Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Phục sinh. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm C. Số 745

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 5, 12-16. Các tông đồ rao giảng Tin mừng Phục sinh và làm nhiều phép lạ: chữa lành các bệnh nhân và trừ khử ma quỷ, khiến số người tin Chúa ngày càng đông.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Kh. 1, 9-19. Trong đoạn trích sách Khải huyền, thánh Gioan xác quyết Chúa Giêsu Kitô Phục sinh hằng sống vinh quang.  Người là Đấng trước hết và sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống. 
Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.   Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Kitô sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng chứng nhân, truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

Đáp ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
                                                    vì đức từ bi của Người muôn thuở.  

Kinh thánh tuần tới: Cv. 5, 27-41; Kh. 5, 11-14; Ga. 21, 1-19.

Suy Niệm.
Chiều phục sinh đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, vắng mặt Tôma. Tám ngày sau, Đấng Phục Sinh lại hiện ra với các ông, có cả Tôma. Người gọi đích danh ông: "Tôma, hãy nhìn xem tay Thầy, hãy đặt ngón tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" (Ga 20,27). Ông chỉ còn biết run sợ mà thưa với Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Ga 20,28). Khi hiện ra với các môn đệ, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh vẫn còn mang những thương tích của cuộc tử nạn. Điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, những vết thương ấy giúp các môn đệ nhận ra Ngài: Đấng hôm trước đã chịu chết trên thập giá, hôm nay đã sống lại như lời đã tiên báo. Thứ hai, những vết thương ấy là bằng chứng tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ nói suông về tình yêu, Ngài đã chịu đau khổ để làm chứng cho tình yêu. Chúa Giêsu không dấu những thương tích. Ngài cho Tôma thấy và mời ông chạm vào. Khi Tôma chạm vào đấy, nỗi hoài nghi của ông tan biến và đức tin của ông sống lại. Những thương tích thánh thiện của Chúa Giêsu là nguồn an ủi, nguồn can đảm và nguồn hy vọng của chúng ta, giúp ta chiến đấu, chịu đựng đến cùng những thương tích của chúng ta, và trở thành nguồn an ủi, sức mạnh cho người khác.

Reflection.
Acts 5:12-16.  The first reading, taken from the Acts of the Apostles, gives us a beautiful description of the early Church community as it grew. Filled with the Spirit of the risen Christ, the disciples brought the healing love of Jesus to those in need. In doing this, they carried on his mission. Just like the early Church, we are called to carry on the mission of Jesus. We can do this only when we grow in the knowledge and experience of the risen Christ in our lives. How can you use the Easter season to do this?
Revelations 1:9-11a, 12-13, 17-19. Today's reading is filled with special symbols that were used to bring hope to the early Christians during a time of persecution. When we hear the words of the reading, we are filled with the hope of Easter, too. Jesus tells us, "Do not be afraid." Christ has conquered death. He is truly "the one who lives" forever. What in the description of Jesus--his voice, his clothing, his surroundings--tells us that he is a very special person?
John 20:19-31. Jesus appears through locked doors and gives his disciples his peace. He gives them the gift of the Holy Spirit and communicates God's power of forgiveness. Thomas, who misses out on this experience of Jesus, refuses to believe unless he can touch Jesus' wounds. A week later he has a chance to do just that! Thomas exclaims, "My Lord and my God!" And Jesus tells us how "blest" are we who have believed in his resurrection without having seen his risen body. What can you do when you have a doubt or a question about something?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 4, 23-31; Ga. 3, 1-8.       Lh. Đôminicô&Giuse    
Thứ Ba.      Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 7-15.     Lh. Phan-xi-cô Xavie    
Thứ Tư.      Lễ Thánh Giuse Thợ          Lh. An-tôn/Gđ. Chị Hoa
Thứ Năm.   Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36.   Lh. Đôminicô&Giuse   
Thứ Sáu.    Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.     Xin bằng an/Gđ. Long&Thắm  
Thứ Bảy.     5:30.     Lh. Tê-rê-sa
Chúa Nhật.  8&10.   Lh.Micae;Maria;Madalena,An-rê/Gđ. Ng. M. Nhật
                                 Các Lh. Thân nhân /Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.   
           Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Lâm Đỗ        Ng. Viết Phương                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang   Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái              Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                                   Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10.  Phụ huynh                              Phạm V. Tiến/Đoàn Th. Nguyệt                     Austin Vũ
Dâng lễ:   Các em lớp Khai tâm                                                        Steven Trần/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Trung Trực                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lớp Thêm Sức                                 Ng. Văn Cả                                         Keluc Đặng
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Maria Ngân Ng.   Ng. Thanh Ban/Lê Đình Phong          Jonhny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Hồ Huỳnh Phong&Hà                                                Alan Lưu/Dustin Phạm  
                             
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 4, 2019
Quĩ Điều Hành. $5,211   (Thứ Bảy:$2,015 +Chúa nhật:$3,196 )
Thứ Năm TT: $1,230; 
Thứ Sáu TT: $1,625. 
Quĩ Đất Thánh: $1,314
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ: Gia đình: Bùi Khải 500.  Tổng cộng: $500

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình có con em lãnh nhận Bí tích Khai tâm, Xưng tội và Rước lễ lần đầu tuần này.  Xin Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh ban nhiều ơn lành cho các em.  Và chân thành cám ơn các giáo lý viên, đặc biệt là anh chị Phong Xuân, đã dạy dỗ và hướng dẫn các em. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.
Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ để ban Bí Tích Thêm Sức cho các học sinh trong Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 5. Xin cộng đoàn tham dự để chào đón Đức giám mục, và cầu nguyện cho các em trong ngày lãnh nhận ơn sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần. 

Ca Đoàn Tổng Hợp Tập Hát.
Như thông tin ở trên, Chúa nhật tuần tới, ngày 5, Đức giám mục địa phận sẽ đến ban Bí tích Thêm Sức cho các em học sinh  trong Thánh lễ 8 giờ sáng. Ca đoàn tổng hợp sẽ phụ trách thánh ca cho Thánh lễ này.  Xin mời các ca viên của 3 ca đoàn đến tập hát vào Chúa nhật tuần này lúc 2 giờ trưa. 

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 3 tháng 5 tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
 Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ trước Thánh lễ. Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Bán Thức Ăn Gây Quĩ.  
Để hợp tác gây quỹ xây dựng giáo xứ, quý anh trong ban Bảo Trì sẽ nấu và bán crawfish từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối Thứ Bẩy tuần này, ngày 4 tháng 5, tại hội trường.  Xin quý ông bà và anh chị em đến thưởng thức món ăn đặc biệt này, để khuyến khích tinh thần hiệp nhất phục vụ giáo xứ của quý anh.  Nếu muốn đặt mua, xin điện thoại hoặc text đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Linh: 918-645-5069. / Chị Hường: 918-808-9609. / Hoặc anh Danh: 918-408-6574.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Thiên Triệu đia phận sẽ tổ chức những cuộc thăm viếng đại học chủng viện. Đây là cuộc thăm viếng hoàn toàn miễn phí cho các học sinh nam trung học tuổi từ 16 trở lên, và các sinh viên đại học. Tham gia các chuyến thăm này sẽ phải nghỉ học 1 ngày và nếu cần văn phòng sẽ xin phép dùm.   

Seminary Visit: Fr. Michael Pratt and Fr. Brian O'Brien will be taking young men to visit seminary colleges. The trips are open and free to all high school (16 and older) and college age students. For more information or to reserve a spot, contact Fr. Pratt at: frmpratt3@gmail.com or tel: 918-884-4200. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....