the grace to act as his disciples. What do you think Jesus wanted to teach the disciples about the Kingdom of God? Which of the two images speaks best to you? How would you explain the Kingdom of God to someone who asks about it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.      2Cr. 6, 1-10; Mt. 5, 38-42.      Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Xuân Tuyết    
Thứ Ba.       2Cr. 8, 1-9; Mt. 5, 43-48.        Tạ ơn/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Tư.      2Cr. 9, 6-11; Mt. 6, 1-6.          Xin bình an-Thuyên giảm/Gđ. Độ&Vân 
Thứ Năm.   2Cr. 11, 1-11; Mt. 6, 7-15.      Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Achị Thành
Thứ Sáu.     2Cr. 11, 18-30; Mt. 6, 19-23.  Lh. Antôn&I nê/Gđ. Ng. V. Quý
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Đa Minh& Maria/Gđ. Ng. T.Trực&Nguyệt – Lh.Giacôbê /Bà Tiên
Chúa Nhật. 8&10  Lh. Phan.Xaviê/Gđ. Andy Trần
                              Lh. Maria&Giuse/Gđ. Ôbà Nghiêm&Nghĩa

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/ Ng. Thị Châu       Ng. Ngọc Bảo                                  Ng. Ngọc Hải
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An         Ng. Văn Cả
10. Ng. Thanh Ban/ Ng. Ánh Tuyết       Ng. Thanh Ban;Lê Đình Phong            John Trần 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Sinh&Thúy                                               John Đinh;Michael Ng. 

Phụng Vụ Tuần Tới.   
                         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.  Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn                  Ng. Đình Chót                                Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ              Trần Ngọc Ánh
10. Cẩm Vũ/Ng. Ngọc Yến                    Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân           Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Sinh&Tiên                                                      Taylor&Tyler Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 6, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,238
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Trần Chiểu                       1,200
 2. Nguyễn Văn Quý                500
 3. Phạm Liên                          200
 4. Nguyễn Văn Ngự                200
 5. Nguyễn Đức Toàn               200
 6. Nguyễn Chơn Phán            200
 7. Trần Văn Sinh                     100
 8. Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 100
 9. Nguyễn Tự Lập                   100
 10. Hồ Văn Song                      100
 11. Thân Mary                            50
 12. Phạm Thị Thủy (#106)         50
 13. Bà Trần Huyền                     20
                 Tổng cộng:           $3,020

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Linh Mục Hưu Bệnh Địa Phận (Infirm Priest). 
Để giúp cho quĩ linh mục hưu bệnh hàng năm, sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các giáo xứ tuần này.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.  Xin rộng lượng.

Bao Thư Xây Dựng Nhà Thờ. 
Theo ban tài chánh cho biết, các bao thư đóng góp tài chánh cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, đã được gởi đến cho các gia đình trong giáo xứ.  Bao thư có ghi số tiền tổng cộng đóng góp của gia đình đến nay là bao nhiêu.  Nếu không nhận được hay có gì sai sót, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để đính chính.

Kêu Gọi Giúp Đỡ Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Để giúp con em trong giáo xứ học giáo lý và Việt ngữ, giáo xứ cần nhiều người dạy, xin chân thành kêu mời những ai có khả năng, nhất là có tấm lòng quảng đại, hy sinh phục vụ Chúa, tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin liên lạc với chị Hường, số điện thoại: 918-808-9609.  Và cũng xin mời tất cả thày cô và những người đã tham gia giúp đỡ chương trình năm vừa qua, vui lòng tham dự. 

Cảm Tạ.  
Giáo xứ chân thành cám ơn anh Peter Nguyễn, chủ nhân và là chuyên viên có giấy phép hành nghề của công ty 5 Star Air, đã hy sinh thời giờ thường xuyên đến sửa chữa và bảo trì hệ thống máy lạnh và máy sưởi của nhà thờ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.  Nếu ai cần dịch vụ xin chiếu cố.  Số điện thoại: 918-704-1303.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Nhà Thờ.
Vào những tháng Hè, giáo xứ cần rất nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ. Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ vào những buổi chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, điện thoại: 918-340-3831, để biết ngày giờ. Chân thành cám ơn những người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat).
 “Có phải Chúa gọi bạn không?” Để tìm ra câu trả lời, văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những nam nữ độc thân tuổi từ 17 đến 45, vào 2 ngày 26 tới 28 tháng 6 tới đây.  Buổi tĩnh tâm sẽ là cơ hội giúp bạn tìm và nhận ra tiếng gọi của Chúa, sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh trước. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, tulsavocations@gmail.com, hay Văn phòng Ơn kêu gọi, tel: 918-307-4936. Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Trường Đại Học Công Giáo Thánh Gregory.  Trường đại học St. Gregory, địa chỉ:1900 W MacArthur St.  Shawnee, OK 74804, tại thành phố Shawnee, cách Tulsa vào khoảng 2 tiếng, là trường đại học Công giáo duy nhất tại tiểu bang Oklahoma. Có nhiều loại học bổng đặc biệt cho những sinh viên Công giáo, hay những sinh viên có ý hướng trở thành linh mục và tu sĩ. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với số điện thoại miễn phí: 1-888-STGREGS, hay 405-878-5100.  Hoặc vào trang: www.stgregorys.edu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....