Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ. Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ. Năm B. Số 562

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kh. 7, 2-14.  Các Thánh nam nữ trên trời đông đảo, thuộc mọi dân mọi nước.  Các ngài đã chịu nhiều đau khổ, thử thách, và được Chúa Giê-su cứu chuộc. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 21Ga. 3, 1-3. Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta làm con của Ngài, và ngày sau sẽ cho chúng ta hưởng vinh quang với Ngài trên Thiên quốc.   Đó là nội dung bài đọc 2.
Tin Mừng. Mt. 5, 1-12. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta sống Tám mối phúc thật là Hiến chương Nước Trời, và là đường đưa chúng ta về Quê trời hưởng hạnh phúc muôn đời với các thánh.

Đáp ca: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ
tìm kiếm long nhan Chúa.  

Kinh thánh tuần tới: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44.

Suy Niệm. Ai cũng được mời gọi nên thánh. Nên thánh là ơn gọi. Nên thánh không khó. Nên thánh là làm theo ý Chúa, là sống trong ân nghĩa cùng Chúa. Nên thánh tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình. Các thánh nam nữ cũng thuộc mọi tầng mọi lớp xã hội. Có thể các ngài thuộc hàng giáo sĩ nhưng cũng có thể là hàng giáo dân. Các ngài có thể là cha mẹ, là anh em, là bè bạn của chúng ta. Các ngài là những người đã nỗ lực lắng nghe và sống lời Chúa dạy, và cố gắng hoàn thiện mình trong ân thánh Chúa. Các ngài không vương vấn tội lỗi. Các ngài không để những đam mê làm chủ. Các ngài luôn chọn Chúa hơn là những tạo vật trần gian. Các ngài cũng có thể là những tội nhân được ơn trở lại như kẻ trộm trên cây thập giá. Các ngài cũng có thể từng có những lầm lỡ nhưng biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Điểm chung của các ngài là đã được chết trong ân sủng và tình thương của Chúa.

Reflection.
Revelation 7:2-14. In this reading from the Book of Revelation, the author, who calls himself John, writes after the year A.D. 70. It was a time of terrible persecution of Christians. In his writing, he urged them to persevere in their faith. In a vision the author sees "a huge crowd which no one could count" from every nation on earth. They stand in triumph before the throne of God and the Lamb (Christ), dressed in white and holding palm branches, the sign of victory. John is told who they are: those who survived the great trial and washed their robes in the blood of the Lamb. This is symbolic language. It means that these people, in their own lives, have participated in the suffering and death of Christ. Imagine that you are to talk with someone who is thinking of becoming a believer in Christ. What hard things would you prepare this person for? Do you have any suggestions for coping with these hard things?
John 3:1-3. In this reading we are reminded of the consoling hope we have as children of God. The world may not agree, John says, yet that is in fact who we are. One day we will see God face to face. Today we celebrate the saints, the saints we know and the saints that we will never know, saints that "the world does not recognize." What is a saint? Someone once said that a saint "does ordinary things in an extraordinary way." Can you think of someone you know who has some of the qualities of a saint?
Matthew 5:1-12. This reading from the Gospel of Matthew contains the Beatitudes. These statements are a summary of the way to sainthood for all the thousands and thousands of people who have followed Jesus faithfully. They show how the followers of Jesus today are to live for God's kingdom. All the rewards promised here will have their fulfillment in God's kingdom in heaven. How will you show mercy today? How will you make peace? What makes you sad or happy? Choose a beatitude and tell one way you could put it into action this week.

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ HaiLễ Các Linh Hồn. Lh.Têrêsa/Thái&PhiLh.Giuse&Catarina/ Toán&Loan
Thứ Ba.     Các Lh. Mồ côi/Gđ.Toán&Loan   – Lh.Phê rô/Gđ. Jackie    
Thứ Tư.     Lh. Mồ côi/Gđ. Anh chị Thành  -    Lh. Anna&Tôma/Gđ.Giang&Thủy   
Thứ Năm. Tạ ơn&bình an/Gđ.Long&Lưu  -     Lh.Tổ tiên NN/Gđ. Vũ Thị Vinh
Thứ Sáu.   Lh.Maria/Gđ. Jackie  –                     Lh. Mồ côi/Gđ. Giang&Thủy
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Trực&Nguyệt   –  Lh.Giuse&Maria/Gđ.Phi&Thái
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Tiên nhân/Gđ. Chiểu Trần
                              Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Thái&Phi
                                                       
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thị Lâm      Ng. Đình Chót                                  Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Th.Hồng Trang Trần Ngọc Ánh     
10. Lê Đình Phong/Trần Thu Hường  Ng.Trung Hải;Phạm V.Tiến       Trần Hoạt Liêm   
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đời Thiên                                             Phạm Minh;Nguyễn Thomas

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                             Vũ Đình Hiệu                                  Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho            Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết  Ng.Thanh Ban; Lê Đình Phong   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ Gđ. Ng. Hưng Thịnh                                       Hoàng Thiện Tâm;Dustin Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,418
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Văn Ái               200
  2. Trần Minh Quân             200
  3. Trần Quang Minh           200
  4. Chị Luyến                       200
  5. Huỳnh Tiến Dũng            200
  6. Nguyễn Văn Hinh            200
  7. Nguyễn Đình Chót          100
  8. Phác Nguyễn&Hồng Trần 50
              Tổng cộng:         $ 1,350

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 6, lúc 6 giờ chiều. Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cá nhân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Ca Đoàn Tập Hát.
Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp đến, ca đoàn sẽ tập hát vào mỗi ngày CN từ 2 giờ chiều.  Xin kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn cùng tham gia.  Ca Đoàn cũng xin kêu gọi tất cả giáo dân trong giáo xứ, nếu cảm thấy có thể cùng góp chung tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, xin tham gia tập hát mỗi chiều CN với ca đoàn.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu). 
Xin cha mẹ của các em vui lòng tham dự buổi họp cần thiết và quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật tuần tới, ngày 8, để biết những giấy tờ cần thiết phải có, những công việc chuẩn bị và chi tiết về nghi thức Dâng tiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 15.  Xin cám ơn mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng tới đây sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 3 đến Chúa nhật, ngày 6 tháng 12, và sẽ do linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh Houston, TX, hướng dẫn.  Xin mọi người chuẩn bị sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự.

Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người và ban bảo trì, qua sự điều động của anh Phạm Văn Tiến, đã hy sinh thời giờ trong suốt mùa hè vừa qua, cắt cỏ và làm sạch sẽ khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Nhờ những tấm lòng hy sinh và nhiệt thành, khu vực nhà Chúa luôn được gìn giữ khang trang và tốt đẹp.  Chân thành cám ơn anh Tom đã hy sinh thời giờ kẻ lại những đường phân chia chỗ trong bãi đậu xe. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công bội hậu cho mọi người.

Học Sinh Trường Mẫu Giáo Thánh Pius X.
Xin cha mẹ phụ huynh các gia đình trong giáo xứ có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.

Ơn Gọi Nữ Tu
Dòng nữ thánh Bê-nê-đíc-tô, tại tu viện Thánh Giuse, địa chỉ 2200 S. Lewis, (ngã tư đường Lewis và 15) Tulsa, OK 74114, sẽ có những ngày chào đón các phụ nữ độc thân tuổi từ 18 đến 36, đến và ở lại 1 ngày, để cùng sinh hoạt với các nữ tu trong dòng.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Sr. Catherine Martinez, OSB, số điện thoại: 918-746-4203, hay E-mail: srcathm@montecassino.org. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....