Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay_2016

CÁC BÀI GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY_2016
CỦA GIÁO XỨ GIUSE, TULSA
DO LINH MỤC GIUSE HOÀNG VĂN QUẢNG, SJ. HƯỚNG DẪN


Tối Thứ Năm


Tối Thứ Sáu


Sáng Thứ Bảy


Trưa Thứ Bảy


Tối Thứ Bảy


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....