Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên Năm B. Số 545

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn. 1, 13-24. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh phúc.  Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết, đau khổ và mất đi sự sống.  Chúng ta cần sống đời sống tốt lành, khiêm nhường, biết thống hối ăn năn từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. 2Cr. 8, 7-15.  Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi gương Chúa Giêsu là Đấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy chúng ta biết chia sẻ giúp đỡ nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mc. 5, 21-43. Tin mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của Chúa Giêsu, thứ nhất  làm cho người đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và thứ hai cho con gái ông trưởng hội đường đã chết được sống lại, vì họ có lòng tin vào Chúa.  Nhờ  lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta.

Đáp ca. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Kinh thánh tuần sau:  Ed. 2, 2-5; 2Cr. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6.

Suy Niệm. Chúng ta rất sợ chết, chúng ta đau buồn thương tiếc khi một người thân phải chết, và chúng ta sợ hãi khi nghĩ đến ngày chết của chúng ta. Tuy nhiên, đức tin dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để cho chúng ta được sống, và đàng sau cái chết thể xác là một cuộc sống vĩnh cửu. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại 2 phép lạ của Đức Giêsu, chứng tỏ quyền năng của Ngài.  Hai người được lãnh nhận ơn ban qua phép lạ có hai thể loại đức tin khác nhau. Người phụ nữ có đức tin âm thầm; viên cai quản Hội đường lại có đức tin được công khai tuyên xưng mạnh mẽ. Cả hai hình thức đức tin đều xuất phát từ lòng xác tín và cậy trông. Hai người đều tin chắc chắn rằng Đức Giêsu có thể làm được điều họ đang kêu xin. Dù với hình thức nào chăng nữa, đức tin luôn luôn là điều kiện để được lĩnh nhận ơn Chúa. Nếu có đức tin, thì ngay cả sự chết cũng không còn là một điều đáng sợ. Ý tưởng “sự chết – sự sống” được nhấn mạnh trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa làm chủ sự sống. Ngài là Đấng tạo dựng sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa. Sự chết do ma quỷ đem lại. Như thế, đức tin đem lại sự sống và khước từ niềm tin là nguyên nhân sự chết. Biết bao điều kỳ diệu hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện nơi lòng cuộc đời, nếu chúng ta có đức tin vững vàng và lòng cậy trông sâu xa.

Reflection.
Wisdom 1:13-15, 2:23-24. This reading shows God to be the Lord of life, not of death. God made human beings in His own likeness—that is, eternal. But spiritual death occurs when we are sinned and separated from God. True justice is the gift of constant closeness to God. We read that God does not rejoice in the destruction of the living. Think of some ways life is destroyed?--in the environment, through addictions, violence, or hopelessness. Turn each situation into a positive one by completing this sentence: "God rejoices when. . ."
2Corinthians 8:7, 9, 13-15. In this reading St. Paul reminds the Corinthians why they should be generous. He tells them that Jesus made himself poor so that they could become rich in gifts like faith, understanding, and love and concern for others. For this reason they should help others in need and perhaps one day receive charity from others in return. Christians, followers of Christ, care for one another. We do not just seek our own physical or spiritual well-being and forget others. We take joy in sharing with others from our abundance and can look to others likewise to help us if we are in need.
Mark 5:21-24, 35-43. Imagine the grief of the father of the little girl who is dying. The story is told almost like a play. First, Jairus, the girl's father, comes to Jesus for help; but before he can reach her, people come to say that she has died. Then Jesus goes to the house of Jairus. Jesus takes the girl's hand and says, "Little girl, I say to you, arise!" Immediately she stands up and begins to walk around. Have you ever felt "stuck"? Have you ever felt, "I don't know how I'm going to do this, or get through this"?  Jesus is with you and those you love in every situation. When you ask Jesus to come, he comes! And when he comes, he brings hope, joy and new life.

