Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm C. Số 580

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 43, 16-21. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a khẳng định Thiên Chúa luôn yêu thương cứu giúp chúng ta, nhất là trong lúc chúng ta gặp gian nan thử thách, như Người đã thương giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai cập.
Bài Đọc 2. Pl. 3, 8-14.  Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy từ bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu, tìm biết Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu chịu đau khổ để được sống lại vinh hiển với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 8, 1-11. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Qua việc Chúa Giêsu tha cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, chúng ta nhận biết Người luôn thương yêu tha thứ chứ không bao giờ muốn phạt,.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.

Đáp ca: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
              nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.        

Kinh thánh tuần tới: Bài Thương Khó Chúa Giê-su Thánh Lu-ca.

Suy Niệm. Có 7 thứ tình cảm là: Hỉ Nộ Ai Cụ Ái Ố Dục. Hỉ là vui, nộ là giận, ai là buồn, cụ là sợ, ái là thương, ố là ghét và dục là muốn. Tất cả gồm 7 tình cảm, "thất tình". Nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết thêm một thứ tình cảm nữa, đó là Thương Xót. Thương xót là gì? Thưa là một tâm trạng đặc biệt vừa êm đềm ngọt ngào (thương) vừa đau đớn đắng cay (xót). Hai cảm giác mâu thuẫn vừa thương lại vừa xót ấy trổi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta đứng trước một người chúng ta thương nhưng người ấy vừa phạm một lỗi lầm. Khi đó, chúng ta phải đối xử thế nào? Lên án chăng? Không được, vì làm như thế là không thương. Bỏ qua chăng? Cũng không được, vì làm như thế là dung túng cho sự xấu. Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu: Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình "Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa". Nghĩa là Chúa không lên án mà cũng không dung túng, nhưng Ngài cho kẻ có tội một cơ hội. Chúa đã thương xót chúng ta cho chúng ta biết bao cơ hội. Chúng ta cũng thương xót chính mình nên tự cho mình rất nhiều cơ hội. Lời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta thương xót anh chị em chúng ta để ban cho anh chị em chúng ta những cơ hội làm lại cuộc đời.

Reflection.
Isaiah 43:16-21. To stir up their hope about what God would do for them in the future, the Israelites often looked back to see what God had done for them in the past. The prophet helps them to do just that in today's reading. He recalls their exodus from Egypt and how God provided for them in the desert. Then he says, "Look ahead!" In other words, whatever great deeds God had done in the past, God can always do something new and greater. How might you use the word of God to comfort someone who feels hopeless?
Philippians 3:8-14. You have probably noticed that Paul often talks about himself and his own faith experiences in order to convince others to follow Christ. Today he recalls that he has given up everything to make room for Christ in his life. He knows it isn't easy to do this. But in the end he will share in Christ's Resurrection. That is why Paul describes himself as a runner, pushing on toward the finish line. Saint Paul's question is: What are you willing to give up in order to be a follower of Christ and to win the best prize of all--life with Christ Jesus, here and for always?
John 8:1-11. Once again the scribes and Pharisees are trying to trap Jesus. They bring him a woman caught in the act of adultery. The Law of Moses requires that the adulteress should die. If Jesus does not agree, he will look like someone who does not respect the Law of Moses. To the Pharisees' amazement, Jesus says: "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her."  Jesus does not condemn the woman. He simply requires her to turn away from sin. Now she has a chance for a new beginning. God always gives us another chance. Who are we to take that chance away from someone else? Why do you think someone would want to?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Đn. 13, 41-62; Ga. 8, 12-20.    Lh. Maria
Thứ Ba.      Ds. 21, 4-9; Ga. 8, 21-30.        Lh. Phê-rô
Thứ Tư.      Đn 3, 14-20; Ga. 8, 31-42.       Lh. Vincentê
Thứ Năm.   St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.         Lh. Maria    
Thứ Sáu.    Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42.   Lh. Maria;Vincentê;An-tôn
Thứ Bảy.    Lh.Đa Minh &Maria/Gđ.Trực&Nguyệt - 
Chúa Nhật. 8&10.  Xin tạ ơn/Gđ. Nguyễn Chơn Phán
                               Lh. Gioan Bao. Hùng; mồ côi

