Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm A. Số 614

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 11, 1-10. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến.  Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống bình an, thuận hòa và hạnh phúc.
Bài Đọc 2. Rm. 15, 4-9. Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương đến cứu rỗi.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 3, 1-12. Tin mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và làm việc tốt lành, để dọn đường cho Chúa  vì Người đã đến gần rồi.  
 
Đáp Ca: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn,
                                 sẽ triển nở trong triều đại Người tới muôn đời.             

Kinh thánh tuần tới: Is. 35, 1-6.10; Gc. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11.

Suy Niệm.  
Các bài Tin mừng trong mùa Vọng, thường đề cập đến Gioan Tiền hô, vì đời sống và sứ mạng của ngài gắn liền với Đấng Cứu Thế. Ngài là vị ngôn sứ cuối cùng được Thiên Chúa chọn làm sứ giả đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Trong bài Tin mừng hôm nay, Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia tiên báo, và Nước Trời đã gần đến rồi. Ăn năn sám hối là gì? Là thứ nhất từ bỏ tội lỗi, những chướng ngại như những thói xấu, sự ích kỷ, gian dối và tham lam, hay thay đổi cuộc sống và từ bỏ những hành động không hợp với ý Chúa. Thứ hai, làm việc lành cho xứng với lòng sám hối ấy, và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và theo thánh ý Chúa. Dù chúng ta đang sống trong thời điểm nào và trong hoàn cảnh nào thì lời giảng dạy của thánh Gioan Tiền Hô vẫn là một lời kêu gọi khẩn thiết. Lạy Cha, xin giúp chúng con nhìn ra những chướng ngại vật, những yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Cha, không đến được với anh chị em chúng con, và không làm sáng danh Cha. Amen.

Reflection.
Isaiah 11:1-10. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes the peace that the Messiah will bring by reversing the hostile elements of nature. The prophet dreams of the day when God's reign of justice and peace is established over all creation. That blessed event will become a reality at the end of the world when Jesus comes again in glory. Consider how you will begin to share now in Isaiah's vision by helping enemies to become friends. We believe that the bud blossoming from the stump of Jesse is Jesus.  Jesus came to us at Bethlehem; now we look for him to come at the end of time. Yet how can we be eager for his coming, knowing that he will judge us?
Romans 15:4-9. Just as the first reading painted a picture of harmony, this reading reminds us that Jesus came to unite all people under God's mercy and love. Sometimes we find it easier to wall people out than to welcome them in. But Paul points out that we can find encouragement and guidance in God's word. What "walls" do you build at these times? How can you plan to take just one wall down in the coming week? What can you do or say to show acceptance and love for someone who is following a dangerous or self-destructive path? How can you keep from following down that path yourself?
Matthew 3:1-12. John the Baptist was one of those preachers who did not mind stepping on people's toes even those of the rich and powerful. His mission was to get people to repent and be baptized before the Messiah arrived. John warns the religious people of his time that they must produce good fruit as proof of their conversion. How are you getting ready for the Messiah? Are your actions of justice, peace, and love speaking loud and clear as you prepare for Christmas?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Lh. Micae&Maria/Gđ. Trần H.Cường  - Lh. Maria/Gđ. Ng. Th. Ban       
Thứ Ba.        Lh. Têrêsa/Gđ. 97  –  Các Lh./Gđ. Vĩnh&Loan   
Thứ Tư.       Xin bình an  -  Xin tạ ơn/Gđ. Long&Lưu 
Thứ Năm.    Lh. Tổ tiên NN/Gđ. Vĩnh&Loan -  Xin bình an/Gđ.Long&Lưu
Thứ Sáu.     Các Lh. Mồ côi   -   Xin tạ ơn
Thứ Bảy.     Lh. Rafael/Gđ. Lương Khoa   -   Lh. Các thai nhi
Chúa Nhật.   Lh. Cha mẹ NN/Gđ.Vĩnh&Loan  - Lh. Gioakim/Gđ. Lương Khoa
                      Các Lh./Gđ. Andy Trần  -  Lh. Têrêsa/Gđ. Âu Th. Trường

