Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm C_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm C. Số 566

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Br. 5, 1-9. Dân Chúa bị lưu đày khổ sở nay được Thiên Chúa đưa về trong danh dự và vinh quang.  Đó là hình ảnh loài người sẽ được cứu vớt khi Chúa đến, và là ý nghĩa của bài đọc trích sách Barút hôm nay.
Bài Đọc 2. Pl. 1, 4-6; 8-11.  Thánh Phêrô khen các tín hữu Philíphê đã góp phần rao giảng Tin mừng. Người khuyên họ và chúng ta tích cựu sống bác ái, để được cứu độ trong ngày Chúa đến lần thứ hai.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 3, 1-6. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Thiên Chúa sai thánh Gioan Tiền Hô đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế.  Thánh nhân vâng lời Chúa đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, cải thiện đời sống để lãnh nhận ơn cứu rỗi.

Đáp ca: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
          nên chúng con mừng rỡ hân hoan.    

Kinh thánh tuần tới: Xôph. 3, 14-18; Phil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18.

Suy Niệm.  Hàng năm vào Mùa Vọng, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta một nhân chứng sống động là thánh Gio-an Tiền hô, để thúc đẩy chúng ta noi gương thái độ cuộc sống của ngài, trước sứ điệp cứu độ. Danh hiệu và sự nghiệp của ngài gắn liền với chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu, thậm chí không thể nào nói đến Chúa Giêsu mà không nhắc đến vị Tiền hô của Người.  Sứ mạng của ngài là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, nên ngài kêu gọi mọi người hãy thay đổi đời sống “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng phẳng.” Cụ thể, bạt núi đồi là hãy dẹp bỏ tính kiêu ngạo, khoe khoang, tự cao, tự phụ. Lấp mọi hố sâu là hãy sống cho tròn đầy những thiếu sót bổn phận đối với Chúa, đối với người, đối với gia đình và với chính bản thân mình. Uốn nắn lại những quanh co, cong queo là hãy sửa chữa lại những gian dối, giả hình, ăn không nói có, thay trắng đổi đen, thay đen đổi trắng, ngôn hành bất nhất, lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. San phẳng những gồ ghề lồi lõm là từ bỏ những tính mê nết xấu, những sự nghiện ngập và đam mê, thù hằn, tranh chấp và gây chia rẽ. Dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào thì lời Chúa hôm nay vẫn là một lời kêu gọi khẩn thiết cải thiện đời sống. Xin mỗi người hãy lắng nghe và thực thi để kinh nghiệm được ơn lộc  của mùa Vọng.

Reflection.
Baruch 5:1-9. The prophet Baruch is filled with hope and joy as he assures the Israelites in exile that God will bring them back to the holy city of Jerusalem. They are suffering very much because they are far from their homeland. But their return will be such a joyful event that even the mountains, the valleys, and the forests will do what they can to make the journey easier! For the people of Israel, coming home from exile was a joyful occasion. The word Advent means "coming." Usually we think of Advent as a time to prepare for the coming of Jesus. But we could also think of it as a time for us to "come home"—to what?
Philippians 1:4-6, 8-11. In his letter to the Christians at Philippi, a city in Macedonia, Paul makes two things clear. The first is his great love and affection for the Philippians, who have helped him in his ministry. The second is his hope that they will continue to become more and more like Christ. Paul is looking forward to the second coming of Christ. And he wants to make sure that all Christ's followers will be ready to receive him when he comes. What will you do during this second week of Advent to show that you, too, are becoming more like Christ?
Luke 3:1-6. In this Gospel reading, Luke wants us to realize that John, a "common man" chosen by God, is much more important than any worldly ruler, because he is the herald who announces the Lord's coming. John urges the people to be baptized as a sign of their repentance for their sins. When they do this, they will make the path clear for Christ to come into their lives. Then all people "shall see the salvation of God." John is asking us to clear a path in our lives to welcome Christ. Is there a path in your life that might need to clear, to take some heavy lifting or some cutting back of things that "catch you up"? How will you clear your path to Christ?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Xin tạ ơn   -    Lh. Ôbà NN&mồ côi/Gđ. Bà Bùi Gẫm
Thứ Ba.     Các Lh./Gđ. Hải&Hà     -     Lh. Gioan&Maria/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Tư.     Lh. Phao-lô/Gđ. Thủy&Phương    –    Lh. Anê&Anna/Gđ.Trần C.Hồi
Thứ Năm.  Xin di chuyển bằng an/Gđ.Thành&Như  –  Lh.Đôminicô&Maria/Ôbà Cao
Thứ Sáu.    Lh.Gioan Bao./Gđ.Bà Jackie    –   Lh.Alêxù&Phêrô/Gđ.Trần C.Hồi   
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt   –  Lh.Nôi ngoại/Gđ.Ôbà Cao
Chúa Nhật.  Lh.Mađalêna&Giuse/Gđ.Trần C.Hồi   -    Lh. Henry/Gđ. Bà Jackie
                      Lh. Simon&Đôminicô/Gđ. Thắng&Hà