Bài đọc và ý lễ
Thứ Hai.      Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ   Tạ ơn – Lh. Đa minh 
Thứ Ba.       St. 19, 15-29; Mt. 8, 23-27.  Lh. Antôn và mồ côi/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Tư.       St. 21, 5-20; Mt. 8, 28-34.    Tạ ơn
Thứ Năm.    St. 22, 1-19; Mt. 9, 1-8.         Lh. Maria&Gioan/Gđ. Oanh&Loan      
Thứ Sáu.     St. 23, 1-4; Mt. 9, 9-13.         Các Lh./Gđ. David Trương  
Thứ Bảy.  5:30         Lh. Đa Minh& Maria/Gđ. Ng. T.Trực&Nguyệt  -
Chúa Nhật. 8&10    Lh. Rô-sa – Lh.Phê-rô&Maria/Gđ. Achị Thành
   Lh. Maria/Ca đoàn – Lh.Anna;Gioan Bao;Tôma;Maria;Gioan;Maria/Gđ.Trần Ng Riễm   
                           
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan      Trần Ngọc Ánh                                  Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung              Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Ng. Thị Châu    Ng. Trung Hải;Ng. Thanh Ban        Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Sơn                                                                     Thomas&Văn Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới.   
                         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.    Hội Hiền Mẫu                            Ng. Trung Trực                               Ng. Ngọc Hải
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An        Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến         Phạm V.Tiến;Lê Đình Phong            Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Hồ Văn Song                                             Trần Hoạt Liêm;Đặng Quốc Anh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 6, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,045    
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Trần Quốc Thái                  1,200
 2. Nguyễn Mỹ Hạnh Hannah  1,000
 3. Trần Cộng Đồng                   600
 4. Trần Minh Quân                   200
 5. Ngô Kim Tâm                       200
 6. Đỗ Đức Tâm                        200
 7. Trần Hoàng Long                100
 8. Nguyễn Tri & Quy                100
 9. Nguyễn Hạnh Tuyền           100
 10. Trần Quốc Hiệp                   100
 11. Ẩn danh                              100
                 Tổng cộng:          $ 3,900

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-Rô. (Peter’s Pense)
Sẽ có xin tiền lần thứ 2 cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô trong các Thánh lễ tuần này.  Quĩ này dành riêng cho Đức thánh cha xử dụng giúp những người nghèo khó trên thế giới. Xin mọi người rộng lượng.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng. 
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này lúc 6 giờ chiều.  Xin kêu gọi quí gia trưởng và mọi người tham dự để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống cá nhân và ban ơn lành cho gia đình.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Rao Hôn Phối.
Chị Maria Trần Thị Thanh Hà, con ông bà Trần Chiểu, muốn kết hôn với anh Gia-cô-bê Trần Cao Thắng, con ông bà Trần Văn Sẽ, Đồng Nai, Việt Nam.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, lúc 3 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết anh chị này có trở ngại gì, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý!
Khi dâng cúng hay đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, xin vui lòng sử dụng bao thư đã gởi đến các gia đình trong giáo xứ 2 tuần vừa qua. Nếu không nhận được, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để thay thế. Nếu không nhận được bao thư là chưa có tên trong danh sách giáo xứ.  Xin vui lòng ghi đơn gia nhập giáo xứ ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng đề: St. Joseph Church trong chi phiếu dâng cúng, và ghi quĩ xây dựng nhà thờ trong phần memo ở dưới chi phiếu.  Xin chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công lòng hy sinh và quảng đại của mọi người. 

Hút Bụi Nhà Thờ Và Cắt Cỏ. 
Vào những tháng Hè, giáo xứ cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng, luân phiên hàng tuần.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm. Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ công việc cắt cỏ vào những buổi chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, điện thoại: 918-340-3831, để biết ngày giờ. Chân thành cám ơn những người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công. 
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. 

Ngành Y Tá Tại Đại Học Thánh Gregory.
Đại học Công giáo thánh Gregory sẽ mở những phân khoa ngành ý tá vào niên học sắp tới tại chi nhánh ở Tulsa.  Muốn ghi danh hay muốn biết những chi tiết, xin liên lạc St. Gregory’s Nursing Department at nursing@stgregorys.edu, Tel:1-844 BE EXTRA or visit www.stgregorys.edu/nursing.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....