Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm C. Số 610

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 12Mcb. 7, 1-14. Bài đọc trích sách Máccabê hôm nay xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người tin và chết cho đức tin sẽ sống lại để được sống muôn đời.  Đó là niềm tin của bảy anh em Máccabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tx. 2,16-3,5. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống vững trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 20, 27-38. Tin mừng hôm nay thuật lại nhóm Xađốc không tin sự sống lại nên đến hỏi Chúa Giêsu.  Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự sống lại và sự sống đời sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.    

Đáp Ca:  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.  

Kinh thánh tuần tới: Ml. 3:19-20; 2Tx. 3:7-12; Lc. 21:5-19.

Suy Niệm.
Khi những người thuộc phái Xa-đốc đến chất vấn Chúa Giê-su về sự sống lại, Chúa Giê-su khẳng định có sự sống lại và sống đời sau. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất quan trọng: nó ảnh hưởng và quyết định cho cuộc sống đời sau. Đời này là nhân, đời sau là quả: nhân nào sinh quả nấy, cây nào sinh trái nấy. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7,17-18). Người sống lời Chúa dạy, sống tốt lành, bác ái và quảng đại sẽ được thưởng, ngược lại, người ích kỷ, kiêu căng và tội lỗi sẽ bị phạt như thư Rô-ma và sách Khải huyền viết: “Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Rm 2,6; Kh 2,23).   Niềm tin vào sự sống và hạnh phúc mai sau đem lại cho chúng ta niềm vui, bằng an và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa và là động lực cho những sự hy sinh, phục vụ, bác ái, quảng đại, đau khổ, thiệt thòi và sự trung thành sống Lời Chúa trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta hôm nay. 

Reflection.
2 Maccabees 7:1-2, 9-14. This reading may seem like a strange horror story. But it is an actual account of seven Jewish brothers and their mother who were tortured and killed for their faith. The heroes of today's reading refused to break any of the dietary laws of Moses because they believed in the resurrection. Sometimes it is only in difficult situations that we really know what we believe. What has been difficult for you lately? How have you responded to the difficulty? What does that tell you about your faith in God? What do your actions tell you about yourself?
2 Thessalonians 2:16--3:5. This passage, written to the Christians at Thessalonica, a seaport in Greece, is a prayer that the faith will progress despite persecution. The writer's heart goes out to those who are trying to keep the faith. And he prays that Jesus will console and guard them. Sometimes people think that belief in Jesus will make life easier, and that blessings from Jesus will keep them from all struggle and harm. Jesus never promised a pain-free existence to his followers. Belief in Jesus did not keep the early Christians from persecution. They had to struggle, sometimes to the point of death.
Luke 20:27-38. In this reading from the Gospel of Luke, some experts in the Jewish religion try to trap Jesus. They refuse to believe in the resurrection of the dead. We can see they did not agree with Jesus. To help them go beyond their concerns about matrimony and inheritance, Jesus tells them that in the next life they do not have to get married. All our relations are centered in God. Can you imagine a resurrected life where people won't be divided, but where they will live in harmony with God and each other? How can you help those on earth and those in heaven?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Lh. Vin-cen-tê và các Lh. Mồ côi-  Lh. Phao lô/Gđ.Ng.Ánh
Thứ Ba.       Tạ ơn – Lh.NN và bằng an/Gđ. Tuyết&Hinh - Lh. Phao lô/Gđ.Ng.Ánh
Thứ Tư.      Lh. Maria&Gioan Bao/Gđ. Ng.V.Anh   -  Lh.Phaolô/Gđ.Ng. Ánh
Thứ Năm.   Lh.NN/Gđ.Ôbà Quảng – Lh. Mồ côi/Gđ.Tuyết&Hinh - Lh.Phaolô
Thứ Sáu.    Xin bằng an – Các Lh/Gđ. Thành&Nhu -  Lh.Phaolô/ Gđ.Ng. Ánh
Thứ Bảy.  Lh. Phao lô/Gđ.Ng.Ánh; Bình an/Gđ. Tâm Nguyễn;Tạ ơn/Gđ.Phi&Nhung
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Vin-cen-tê/Gđ.Ôbà  Quảng – Mồ côi/Gđ.Ôbà Trần Chiểu –
                      Lh.Giuse&NN/Gđ.Long&Mai  -  Antôn &Tổ tiên/Gđ.GiangTiên
                      Lh. Phao-lô/Gđ.Ng. Ánh - Lh.Đa Minh&Têrêsa/Gđ. Đoàn Khương&Cúc
                                                     
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                          Ng. Trung Trực                        Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An   Vũ Đình Hiệu/Trần Ngọc Ánh             
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ánh Tuyết     Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái               Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ: Nguyễn Thanh Ban                                       Mike Nguyễn;Johnny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Vũ Đình Hiệu                        Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp           Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến     Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang       Austin Vũ    
Dâng Lễ: Gđ. Lê Văn Bằng                                                        Steven Trần;John Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 10, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,303                             
Lễ Các Thánh:  $1,873
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Thân Ngọc Tuyết    300
Nguyễn Ngân Tâm 200
Phan Minh Quân    100
Trần Quốc Hiệp      100
Nguyễn Đức Nội      50
   Tổng cộng:     $ 750

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu
Để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu, xin quí cha mẹ vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng 11.  Đây là buổi họp bắt buộc phải tham dự, để biết những chi tiết quan trọng và giấy tờ cần thiết, liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích và học hành của con em, đồng thời chuẩn bị cho nghi thức Tiến dâng trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 20. 

Hội Hiền Mẫu.
Chúa nhật tuần tới, ngày 13, hội sẽ bán thức ăn để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn hy sinh nhận lời cộng tác với hội.  Xin chân thành cám ơn.

Kết Thúc Năm Thánh Lòng Thương và Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo.
Chúa nhật, ngày 20, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, và là ngày kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, và cũng là ngày kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh Các Thánh Tử Đạo, cha ông, tổ tiên của chúng ta đã can đảm dùng máu và  sinh mạng sống để minh chứng một cách hùng hồn lòng thương xót của Chúa Ki-tô Vua.  Xin mọi người tham dự.

Ca Đoàn Tập Hát.
Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp đến, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào Chúa Nhật tuần này, ngày 6, vào lúc 2 giờ chiều.  Ca đoàn xin kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn, và  mọi giáo dân có thể góp chung tiếng hát, cùng đến tham gia tập hát mỗi chiều CN tại nhà thờ.  Hát là cầu nguyện hai lần.  Nếu Chúa cho bạn có giọng hát tốt, xin hãy cùng đến góp chung lời ca tôn vinh Chúa với ca đoàn.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc tổ chức hội chợ mùa thu Thứ Bảy vừa qua.  Đặc biệt cám ơn chị Hường và các chị đảm trách nấu những món ăn.  Tổng cộng số tiền thu được là $5,223.  Và xin cám ơn gia đình anh chị Tuyến&Luyến đã ủng hộ số tiền $1,000 cho ngày hội chợ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 16, đến Chúa nhật, với nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều. Xin theo dõi chương trình ngày giờ trong những tờ Tin mừng sắp tới. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, thuộc tỉnh dòng Denver  Hoa kỳ hướng dẫn, với những đề tài về hôn nhân gia đình, cha mẹ và con cái. Linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng chịu chức linh mục năm 1995, đã phục vụ tại New Orleans, Oakland, Houston, Philadelphia, và đang làm việc trong ban ơn gọi của nhà dòng. Cha có bằng cao học tư vấn gia đình và làm tuyên úy của chương trình Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân từ năm 2006. Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....