Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Ngày của Chúa

Nhật Thực (solar eclipse) là hiện tượng thiên văn. Nhật Thực toàn phần diễn ra ngày 21-8-2017 được coi là hiện tượng thiên văn được nhiều người xem nhất, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Ngày hóa như đêm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2-1979, Nhật Thực được nhìn thấy từ hơn 48 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Nhân sự kiện này, chúng ta cùng xem lại Kinh Thánh…
  1. “Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng” (Ge 4:15).
  2. “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét” (Lc 21:25).
  3. “Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín” (Mt 27:45).
  4. “Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín” (Mc 15:33).
  5. “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín” (Lc 23:44).
  6. “Khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu” (Kh 6:12).
Đặc biệt là ngày 13-10-1917, khi Đức Mẹ hiện ra tại Fátima, hàng chục ngàn người đã chứng kiến sự lạ vĩ đại: Mặt Trời Múa.
Điều thú vị: Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu xuất hiện như Con Chiên 28 lần.
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....