Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm C_2016

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm C. Số 578

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Xh. 3, 1-15; Trong bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay, Thiên Chúa cho ông Môisen biết Người là Đấng Tự Hữu, và sai ông  đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn họ về đất Chúa hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cor. 10, 1-12.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa đã thương ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa nên bị Thiên Chúa phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 13, 1-9.  Khi nghe biết có một số người bị tổng trấn Philatô giết, Chúa Giêsu phán bảo rằng: ‘’Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.’’ Đó là Chúa muốn dạy chúng ta phải ăn năn cải thiện đời sống trong  bài Tin mừng tuần này.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.    

Kinh thánh tuần tới. Gs.5, 9-12; 2Cor.5,17-21; Lc.15, 1-32.

Suy Niệm. Lời Chúa hôm nay rất khẩn thiết: "Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi sẽ phải chết." Giáo hội dành cho chúng ta một thời gian dài 40 ngày Mùa Chay để chúng ta nhận thức tình trạng tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Đây đúng là lúc thuận tiện, đây đúng là thời cứu độ. Chúng ta đừng phí phạm cơ hội Chúa ban, đừng làm ngơ trước lời kêu gọi của Chúa. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối. Lời kêu gọi này không chỉ nhắm đến những kẻ tội lỗi mà nhắm đến mọi người không trừ ai. Thế nhưng có người sẽ thắc mắc: người tốt cũng cần phải sám hối sao? Trong trường hợp những người được gọi là “tốt” họ vẫn phải sám hối vì những việc tốt lẽ ra họ có thể làm mà lại không làm, hay những việc họ làm nhiều khi để khoe khoang, hay vì tự cao. Họ giống như cây vả trong bài Tin Mừng này. Ông chủ muốn đốn nó không phải vì nó đã sinh ra những trái xấu, mà vì nó chỉ có lá um tùm, không sinh ra những trái như nó phải sinh ra theo ý chủ muốn.  Một cây vả mà không sinh trái vả thì đâu còn là cây vả nữa. Các Kitô hữu ít khi tự đặt cho mình câu hỏi này: Điều gì lẽ ra tôi phải làm mà lại không làm?  Và điều tôi làm là do động lực nào? Tiếng gọi sám hối không chỉ kêu gọi ta thôi đừng làm điều xấu nữa, mà còn kêu gọi ta hãy từ bỏ cái “tôi”, để "sinh trái tốt" bằng những việc tốt theo thánh ý Chúa.  Chính vì thế mà lời kêu gọi này nhắm đến mọi người.

Reflection.
Exodus 3:1-8a, 13-15. Today’s first reading, Moses encounters a burning bush at Mount Horeb. As he takes a closer look, he hears God calling him by name and instructing him to take off his sandals as a mark of respect for this holy place. God assures Moses that the cries of the people in captivity have been heard. God will not only rescue the people but will lead them to the Promised Land. When Moses realizes that God wants him to return to Egypt and lead the Israelites, Moses says that the people will not believe him because he does not know God's name. Moses learns God's name. It is Yahweh, meaning "I am who am." Your name told others something about your essential self. Therefore, to respect someone's person meant also to respect that person's name. How do you show respect for God's name and therefore God himself? 
1 Corinthians 10:1-6, 10-12. Paul's letter to the Christian community at Corinth is filled with advice about keeping the faith. In today's reading he reminds the people that they cannot take their new faith for granted. Faith means that we are called to conversion, to turn to God each day. Lent is a season of penance, a time for conversion. Our challenge is to give evidence that we are truly followers of Christ.
Luke 13:1-9. The parable of the fig tree reminds us that God is patient and compassionate. He is willing to help us, as the man was willing to give the tree extra help so that it would grow. How do you need God to help you in order to change your life for the better? If God gives you another year of life, what do you want to be like a year from now?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.       Lh. Maria
Thứ Ba.        Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.  Lh. Tiền nhân
Thứ Tư.        Đnl. 4, 5-9; Mt. 5, 17-19.       Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. David Trương
Thứ Năm.    Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.   Lh. Rô-sa
Thứ Sáu.      Hs. 14, 2-10; Mc. 6, 1-6.       Tạ ơn/Gđ. Huân Nguyễn
Thứ Bảy.    Lh.Đa Minh &Maria/Gđ.Trực&Nguyệt -  Lh. Phê-rô
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Maria  -  Xin bằng an/Gđ. Hoàng Ng. An 
                                 Lh. Phê-rô/Gđ. Đoàn Phi
                                                                                             
