Cuộc thăm dò ý kiến của địa phận

Survey of Diocese of Tulsa

Địa phận Tulsa xin mời mọi giáo dân trong giáo xứ tham gia cuộc thăm dò. Xin vào đường nối kết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

To complete in English:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionenglish

Điền bằng tiếng Việt Nam:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionVietnamese

Chân thành cám ơn sự tham gia của mọi người.

Lm. Nguyễn Văn Đô

Chánh xứ

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Kiệu Đức Mẹ Mân Côi_2015


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....