Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua. Năm B_2015.

Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua.  Chúng ta nhận biết trong suốt thời gian sống ở trần thế này, Chúa Giêsu chỉ rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa, làm nhiều phép lạ và chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn và thể xác, và không nhận hay tự xưng mình là vua, mặc dầu
dân chúng đôi khi muốn tôn vinh Ngài làm vua.  Nhưng về cuối đời và trong cuộc thương khó, Chúa đã công khai xác nhận vương quyền của Ngài trước mặt quan Philatô như trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa khẳng định “Ngài nói đúng, Tôi là vua.”  Nhưng để tránh ngộ nhận, Chúa nói thêm “Nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này.”

Sau khi đã hoàn thành sứ vụ và trở về Vương Quốc, Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô đã được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời, dưới đất.  Và trong ngày tận thế, Ngài sẽ đến trong vinh quang để qui tụ mọi sự, mọi loài về với Ngài. Chúng ta biết, Vua Giê-su Ki-tô của chúng ta không giống như những vị vua trong lịch sử nhân loại.  Chúa không cưỡng ép hay bắt buộc một ai phải trở thành công dân hay phục vụ Ngài.  Chúa chỉ kêu mời mọi người gia nhập, mong ước mọi người yêu mến Ngài và chân thành sống chân lý lời Chúa “mến Chúa yêu người” của Ngài mà thôi.  Chúng ta biết quyền lực của tất cả vua chúa, tổng thống, thủ tướng và chủ tịch có giới hạn và tạm thời ở trần gian này.  Nhưng chân lý và quyền lực của Chúa Giê-su Ki-tô Vua thì vĩnh cửu và tồn tại đến muôn muôn đời. 

Ông bà anh chị em thân mến. Khi chịu Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã trở thành công dân và chia sẻ vào vương quyền của Chúa Giê-su Kitô.  Chính vì vậy cho nên, là những công dân trong Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thiết lập ở trần gian này, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm tiếp tục xây dựng, trở thành những chứng nhân bằng cách sống giáo huấn Chúa dạy trong Tin mừng, cũng như thờ phượng, trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô, và làm sáng danh Chúa.

Trung thành và làm sáng danh Chúa, đó cũng là lý do tại sao cha ông của chúng ta là các thánh Tử đạo đã can đảm, cương quyết và vui mừng chịu những đau đớn thể xác, lấy máu đào và cái chết của mình để minh chứng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua trên hết các vua.  Thật vậy, “tử đạo” có nghĩa là “làm chứng và làm sáng danh.”  Như vậy việc cha ông chúng ta, từng lớp lớp người, sẵn sàng hy sinh bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, tiền bạc, vật chất và sự sống để chịu chết làm chứng cho đức tin, cho Tin mừng và làm sáng danh Chúa Giê-su Ki-tô Vua.  Bây giờ, các ngài đang đang thực sự hưởng vinh phúc trong vương quốc của Chúa.  Máu tử vì đạo của các ngài là phân bón và là những dòng nước tưới vào hạt giống đức tin của con dân Việt, và đã phát sinh lên một cây Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Chúa Kitô đã nói, “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Để làm chứng và sáng danh Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, đã phải có những quyết định và chọn lựa can đảm để trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô.  Có khi thật khó khăn như tuần theo hay không tuân theo lệnh của vua quan, nhưng có khi rất đơn giản như bước qua Thánh giá hay không bước qua.  Bước qua thì có ngay vinh hoa phú quí, danh vọng và tiền bạc, nếu không bước qua thì lập tức lãnh lấy những cực hình và cái chết.  Đứng trước Thánh giá Chúa Giê-su, có người đã bước qua, nhưng cũng có nhiều người can đảm không bước qua, và cũng có người bị khiêng qua thập giá.   Có người đã bước qua, nhưng sau lại hối hận, ăn năn quay trở về với Chúa, đó là trường hợp của ba vị thánh Phan Viết Huy người làng Hạ Linh; Bùi Đức Thể quê làng Kiên Trung, và Đinh Đạt sinh tại Phú Nhai.

Quyết định và chọn lựa này của các thánh tử đạo bày tỏ thái độ cương quyết của chính bản thân các ngài đối với Vua Giêsu Ki-tô.   Các ngài đã can đảm chọn Chúa và để làm sáng danh Chúa, thay vì chọn cái tôi to lớn, hay chọn danh vọng và vật chất tiền bạc.  Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá Chúa Ki-tô tôi kính thờ, tôi bước qua sao được.” Còn Thánh Têphanô Ven, một linh mục trẻ, chỉ mới 31 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá, “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được?  Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”  Đây thật là những quyết định, chọn lựa can đảm và hùng hồn của lòng tin mạnh mẽ và vững chắn vào Chúa Giê-su Ki-tô, Vua trên hết các Vua, Chúa trên hết các Chúa.

Ông bà anh chị em thân mến. Mừng lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua và các thánh Tử đạo tại Việt Nam, một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta, là con cháu của các ngài, suy xét lại cuộc sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay như thế nào.  Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, “Tôi đang chọn Chúa hay tôi đang chọn tôi?”  “Tôi có làm vinh danh Chúa trong cuộc sống của tôi không? Và bằng cách nào?”  “Và nếu tôi thực sự chọn Chúa Giê-su Vua như các Thánh Tử Đạo cha ông tổ tiên, thì tôi phải làm gì, và phải sống như thế nào, để minh chứng lòng trung thành với Chúa và xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam?”

Chúng ta biết, cuộc sống và quyết định của chúng ta hôm nay, nhất là trong quốc gia và xã hội tự do này, không đòi chúng ta phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh hay đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng cũng không kém phần khó khăn và thử thách.  Hôm nay, tất cả chúng ta đang đứng trước, đối diện với những sự lôi cuốn của tiền bạc vật chất, đứng trước sự cám dỗ của đời sống ích kỷ cá nhân, tự cao và lười biếng làm chúng ta xa Chúa.  Vậy chúng ta phải sống như thế nào để bày tỏ lòng trung thành, và chân thành sống lời Chúa dạy, để vinh danh, để làm sáng danh Chúa, và để xây dựng Nước Thiên Chúa, cũng như xây dựng giáo xứ? 

Ông bà anh chị em thân mến. Cùng với tất cả mọi người sống trong quốc gia Hòa Kỳ này, tuần này chúng ta mừng lễ Tạ ơn.  Chúng ta có nhiều lý do và nhiều người để tạ ơn.  Nhưng là những người có đức tin, công dân của Nước Thiên Chúa, và là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong ngày kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua hôm nay, chúng ta ý thức rằng chúng ta phải có một cuộc sống cảm tạ, tri ân, vì thật ra, tạ ơn là trung tâm đời sống đức tin của người Ki-tô giáo. 

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, giúp chúng ta có cuộc sống chứng nhân trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô Vua, luôn sống cảm tạ tri ân bằng sự hy sinh và lòng quảng đại, và có những quyết định và chọn lựa sáng suốt trong cuộc sống, để “Cây Đức Tin” của mỗi người chúng ta luôn có sức sống, sinh ra những hoa quả hữu ích để lại cho con cháu đời này, để chúng ta cùng được chung hưởng vinh phúc Vương Quốc của Chúa đời sau, với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta.

 Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....