Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm C_2016.

 
Ông bà anh chị em thân mến. Chúa nhật thứ 5 hôm nay là Chúa nhật chót của cuộc hành trình 40 ngày mùa chay thánh, chuẩn bị đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm tử nạn Phục sinh của Chúa Ki-tô. Chúa nhật tới là Chúa nhật Thương Khó hay Lễ Lá, bắt đầu tuần thánh cử hành những mầu nhiệm biểu lộ tình yêu cao cả và hồng ơn cứu độ quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa. 

Bài Tin mừng hôm nay là một phiên tòa kỳ thú về người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, bị các người Pha-ri-sêu và biệt phái truy tố đem đến trước mặt quan tòa là Chúa Giê-su để xét xử.  Câu chuyện này rất hay và rất quen thuộc với chúng ta.  Chúng ta cũng đã được nghe nhiều bài giảng của các linh mục về ý nghĩa rất phong phú của câu chuyện.  Ở đây tôi xin được chia sẻ với ông bà anh chị em 2 điểm để giúp ông bà anh chị em chuẩn bị tâm hồn cho tuần tĩnh tâm và Bí tích Hòa giải sắp tới.

Điểm quan trọng thứ nhất là bài Tin mừng kêu gọi và khuyến khích chúng ta có một cái nhìn trung thực và chân thành vào tâm hồn của chính mình. Sau khi đã cầu nguyện trong vườn cây dầu, Chúa Giê-su vào đền thờ để giảng dạy, và hôm đó, những người biệt phái và luật sĩ dẫn đến cho Ngài một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, để cố tình gài bẫy và tố cáo Ngài. Chúa Giê-su nói với họ: “Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.”  Thật vậy, qua lời này, Chúa kêu gọi người ta hãy chân thành nhìn vào tâm hồn của mình, và khi người ta nhìn sâu vào tâm hồn, họ nhận ra mình cũng không được tốt lành, không sạch tội, và cuộc sống của mình cũng không đạo đức hơn ai, mình cũng đầy tội lỗi.  Chính vì thế không ai dám ném đá người phụ nữ ngoại tình nữa, và từ từ bỏ đi, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất rút lui trước.     Trong mùa chay thánh này, Giáo hội và Tin mừng lời Chúa kêu gọi mọi người chúng ta hãy hy sinh thời giờ thành tâm nhìn sâu vào tâm hồn mình, nhìn vào đời sống gia đình của mình, và nhìn vào đời sống cộng đoàn của mình, để chúng ta đến với Chúa, trong Bí tích Hòa giải, để được biến đổi, thánh hóa, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu và ơn cứu độ một cách tốt đẹp hơn, vui mừng hơn và đầy ơn sủng.

Điểm quan trọng thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em là qua câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta nhận ra dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội và Chúa luôn luôn mở ra một cánh cửa để chúng ta đi về phía trước, đi về phía tương lai, để chúng ta có một đời sống mới trong ơn sủng, trong vui mừng và hy vọng. Để khám phá ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta phải trở về với lời Chúa nói qua miệng của tiên tri I-sa-i-a trong bài đọc 1 hôm nay, và đặt mình vào đời sống của người Do thái lúc đó đang sống trong cảnh nô lệ, đau khổ, mất tự do và sống trong tuyệt vọng ở Ba-bi-lon. Trong bối cảnh đó, chúng ta nghe Chúa nhắc nhở họ về biến cố lòng thương xót của Ngài trong thời Mô-sê, dùng quyền năng giúp cho cha ông của họ vượt qua Biển Đỏ về Đất Hứa. Chúng ta nghe Chúa nói: “Ta là Ðấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; là Ðấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn.”  Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ, mở cho họ một cánh cửa và cho họ một cơ hội tiến về tương lai.  Chưa hết, Chúa còn bảo họ: “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa.” Hay nói một cách khác, Chúa cho họ biết đó là biến cố ngày xưa, nhưng hôm nay, Chúa muốn họ chú ý đến một việc trọng đại và lạ lùng mà Chúa sắp làm cho họ, đó là mở ra một con đường, dẫn đưa họ thoát ra khỏi cảnh lưu đày, nô lệ, đau khổ và tuyệt vọng trở về quê hương.  Thiên Chúa không muốn con người sống trong đau khổ, tù đày và tuyệt vọng, nhưng luôn mở ra một cánh cửa, ban cho con người một cơ hội tiến về tương lai trong ơn sủng, vui mừng và hy vọng.

