Vì Lm. Giuse Đinh Văn Nghị, OP bệnh đột xuất, nên chương trình tĩnh tâm được thay đổi. Chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse sớm mạnh khỏe. Chương trình tĩnh tâm sẽ do cha Phê-rô hướng dẫn.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Kiệu Đức Mẹ Mân Côi_2015


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....