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Trần Ngọc Ánh                     Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An      Vũ Đình Hiệu/Ng. Đình Chót                    
10.  Ng. Trung Hải/Trần Duyên          Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân            Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lê Huy Bình                                                 Johnny Đặng; Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan     Ng. Trung Trực                     Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp            Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh
10.    Lớp giáo lý                                 Ng.Trường Giang;Phạm V. Tiến  Aaron Nguyễn
Dâng Lễ:   Lớp giáo lý                                                          

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 11, 2016,  và lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day)
Quĩ Điều Hành. $3,352. 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Lê Huy Bình&Ngọc An       2,000
Nguyễn Trung Trực&Nguyệt 500
Linh mục chính xứ               300
Nguyễn Văn Hòa                 100
Võ Cang                             100
           Tổng cộng:       $ 3,000

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Xin chú ý!  Thứ Năm tuần này, ngày 8, là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Thánh lễ vọng chiều Thứ Tư lúc 6 giờ 30.  Thánh lễ trong ngày lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ 10 giờ, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào lớp học.  Xin vui lòng đón các em về vào lúc 2 giờ trưa.  Khi đưa đón, xin tuân theo tốc độ ấn định 5 dặm một giờ, đậu vào chỗ đậu xe và dẫn các em ra xe.  Vì lý do an toàn, tuyệt đối không đậu xe trong lối ra vào trước hội trường, ngồi trong xe và gọi các em chạy ra.

Hội Hiền Mẫu.  
Trong tinh thần tham gia kế hoạch xây dựng giáo xứ, hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn, và xin mọi người mua ủng hộ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Xin chú ý!  Hội sẽ có buổi họp vào chiều Chúa nhật tuần này, ngày 4, lúc 3 giờ tại hội trường. Xin các hội viên tham dự đầy đủ. Chi tiết xin liên lạc bà hội trưởng Nguyễn Thu Chung, đt: 918-619-5637

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, đến Chúa nhật, với nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.  Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự. 

Chương Trình Tĩnh Tâm Và Đề tài
Thứ Sáu:  7 giờ 15 tối- Thánh lễ  /  8 giờ tối-  Tĩnh tâm: Cha mẹ&Con cái
Thứ Bảy: 10 giờ sáng- Tĩnh tâm: Hôn nhân gia đình / 12 giờ: ăn trưa miễn phí.
                 12:30-1:30- Tĩnh tâm: Sự hiện hữu và quấy phá của ma quỉ với gia đình
                 8 giờ tối - Tĩnh tâm: Xin ơn tha thứ cho nhau
Chúa nhật: 8&10 giờ sáng: Thánh lễ 
                   2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Tĩnh Tâm.
Số tiền xin lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần trước là $911.  Tổng cộng hai lần xin tiền là: ($911+775) $1,686.  Chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của mọi người.

Hộp Thư Dâng Cúng 2017 Và Vé Số Xuân. 
Xin các gia đình vui lòng lấy hộp thư dâng cúng cho năm 2017 ở cuối nhà thờ. Để tiện việc sổ sách cho ban tài chánh, xin sử dụng bao thư khi dâng cúng. Trong bao thư có 2 vé số xuân. Xin kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng mua vé số mừng xuân mới, và ủng hộ cho quĩ xây dựng thánh đường mới. Trong những tuần tới đây, một số quí vị trong Hội đồng mục vụ sẽ đi bán vé xuân tại các tiệm thương mại.  Xin quí vị chủ nhân vui lòng chiếu cố.

Lịch Phụng Vụ. 
Lịch phụng vụ 2017 sẽ được phát ra miễn phí sau các Thánh lễ tuần này.  Xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn.  Xin chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh.  Xin Thiên Chúa trả công ban ơn lành.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....