Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm B. Số 701

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gs. 24, 1-18.  Trong bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần thì hỏi họ có bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Tinh của họ không? Họ đồng thanh trả lời từ bỏ tà thần, tin Chúa, theo Chúa. 
Bài Đọc 2. Ep. 5, 21-32.  Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 6, 61-70.  Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về phép Thánh Thể, về Bánh Hằng Sống là chính Thịt và Máu của Người, dân chúng, trong đó có nhiều môn đệ, cho là chói tai, khó nghe nên đã bỏ đi.  Nhưng khi được hỏi có bỏ Thầy không, thánh Phêrô đã thay mặt các tông đồ tuyên bố: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai?  Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” 

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
             cho biết Chúa thiện hảo nhường bao!

Kinh Thánh Tuần Tới:   Đnl. 4, 1-8; Gc. 1, 17-27; Mc. 7, 1-23.

Suy Niệm.
Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống.”  Qua lời nói trên, Phêrô nhất quyết không bỏ Thầy. Nghĩa là Phêrô đã làm một sự lựa chọn và quyết định cho cuộc đời.   Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn và quyết định. Có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không lựa chọn được.  Không ai tự do lựa chọn có muốn được sinh ra hay không; cũng không ai được tự do lựa chọn có muốn chết hay không và chết như thế nào và lúc nào, còn tất cả mọi việc khác thì người ta phải lựa chọn. Và chính những sự lựa chọn này sẽ định hướng và đưa đến những kết quả cho cuộc đời của mình. Nghĩa là nếu chọn đúng thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc; còn nếu chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta xác tín hơn về chọn lựa theo Chúa của mình.  Chúng ta tự hỏi: Trước mỗi hoàn cảnh, chúng ta có những quyết định đúng với ý Chúa muốn hay không? Bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận nguồn ơn sức mạnh của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, bởi vì nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì, như lời Đức Giêsu đã nói: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho.”

Reflection.
Joshua 24:1-2a, 15-17, 18b. In this reading, Joshua wants the Israeli to make a firm commitment to serve God alone. He tells them that they can choose to serve other gods. However, he insists that he and his family will remain faithful to the one God who brought the Israelites out of slavery. Joshua guides the tribes of Israel to be faithful to the Lord. Why do the Israelites choose to remain faithful to God?
Ephesians 5:21-32. Saint Paul told the Ephesians that the relationship between Christ and his Church is like a human marriage. Husbands and wives are "made into one," just as Christ and his Church are one body. Marriage partners are called by God to show mutual love, respect and care. In doing so, they reflect the love Jesus has for all who follow him. What are some of the ways you have observed Christian husbands and wives showing their love for each other? What do you think are the most important qualities for a Christian husband and wife to have?
John 6: 61-70. People could not accept Jesus’ teaching that he himself was the Bread of Life. They could not believe that his Body and Blood were the source of eternal life. So they turned their backs on him and returned to their old way of life. However, when Jesus asked the Twelve if they too would abandon him, Peter replied, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life." How does he show how important his teaching on the Eucharist is? What teachings of Jesus have you had difficulties with at times? How would you describe Peter's answer to Jesus' question about leaving him?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.          
Thứ Hai.       2Tx. 1, 1-12; Mt. 23, 13-22.   Xin tạ ơn      
Thứ Ba.        2Tx. 2, 1-16; Mt. 23, 23-26.   Các Lh. Phê-rô&An-na
Thứ Tư.       Gr. 1, 17-19; Mc. 6, 17-29.     Lh. An-na
Thứ Năm.    1Cr. 1, 1-9; Mt. 24, 42-51.      Các Lh.
Thứ Sáu.     1Cr. 1, 17-25; Mt. 25, 1-13.    Xin tạ ơn Chúa&Mẹ Maria
Thứ Bảy.    5:30  Các Lh. Tiền nhân/Gđ.  Ôbà Đinh Tiến Cao 
Chúa Nhật. 8&10.   Các Lh./Gđ. Bà Jackie Hồng
                                 Xin tạ ơn Chúa
                                   
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Trần Minh Nguyệt  Ng. Viết Phương    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Alex Ng./ Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần H. Trang    Nguyễn Cả/Nguyễn Ái         Joseph Nguyễn
                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10.   Hội Hiền Mẫu         Đoàn Th.Nguyệt/Ng.Trường Giang         Johnny Đặng
Dâng lễ:    Hội Hiền Mẫu                                                 Steven Trần;Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                   Ng. Trung Trực                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung   Ng.Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Nguyễn
                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ng.Ngọc Yến    Ng.Trung Hải/Lê Đình Phong   Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Quốc Mạnh&Trâm                             Quân Sanh/Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,325           
Tiền bán bò kho: $890 (thu) -150 (chi phí) = $740                                    
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Phạm Thủy (Gđ. 106)  100
Vũ Đình Hiệu               100
Nguyễn Nữ Hồng Loan 50
Tổng cộng:               $250

Chào Mừng.  
Giáo xứ chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng của Hội Chúa nhật tuần này.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng, ngày 1, tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự. Trong dịp bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,294.  Chân thành cám ơn và xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Cha Mẹ Các Em Lớp Giáo Lý Chú Ý!
Các lớp giáo lý đã bắt đầu, cho nên vì lý do an toàn, xin các phụ huynh vui lòng đến đón con em về sau ngay khi tan học lúc 2 giờ chiều. Không để các em đợi một mình sau khi các lớp học đã chấm dứt.  Khi vào sân đậu xe, xin chạy chậm và chú ý các em đi ngang qua.  Xin đậu xe vào chỗ đậu, đến đứng phía ngoài cửa hội trường đón các em ra.  Không ngừng xe trong lối ra vào trước hội trường, làm cản trở lưu thông. Xin kêu gọi sự hợp tác của mọi người để việc đưa đón các em được tốt đẹp và an toàn.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 9 tháng 9, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Trong Thánh lễ này, xin mọi người cùng cầu xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để hiệp nhất đồng tâm giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Và Thiếu Niên An Toàn.
Vào lúc 1 giờ trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng 9, bà Donna Eurich, giám đốc văn phòng Child and Youth Protection của địa phận, sẽ đến giáo xứ, hướng dẫn và huấn luyện phương cách bảo vệ trẻ em và thiếu niên an toàn. "Protecting God's Children".  Hội đồng mục vụ, quí thầy cô và các tình nguyện viên giúp trong chương trình GL-VN buộc phải tham dự buổi hướng dẫn và huấn luyện này.

Ly Tình Thương.
Như đã thông báo, chiến dịch Ly Tình Thương niên khóa 2017-18 thu được $1,702.89.  Số tiền này đã được phân phối cho 4 địa điểm: gx. Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu – gx. Oven và gx. Trung Bình, Sóc Trăng –  trại mồ côi Thôn Hiệp, Cần Giờ. Đây là việc làm rất ý nghĩa nói lên tình hiệp thông giữa những người con cái Chúa. Các em thiếu nhi của các giáo xứ ở vùng sâu bên quê nhà đã không ngờ được một giáo xứ VN tại Tulsa nhớ đến qua việc san sẽ chút hiện kim cùng lời cầu nguyện.  Xin hãy hỗ trợ con em chúng ta tiếp tục nghĩa cử cao đẹp này trong niên học mới bằng chiến dịch Ly Tình Thương.     

Xin Chú Ý!
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....