Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm B. Số 563

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 1V. 17, 10-16.  Bài đọc 1 trích quyển thứ nhất Các Vua nói về  việc bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Thiên Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. 
Bài đọc 2. Dt. 9, 24-28. Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư gởi ngưòi Do thái hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 12, 38-44.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư, những người giả hình, kiêu ngạo, tham lam; trái lại Người khen ngợi một bà góa nghèo hy sinh dâng lên Thiên Chúa tất cả tài sản vì tấm lòng yêu mến, nêu gương cho mọi người.

Đáp ca. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. 

Kinh thánh tuần tới: Đn. 12, 1-3; Dt. 10, 11-14, 18; Mc. 13, 24-32.

Suy Niệm. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy 2 mặt Hình thức và Tâm Tình, của 1 thái độ hay một việc làm. Nhưng mặt nào trọng hơn? Theo Chúa Giê-su thì mặt Tâm tình trọng hơn mặt Hình Thức. Vì thế Chúa đã gọi các môn đệ đến chỉ cho họ thấy thái độ, việc làm của bà goá, và nhận xét: "Thầy nói thật với các con: trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa. Còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống".  Mặc dù Chúa Giê-su coi trọng tâm tình hơn hình thức nhưng cũng không loại trừ Hình Thức. Vì thế, bà goá trong Tin Mừng này không phải chỉ có lòng đạo đức bên trong, bà còn biểu lộ lòng đạo đức ấy qua cử chỉ dâng cúng đồng tiền nhỏ mọn của bà trong hòm tiền. Bà góa này tuy dâng cúng ít tiền nhưng lại hy sinh rất nhiều, và hy sinh quí giá nhất là hy sinh chính mạng sống mình, vì bà đã dâng "tất cả những gì mình có để nuôi sống". Quà tặng quý giá không phải chỉ ở giá trị món quà, mà còn ở tấm lòng của người tặng quà nữa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tận đáy lòng mỗi người chân thực hay giả dối. Chúa khen ngợi bà góa nghèo dâng hiến tất cả những gì mình có.Xin dạy chúng con biết âm thầm dâng hiến cho tha nhân, đang cần sự trợ giúp quảng đại của chúng con. Amen.

Reflection.
1 Kings 17:10-16. In this reading we hear the beautiful story of the prophet Elijah and the widow and her son. During a great drought, Elijah met a widow and asked her for a small cupful of water and a bit of bread. She had only a handful of flour and a bit of oil that she was preparing for her son and herself. But she made a little cake for the prophet and was rewarded with flour and oil for a year, until the rains came again. The generosity of this widow touches us and fills us with admiration. What do you think we can receive or learn from someone who is poor?
Hebrews 9:24-28. This reading contrasts the actions of the Jewish High Priest with Jesus' priestly office. Each year the Jewish high priest entered the sanctuary of the Temple of Jerusalem with the sacrifice of animals' blood. In contrast, Jesus entered the sanctuary of heaven and offered the sacrifice of himself once to take away our sins. Why is this reading a source of hope for the followers of Jesus?
Mark 12: 41-44. In this reading we have the story of another widow who gave generously. Many rich people gave far more; she gave only two small copper coins not worth very much. But Jesus was moved by what she did and praised her to his disciples. She gave all that she had to live on. God loves generosity. Nothing is more moving to the heart of Jesus than our willingness to give of ourselves to help others. Why do we admire people who "give their all"? What does it mean to "give my all" to God?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Lh. Phaolô/Gđ. Thủy&Phương  –  Lh. Giuse/Gđ.Hương Phan
Thứ Ba.       Lh.Mồ côi/Gđ. Vũ Th. Vinh   -  Lh.Cha mẹ NN/Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn
Thứ Tư.      Lh. Giuse/Gđ.Long&Mai   -       Lh.Vincent/Gđ.Long&Lưu  
Thứ Năm.   Lh. Têphanô/Gđ. Thái&Phi  -    Lh. Gioan/Lại Giang&Thủy
Thứ Sáu.    Các Lh./Gđ. Long&Lưu  -           Lh.Tổ tiên NN/Gđ.Vĩnh&Loan Nguyễn
Thứ Bảy. 5:30   Lh.ĐaMinh&Maria/Trực&Nguyệt   –  Lh. Tiên nhân
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Maria&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương -  Lh. An-tôn
                     Lh.Mồ côi/Gđ. Trần Chiểu – Batôlômêô Inêtêrêsa/Gđ. Trấn&Trân
                                                      
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30.    Hội Hiền Mẫu                         Vũ Đình Hiệu                                 Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Ng. Đình Chót     
10. Ng.Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết  Ng.Thanh Ban; Lê Đình Phong   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Hưng Thịnh                                     Hoàng Thiện Tâm;Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30.  Đỗ Hoàng Quí/Ngọc Nguyễn    Ng. Ngọc Bảo                                Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung      Ng. Đình Chót
10.   Các lớp giáo lý                             Trần V.Thái;Lê Thanh Xuân              Austin Vũ
Dâng Lễ   Các lớp giáo lý                                                     Thiện Hoàng;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 11, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,278
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
  1. Lê Nhân&Hà            2,000
  2. Nguyễn Trung Trực 1,000
  3. Trần Cộng Đồng         600
  4. Vũ Quang                   300
  5. Nguyễn Văn Ngự        200
  6. Trương Thanh&Hồng 100
  7. Bùi Thị Gẫm                 60
               Tổng cộng:     $ 4,260

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm
Xin cha mẹ của các em vui lòng tham dự buổi họp cần thiết và quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật tuần này, để biết những giấy tờ cần thiết phải có, những công việc chuẩn bị và chi tiết về nghi thức Dâng tiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 15.

