Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Kính Chúa Kitô Vua. Năm B. Số 564

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Đn. 7, 13-14. Ngôn sứ Đanien loan báo Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang.  Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Kh. 1, 5-8.  Chúa Giêsu là Vua trên hết các Vua.  Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta.  Người là khởi thủy và cùng đích của mọi loài mọi vật.  Đó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây.
Tin Mừng. Ga. 18, 33-37.  Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu xưng mình là Vua, nhưng Người không phải là Vua theo kiểu thế gian, mà Vua chân lý.  Người làm Vua để làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa.

Đáp ca. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

Kinh thánh tuần tới: Gr. 33, 14-16; 1Tx. 3, 12-42; Lc. 21, 25-36.

Suy Niệm. Hôm nay kết thúc năm Phụng vụ và kính Chúa Kitô Vua. Chúa Giêsu Kitô, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó, được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời dưới đất và sẽ kết thúc lịch sử loài người trong vinh quang. Trong suốt quãng đường đi truyền giáo, Chúa Giêsu chỉ đi rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho người ta. Chưa bao giờ Chúa Giêsu nhận mình là vua, mặc dầu dân chúng hồ hởi tôn vinh Ngài. Nhưng về cuối đời, trong cuộc thương khó, Ngài đã công khai xác nhận vương quyền của Ngài trước mặt quan Philatô: “Tôi là vua.” Nhưng để tránh ngộ nhận, Ngài nói thêm: “Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này.” Nhờ Bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở thành công dân Vương quốc Nước Trời “Vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.” Điều quan trọng là chúng ta phải theo và sống giáo huấn Tin mừng mà Vua Giêsu Kitô đã đề ra, như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông tổ tiên của chúng ta đã sống. Các ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống vì và cho Vua Giê-su Ki-tô. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta.

Reflection.
Daniel 7:13-14. The prophet Daniel sees "one like a son of man" coming from the heavens into the presence of God. This Messiah king receives from God the Father power and kingship over all nations. His rule is universal and it lasts forever. How is Jesus different from any worldly king or leader? What are some of the qualities you admire in Christ our King?
Revelation 1:5-8.  In this reading from the beginning of the Book of Revelation, the inspired author has a vision of the second coming of Jesus Christ. He comes in the clouds as the "ruler of the kings of earth." He is the "First and the Last, the Beginning and the End." He is the faithful witness to God's promises and the first to rise from the dead. Now he is honored as a crucified and risen King. What "signs of the times" are you most aware of?  How do you respond if the sign is negative? Give an example and suggest how you might change a negative sign of the times into something positive.
John 18:33b-37. What kind of king is Jesus? In this reading, Jesus provides us with his own answer. Pontius Pilate was the Roman official who held power in Palestine. He asks Jesus if he is the king of the Jews. Pilate really wants to know whether Jesus might be part of a Jewish revolt against Roman rule. Jesus assures Pilate that his kingdom is not of this world. He is a king who came into the world to "testify to the truth." All who recognize him as "the way and the truth and the life" will hear his voice. Why might you be surprised when you heard Jesus describe his kingdom? How might you respond when you heard why Jesus had come into the world?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Lh.Giuse&Maria/Gđ. Trần Th.Huyền - Lh. Antôn&Anna/Gđ.Trần H.Cường    
Thứ Ba.      Các Lh./Gđ.Vũ Cẩm    -   Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Hoàng V. Bôn     
Thứ Tư.   Lh.Tiên nhân&TN/Gđ.Sinh&Thúy   –  Lh.Micae&Maria/Gđ.Trần H.Cường            
Thứ Năm.  Lh.Micae&Maria/Trần T.Huyền   -   Lh.Ôbàcha mẹ/Gđ. Hải&Hà 
Thứ Sáu.    Lh.Gioan&Anna     -   Lh. Maria&Các Lh./Gđ.  Chị Hằng
Thứ Bảy. 5:30   Lh.ĐaMinh&Maria/Trực&Nguyệt  –   Lh.Giuse&Têrêsa/Achị Thành
Chúa Nhật. 8&10.Lh.Vincentê/Gđ.Trấn&Trân –  Lh.Anrê&Mátta/Gđ.Trần H. Cường   
                           Lh. Phêrô&Giuse - 3Lh.Giuse&3Lh.Maria/Gđ.Trần Ng. Riễm

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan              Vũ Đình Hiệu                                    Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ         Ng. Văn Cả   
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến     Ng.Trường Giang;Phạm V.Tiến          Keluc Đặng
Dâng Lễ:   Hội đồng mục vụ                                              Johnny Đặng;Mike  Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng.Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                                   Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An               Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Thị Châu        Lê Đình PhongTra62n V. Thái         James  Ngô
Dâng Lễ Gđ. Trần Thị Tho                                                    Quân Sanh;Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 11, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,417
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
 1. Lê Ngọc Thi                     1,000
 2. Nguyễn Văn Hướng         1,000
 3. Ẩn danh                             200
 4. Nguyễn Đức Toàn              200
 5. Lê Văn Anh                        200
 6. Phan Minh Quân                100
 7. Nguyễn Văn Quí                100
 8. Phạm Minh Tâm                100
 9. Nguyễn Trung Dũng          100
 10. Nguyễn Tự Lập                 100
 11. Thân Thị Hiền                   100
 12. Lê Đình Phong                   50
            Tổng cộng:              $ 3,250

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Thông Báo Về Kế Hoạch Xây Dựng Thánh Đường Mới.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, và trong niềm vui mừng hân hoan, xin thông báo cùng mọi người trong cộng đồng giáo xứ: trong tuần vừa qua, Đức giám mục và hội đồng tài chánh của địa phận đã chấp nhận, và sẽ tài trợ kế hoạch xây dựng thánh đường mới của giáo xứ. Xin mọi người dâng lời cảm tạ Chúa, Đức Maria và thánh cả Giuse, đã ban ơn và dìu dắt qua bước đầu thật quan trọng trong kế hoạch.  Xin mọi người tiếp tục quảng đại đóng góp và dâng cúng, để tiến tới bước thứ hai là: lên bản vẽ chi tiết, trước khi đưa ra cho các công ty đấu thầu.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp cho tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này, và tuần tới.  Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Chân thành cám ơn.

Hội Hiền Mẫu.
Trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,357, để giúp cho quĩ xây dựng thánh đường mới. Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu các món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền mẫu Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day)
Xin chú ý!  Thứ Năm, ngày 26, tuần này là ngày lễ Tạ Ơn, và sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin vui lòng mang theo những thức ăn khô, hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới. Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng.  

Xin Chú Ý! 
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.  Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý gìn giữ con em nhỏ không xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm nơi Chúa ngự và sự cộng tác của mọi người. 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng tới đây sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 3, đến Chúa nhật, ngày 6 tháng 12, và sẽ do linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh Houston, TX, hướng dẫn.  

Chương Trình Tĩnh Tâm

Thứ Năm-Thứ Sáu

 • 7 giờ 15 tối- Thánh lễ 
 • 8 giờ tối-  tĩnh tâm

Thứ Bảy:

 • 10 giờ sáng: Tĩnh tâm  
 • 12 giờ : ăn trưa, miễn phí.
 • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ  
 • 8 giờ tối: tĩnh tâm

Chúa nhật:

 • 8 & 10 giờ sáng: Thánh lễ 
 • 2 giờ chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....