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng            Vũ Đình Hiệu                          Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ng. An        Ng. Văn Cả                                                             
10. Lê Đình Phong/ Ng. Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Trần Văn Thái      Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Hoàng Đình Trí                                                    Paul&Joseph Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                          Ng. Ngọc Bảo                          Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho             Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trường Giang/Ng. Thị Châu  Lê Đình Phong;Ng.Trung Hải       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Hữu Trí                                               Việt Nguyễn;Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 2, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,063
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Vũ Quang&Huyền 500
  2. Dương Ngọc Ánh  500 (Lô an ủi 100)
  3. Nguyễn Văn Vỹ     300
  4. Phạm Quang Thái 300
  5. Nguyễn Văn Ngự   200
  6. Trần Văn Sinh       100
  7. Hồ Văn Song        100
  8. Lê Quang Trung   100
  9. Lê Đình Phong       50
          Tổng cộng:    $2,150

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Nếu đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyến đến, và muốn ghi danh gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu trong hộp cuối nhà thờ, bỏ vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Humble Bee.  
Chúa nhật tuần này, các em trong nhóm Humble Bee sẽ bán thức ăn gây quỹ sinh hoạt cho nhóm.  Xin mọi người rộng rãi tiếp tay và ủng hộ.

Chương Trình Làm Lá.
Chương trình làm lá đã qua 2 tuần thật tốt đẹp.  Hàng ngày có rất nhiều người hy sinh đến giúp. Xin chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc, và những người đã nấu những món ăn hàng ngày.  Chương trình làm lá: từ Thứ Hai đến Thứ Bảy mỗi tuần, và bắt đầu từ 8 giờ sáng mỗi ngày. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc hy sinh giúp đỡ cho đến khi hoàn tất.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu tuần này, lúc 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự.  Hội cũng sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 3.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Xứ.  
Xin chú ý!  Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, tuần tĩnh tâm mùa chay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm ngày 17,  đến Chúa nhật 20 tháng 3, và sẽ do linh mục Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên hướng dẫn.  Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm vào mùa Vọng và mùa Chay.  Số tiền thu được tuần trước là $933. Xin chân thành cám ơn sự đóng góp, và kêu gọi lòng quảng đại của mọi người.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm.
Để chuẩn bị cho các em lớp Khai Tâm xưng tội và rước lễ lần đầu, thân mời phụ huynh lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần sau, ngày 6 thảng, sau Thánh Lễ 10 giờ.

Đơn xin Tĩnh Tâm và Thêm Sức.   
Chúa nhật này là hạn chót để các em trong lớp Thêm Sức nộp:  - Đơn Xin Tham Dự Tĩnh Tâm cùng lệ phí . – Đơn Xin Lãnh Bí Tích Thêm Sức kèm theo Chứng Chỉ Rửa Tội.  Xin quý phụ huynh nhớ điền và nộp hai đơn nêu trên cho cô Hương. 

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Phục Sinh
Ca Đoàn sẽ bắt đầu tập hát cho Đại Lễ Phục Sinh vào mỗi chiều Chúa nhật lúc 2 giờ bắt đầu vào CN tuần tới 6/3/16.  Xin kính mời ca viên của ba ca đoàn cùng tất cả mọi giáo dân muốn góp chung tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa, đến tập hát đông đủ.

Tuần Tĩnh Tâm Nhóm Linh Thao.  
Nhóm Linh Thao sẽ tổ chức một cuối tuần tĩnh tâm tại dòng Đồng công từ Thứ Năm ngày 10, đến Chúa nhật ngày 13 tháng 3.  Nếu ai muốn tham dự hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chị Nguyệt số điện thoại 918-724-2031, hoặc chị Xuân số điện thoại 918-254-8653.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....