Quĩ Bác Ái Địa Phận.
Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ tuần này cho quĩ Bác ái địa phận.  Xin sử dụng bao thư để ở ghế ngồi, điền tên, địa chỉ, đem về và gởi thẳng về địa chỉ đã ghi ngoài bao thư, hay cho vào rổ xin tiền.  Xin mọi người quảng đại.

Chân Thành Cảm Tạ
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ Hội Chợ Mùa Thu vào tối Thứ Bảy vừa qua: quí vị trong Hội đồng mục vụ, các em trong nhóm Humble Bees, và Kinh thánh, các thày cô trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, các hội viên hội Hiền Mẫu và Linh thao, các chị trong ban ẩm thực, đặc biệt là chị Trần Thu Hường. Cám ơn gia đình chị Luyến đã ủng hộ $1,000. Cám ơn những người đã chuẩn bị thịt heo và dê, cũng như nấu và nướng các món ăn, và tất cả mọi người đã giúp đỡ trong các công việc khác. Số tiền thu được là: $7,182 (6,182+1,000)   Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công cho mọi người.

Quĩ Xây Dựng NT&NX
Ban tài chánh của quĩ xây dựng nhà thờ đã gởi các bao thư dâng cúng đến tất cả gia đình trong giáo xứ tuần vừa qua. Trên bao thư có ghi số tiền gia đình đã hy sinh đóng góp từ ngày 1 tháng 1, 2012 cho đến ngày 31 tháng 10, 2015.  Nếu có gì sai sót, xin cho biết để điều chỉnh.  Để tiện việc sổ sách,xin sử dụng bao thư khi dâng cúng cho quĩ xây dựng nhà thờ nhà xứ.  Xin đọc tờ thông báo tổng số tài chánh thu được dán ở cuối nhà thờ.  Xin chân thành cám ơn sự quảng đại của tất cả mọi người, và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse và Mẹ La Vang, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng tới đây sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 3, đến Chúa nhật, ngày 6 tháng 12, và sẽ do linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh Houston, TX, hướng dẫn.  Xin mọi người sắp sếp thời giờ để tham dự.

Học Sinh Trường Mẫu Giáo Thánh Pius X. Xin cha mẹ phụ huynh các gia đình trong giáo xứ có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.

Công Du Di Tích Thánh Maria Goretti.  Xương thánh nữ Maria Goretti sẽ công du địa phận Tulsa, và được thăm viếng tại một số nhà thờ trong địa phận Tulsa tuần tới đây. Nếu muốn thăm viếng, xin đọc chương trình và ngày giờ trong tờ thông tin dán và để ở cuối nhà thờ.
CUỘC CÔNG DU DI TÍCH THÁNH MARIA GORETTI

SẼ ĐẾN TIỂU BANG OKLAHOMA VÀO THÁNG 11

Cuộc công du của di tích thánh Maria Goretti, vị thánh được phong thánh trẻ nhất cuả đạo Công Giáo và là vị đại sứ đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho năm Thánh Thương Xót, đã sắp hoàn tất chương trình công du qua miền Đông Hoa Kỳ, sẽ kết thúc với ba tiểu bang Louisiana, Texas và Oklahoma, là những tiểu bang đông dân VN. Sau Oklahoma, linh cữu cuả thánh Goretti sẽ bay trở về Ý.
Đây là di hài đầy đủ cuả thành Maria Goretti, toàn thể bộ xương được giữ trong một hình sáp trông như người sống và bảo quản trong một linh cửu bằng kính.ĐỊA PHẬN TULSA, OKLAHOMA
 

Thứ Ba, ngày 10 tháng 11, 2015

PARISH CHURCH AND EUCHARISTIC SHRINE OF ST. THERESE
1007 North 19th Street
Collinsville, Oklahoma 74021-0297

- Đại lễ kính thánh Maria Goretti: 12:00 noon
- Chương trình thăm viếng bắt đầu: sau lễ
- Thăm viếng kết thúc: 4:00 pm

CATHEDRAL OF THE HOLY FAMILY
820 South Boulder Avenue
Tulsa, Oklahoma, 74119

- Đại lễ kính thánh Maria Goretti: 6:00 pm
- Chương trình thăm viếng bắt đầu: sau lễ
- Thăm viếng và lễ kết thúc: 7:00 am


Thứ Tư, ngày 11 tháng 11, 2015

BISHOP KELLY HIGH SCHOOL
3905 South Hudson Avenue
Tulsa, Oklahoma 74115
- Đại lễ kính thánh Maria Goretti: 10:30 am
- Chương trình thăm viếng dành cho học sinh và gia đình.
- Thăm viếng kết thúc: 4:00 pmSTS. PETER AND PAUL PARISH
1419 North 67th East Avenue
Tulsa, Oklahoma 74135


-  Đại lễ kính thánh Maria Goretti (en Español): 6:00 pm
-  Chương trình thăm viếng : sau lễ
-  Thăm viếng kết thúc: 11:00 pm

Thứ Sáu, ngày 13

St. Maria Goretti lên Máy Bay trở về Ý.
 
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....