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                     Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Đình Chót                  Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Hồng Trang     Vũ Đình Hiệu
10. Phạm Văn Tiến/Trần Duyên   Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang  Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lê Thị Thơm                                            Tâm Hoàng;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                     Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Ng. Trung Trực                    Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho             Ng. Văn Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân    Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Anh Thư                                       Học Nguyễn&Việt Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 11, 2015   
Quĩ Điều Hành. $3,115    (Chúa nhật:$1,851 + Lễ Tạ ơn:$1,264)       
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Đỗ Thanh Danh   2,000
  2. Đỗ Đức Tâm          200
  3. Thân Thị Hiền         100
  4. Nguyễn Đức Nội     100
  5. Nguyễn Cường       100
  6. Nguyễn Văn Hòa    100
         Tổng cộng:      $ 2,600

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thứ Ba tuần này, ngày 8, là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc, và bắt đầu Năm thánh Lòng Thương Xót Chúa,   
·        Thánh lễ Vọng chiều Thứ hai lúc 6 giờ 30. 
·        Thánh lễ trong ngày lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Cảm Tạ.
Giáo xứ chân thành cám ơn linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh, đã hy sinh đến giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.

Nghi Thức Hòa Giải Và Xưng Tội.
Để kết thúc tuần tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn cho lễ Giáng sinh, sẽ có Bí tích Hòa giải (Xưng tội) lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật hôm nay. Xin mọi người vui lòng đến đúng giờ. Linh mục sẽ giải tội hàng ngày vào lúc 6 giờ chiều, hay gọi điện thoại (918-438-1380) lấy hẹn trước.  

Hộp Thư Dâng Cúng 2016 Và Vé Số Xuân.  
Xin các gia đình vui lòng lấy hộp thư dâng cúng cho năm 2016 ở cuối nhà thờ. Để tiện việc sổ sách cho ban tài chánh, xin sử dụng bao thư khi dâng cúng. Trong bao thư, có 2 vé số xuân. Xin mọi người hy sinh mua ủng hộ cho quĩ xây dựng thánh đường mới. Trong những ngày tới đây, một số quí vị trong Hội đồng mục vụ sẽ đi bán vé xuân tại các tiệm thương mại.  Xin quí vị chủ nhân vui lòng chiếu cố.

Lịch Phụng Vụ 2016. 
Qua sự bảo trợ của chủ nhân chợ Quê Hương, lịch phụng vụ treo tường năm 2016 hiện đã có ở cuối nhà thờ.  Xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn mà thôi.  Chân thành cám ơn chủ nhân chợ Quê Hương. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Nếu mua bán và thương mại, xin mọi người chiếu cố.

Hội Hiền Mẫu.   
Trong kế hoạch yểm trợ tài chánh cho quĩ xây dựng Thánh đường mới, Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 13.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong công việc này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người tham gia, hợp tác và giúp đỡ trong mọi công việc.

Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức xây dựng nhà kho mới để gìn giữ đồ vật khỏi hư hỏng. Cám ơn đặc biệt anh Phạm Quang Nam, Phạm Văn Tiến và những ai đã thường xuyên hy sinh nhiều thời giờ và công sức trong công việc này. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người. 

Xin Chú Ý!
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, khi tham dự Thánh lễ, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động. Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý, và không để con em xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm nơi Chúa ngự, và sự cộng tác của mọi người. 

Văn Phòng Con Nuôi Cơ Quan Bác Ái Địa Phận.  
Văn phòng con nuôi của cơ quan Từ thiện Bác ái địa phận, muốn tìm những gia đình vợ chồng tuổi từ 21 đến 45 muốn nhận con nuôi. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số điện thoại: 918-508-7131, hay vào trang web: www.cctulsa.org/services/adoption-services

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....