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu     Trần Ngọc Ánh                         Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Phạm LanDung              Ng. Đình Chót  
10. Ng. Trung Hải/Trần Duyên           Ng.Thanh Ban; Trần V. Thái      Trần Hoạt Liêm         
Dâng Lễ: Gđ. Lê Minh Trí                                                           Tyler&Preston  Hoàng
                                                                                                  
Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Trần Ng. Ánh   Ng. Trung Trực                          Hải Nguyễn              
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An       Ng. Van Cả
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang      Lê Thanh Xuân;Ng. Trung Hải          Keluc Đặng 
Dâng Lễ:  Gđ. Lưu Thanh Trúc                                                  Quân Sanh;Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 3, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,371
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Trần Đình Hải        300
  2. Nguyễn Nam Huân 200
  3. Phạm Định (#130)  200
  4. Nguyễn Văn Hòa   100
  5. Nguyễn Văn Quí    100
  6. Nguyễn Tự Lập     100
  7. Nguyễn Ngọc Ngà 100
  8. Mary (#611)             60
  9. Phạm Thị Thủy       50
           Tổng cộng: $ 1,210

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Nếu đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyến đến, và muốn ghi danh gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu trong hộp cuối nhà thờ, bỏ vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngắm Đứng.  
Xin thông báo! Sẽ có ngắm đứng trong tuần này. Thứ Hai đến Thứ Tư, bắt đầu lúc 5 giờ 45 chiều. / Thứ Năm và Thứ Sáu, bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều. Nếu ai muốn ngắm đứng, xin vui lòng đến đúng giờ để sắp xếp luân phiên.

Hội Hiền Mẫu.  
Trong lần bán bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,630 .  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Xứ.   Xin chú ý!  Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu vào chiềuThứ Năm tuần này, và sẽ do linh mục Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên hướng dẫn.  Xin đọc chương trình dưới đây:

Chương Trình Tĩnh Tâm, Tuần Thánh và Phục Sinh.


Thứ Hai đến Thứ Tư:
5:45 chiều ngắm đứng.
6:30 chiều: Thánh lễ

Thứ Năm -Thứ Sáu: 
6 giờ 30 chiều; Ngắm đứng 
7 giờ 15 tối: Thánh lễ 
8 giờ tối: giảng tĩnh tâm

Thứ Bảy, ngày 19.
10 giờ sáng đến 2 giờ trưa giảng tĩnh tâm. Ăn trưa miễn phí.
5 giờ 30 chiều: Thánh lễ.   
8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.

Chúa Nhật Lễ Lá.  
Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng. Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ.   
2 giờ 30 chiều: Xưng tội

Thứ Hai, Thứ Ba Tuần Thánh.  
5:45 chiều: Ngắm đứng. 
6:30: Thánh lễ

Thứ Tư Tuần Thánh.
Thánh lễ 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ chiều. 
5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều. Ngắm đứng.   Chịu lễ. 

Thứ Năm Tuần Thánh. 
8 giờ tối -Thánh lễ Rửa chân.
9 giờ 30- Chầu Thánh Thể.
10:30-11:30. Nhóm Linh thao

Thứ Sáu Tuần Thánh. 
6 giờ chiều: Ngắm đứng
7 giờ chiều- Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
8 giờ tối.  Suy tôn Thánh giá và hôn chân Chúa.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh. 
8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh. 
10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Giờ Mở Cửa Cửa Năm Thánh.
Theo thông tin của nhà thờ chính tòa Holy Family, 122 West Eighth Street Tulsa, OK 74119, Cửa Năm Thánh sẽ mở vào những ngày và giờ sau đây:  
- Thứ Hai (Monday):  11:20am -1:00pm; 
- Thứ Bảy (Saturday):  3:30pm-6:30pm; 
- Chúa nhật (Sunday):  7:30am – 1:15 pm and 4:30 – 6:15 pm.  
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc nhà thờ chính tòa, điện thoại: 918-582-6247

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....