Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Phục Sinh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh. Năm C. Số 582

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. CV. 10, 34-43. Trong bài Kinh thánh này, chúng ta sẽ nghe Thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi người. Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. Cl. 3, 1-4. Trong đoạn thư này, Thánh Phao lô kêu gọi chúng ta là những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Ga. 20, 1-9. Tin mừng hôm nay thuật lại: sáng sớm bà Maria Mađalêna đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo tin cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, các ông thấy và tin Chúa đã sống lại ra khỏi mồ theo lời Thánh Kinh.    
  
Đáp Ca:  Đây là ngày Chúa đã lập ra,
        chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 4, 32-35; 1Ga. 5, 1-6; Ga. 20, 19-31

Suy niệm.  Khi còn sinh thời, Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo trước Ngài sẽ bị bắt, đánh đòn, giết chết và sau ba ngày thì sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thế nào? Ai đã khám phá ra điều này? Cả bốn sách Tin mừng đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều không cho biết Đức Giêsu đã sống lại thế nào. Vì thật sự, không ai có mặt để chứng kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ trống, họ quả quyết Chúa không còn trong mộ, và sau đó Chúa đã hiện ra nhiều lần với họ, xác nhận Ngài đã sống lại, đồng thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông đồ và một số phụ nữ, những nhân chứng về sự sống lại của Đức Giêsu. Chúng ta tin thật Đức Giêsu đã sống lại như lời minh chứng của Thánh Kinh. Chúa Kitô Phục sinh là nền tảng của đức tin.  Là sự vững chắc của Giáo hội. Và đó chính là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi thân phận chúng ta. Từ thân phận phải chết sẽ được sống lại với Chúa. Từ thân phận tội lỗi được trở nên trong sạch. Từ cát bụi phàm trần được trở lại làm con Chúa. Từ định mệnh mong manh phù du được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời. Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì thế mừng lễ Chúa Phục Sinh mời gọi ta biến đổi đời sống nên tươi mới, tốt lành cho xứng với niềm tin, xứng đáng với phẩm giá của con người được Chúa yêu thương cứu chuộc.

Reflection.
Acts 10:34, 37-43. Peter speaks with the wonderful freedom of an Easter Christian! He knows now that God's message of salvation is for all people. It is not limited to any one nation. Filled with enthusiasm, Peter gives his own witness to the life, death, and resurrection of Jesus. He rejoices in his own call to preach the good news of Jesus Christ risen from the dead. Can we really somehow experience what Christ’s resurrection means? How can you keep the wondrous message alive in you? How can you be an Easter Christian?
Colossians 3:1-4.  Today's second reading gives us good advice: Look up to the risen Christ. Seek the values of his kingdom. Don't get trapped in false values. Be faithful until the day when we all will appear with Christ in his glory. Name one value of Jesus and tell how you will be especially faithful to it during Easter week.
John 20:1-9. The Gospel story of the empty tomb proclaims a joyful freedom theme. Jesus is free from the bonds of death! Mary Magdalene is freed from fear and becomes a witness to his resurrection. Peter and John are free to believe that their Lord is risen from the dead. The dawn of Easter frees us from fear and the darkness of sin. Alleluia!  How will your faith in the risen Lord free you to be a better person? How have you "seen and believed" this Easter?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 2, 14-32; Mt. 28, 8-15.    Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang    
Thứ Ba.      Cv. 2, 36-41; Ga. 20, 11-18.  Xin bằng an/Gđ. Thức Phùng   
Thứ Tư.      Cv. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35.    Xin tạ ơn/Gđ. Gẫm&Hóa 
Thứ Năm.  Cv. 3, 11-26; Lc. 24, 35-48.   Xin chóng bình phục/Gđ. Thức Phùng
Thứ Sáu.    Cv. 4, 1-12; Ga. 21, 1-14.      Lh. Tổ tiên/Gđ. Achị Dũng   
Thứ Bảy.  5:30.    Lh. Đa Minh và Maria/Gđ. Trực&Nguyệt 
Chúa Nhật.  8&10 – Lh. Giuse B.J Nguyễn/Gđ. Mai Nguyễn
                                      
Phụng Vụ Chúa Nhật Phục Sinh
    Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                            
 Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ.        Lê Đình Phong; Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải.
Giúp lễ: Austin Vũ; Văn Nguyễn; Kevin Nguyễn; Hải&Thiện Nguyễn;Steven Trần
Dâng của lễ: Gđ. Lê Cao Tuấn

Phụng Vụ Tuần Tới.
          Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Vũ Đình Hiệu                      Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Hồng Trang   Ng. Đình Chót
10.   Lớp Thêm Sức                             Lê Đình Phong;Ng. Trường Giang     Austin Vũ
Dâng Lễ:   Lớp Thêm Sức                                                       Johny Đặng;Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 3, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,077
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Alan Hiền&Thanh 2,000
Bùi Khải                           1,000
Phạm Văn Tiến                  1,000
Phạm Ngọc Quyền&Nhung  300
Đỗ Kim Loan                      200
         Tổng cộng:          $ 4,500

Chúc Mừng Phục Sinh.   
Quí ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay hiệp thông với Giáo Hội trên toàn thế giới, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Ki-tô Phục Sinh. Người đã sống lại vinh hiển từ cõi chết như lời Người đã hứa. Ánh sáng Phục sinh của Người chiếu tỏa không những xua tan bóng đêm của tội lỗi và sự chết, mà còn đem đến cho chúng ta ơn niềm vui mừng trong ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Xin kính chúc quí cha, quí thày, quí sơ và tất cả ông bà anh chị em cùng quí quyến tràn đầy ơn sủng và lòng thương xót của Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh.                                                    Lm. Chánh xứ.

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Săn Trứng.
Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh hôm nay.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng theo dõi các em khi đi săn trứng. Và xin cám ơn các em trong nhóm Humble Bees và Kinh thánh  đã làm những trái trứng cho cuộc săn này.  

Nhóm Gia Trưởng. 
Nhóm gia trường sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này.  Xin các gia trường tham dự đễ cầu xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Đức Giám Mục Mục Vụ Ban Bí Tích Thêm Sức. 
Xin thông báo! Chúa nhật tuần sau ngày 3 tháng 4, Đức giám mục địa phận sẽ đến ban Bí Tích Thêm Sức cho 36 học sinh trong lớp Thêm Sức của giao xứ.  Xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các em. Xin các em thêm sức đến nhà thờ vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 2 tháng 4, để ôn lại giáo lý và gặp linh mục chánh xứ.  Và xin người đỡ đầu của các em cũng đến vào lúc 11 giờ sáng để tập nghi thức Thêm sức.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ phụ giúp các công việc trong mùa chay, tuần thánh và lễ Phục sinh được tốt đẹp và sốt sắng.  Đặc biệt các người chuẩn bị các bữa ăn cho tuần tĩnh tâm.  Các em giúp lễ và thày Duy; quí ông trong nhóm Tông đồ, quí vị trong Hội đồng mục vụ, ban trật tự, nhóm cắt cỏ và làm sạch sẽ, nhóm giữ trật tự và lưu thông, ca đoàn và các nhạc công đã hy sinh nhiều thời giờ tập dượt, anh Hiền đã điều chỉnh hệ thống âm thanh, ban chụp hình và video Thánh lễ, những người lo bông hoa Phục sinh, và tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tiền Trả Hợp Đồng Làm Lá.  
Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $41,654.50 trả cho hợp đồng làm lá với giáo xứ.  Một lần nữa và trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả sự hy sinh giúp đỡ và tham gia của mọi người.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.    

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....