Ông bà anh chị em thân mến. Trong ánh sáng của bài đọc 1, chúng ta nhận ra dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giê-su trong câu chuyện người người phụ nữ ngoại tình trong bài Tin mừng hôm nay.  Chúa Giê-su không muốn người phụ nữ này sống và chết trong tù đày và tội lỗi bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, vì người ta đang đòi ném đá giết chết chị. Người ta muốn khóa chị trong tù và chôn chị trong đời sống tội lỗi. Chúa Giê-su đã giải thoát chị khỏi cái chết trong tội lỗi, ban cho chị một cơ hội, và mở ra cho chị một cánh cửa, một con đường tiến về tương lai. Chúa nói: “Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”  Tôi tin rằng người phụ này sau khi đã được Chúa tha thứ tội lỗi sẽ có một đời sống mới trong ân sủng, vui mừng và tràn đầy hy vọng.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta tin và nhận ra dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta.  Nếu chúng ta thật sự tin và nhận ra dung mạo của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể giam hãm chúng ta trong quá khứ, trong đau khổ thất vọng và trong tội lỗi. Chúa không muốn chúng ta sống trong nô lệ, giam hãm mình trong tội lỗi và thấy vọng.  Chúa là Đấng đầy lòng thương xót luôn mở ra một cánh cửa, và ban cho chúng ta một cơ hội để chúng ta tiến về tương lai.  Thánh Phao-lô trong bài đọc 2 hôm nay chia sẻ với chúng ta về cuộc sống của ngài.  Ngài nói: “Chính tôi cũng đã được Ðức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Ðức Giêsu Kitô.”  Thánh Phao-lô muốn chúng ta biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã chiếm lấy ngài, cho nên ngài đã từ bỏ, để lại chặng đường dĩ vãng là một kẻ sống trong tội lỗi, để tiến tới trước và có đời sống mới trong ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô.  Thánh Phao-lô là một người tin một cách mạnh mẽ vào lòng thương xót của Chúa, luôn mở một cánh cửa rộng để giải thoát chúng ta khỏi sự tù đày tội lỗi và thất vọng, và ban cho chúng ta một cơ hội để chúng ta tiến tới tương lai, sống đời sống mới. 

Vì vậy, ông bà anh chị em thân mến, nếu chúng ta tin và nhận ra dung mạo của Chúa, chúng ta cũng không thể giam hãm chúng ta trong tội lỗi và tuyệt vọng, và chúng ta cũng không được giam hãm người khác trong tội lỗi, để chúng ta trở thành sứ giả, khí cụ lòng thương xót của Chúa cho người khác.  Người Tôi tớ của Chúa là Đức cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận sau khi được thả ra sau 13 năm trong biệt giam đã nói rằng: “Nếu tôi không tha thứ cho người khác thì tôi vẫn tự giam hãm mình trong tù tội.”  Đức Hồng y đã hoàn toàn tha thứ cho những người bắt giam, bỏ tù và ngược đãi ngài, và ngài đã có cuộc sống mới trong vui mừng và hy vọng, trở thành khí cụ, sứ giả lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Ngài là một người sống gần gũi với Tin mừng của Chúa và trở thành gương sáng cho chúng ta.

Tuần tới, chúng ta đến với Chúa trong Bí tích Hòa giải, và Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và tuyệt vọng, mở cho chúng ta một cánh cửa đi tới tương lai, và ban cho chúng ta một cơ hội sống trong ân sủng, niềm vui mừng và hy vọng.  Giả sử Chúa sẽ nói với chúng ta mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và có một cuộc sống mới trong Ngài.  Khi về nhà, vợ chồng cũng phải nói với nhau những tội lỗi, những sự bất bình, những cãi vã trong quá khứ, hãy bỏ qua cho nhau, hãy tha thứ cho nhau, để vợ chồng có một đời sống mới trong ân sủng, bình an và vui mừng của Chúa.  Và mọi người trong cộng đoàn chúng ta trở thành khí cụ, sứ giả tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để làm sáng danh Chúa.

      Lm. Chánh xứ
 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....