Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C_2019


Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C. Số 743

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7.  Trong bài đọc một này, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng hy sinh chịu những cực hình và nhục mạ của con người theo thánh ý Chúa Cha. Người đặt trọn niềm tin cậy, che chở vào quyền năng của Chúa Cha là Đấng luôn luôn phù trợ Người.
Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong bài đọc này thánh Phaolô cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật.
Tin Mừng.  Lc. 22,14-23,56. Tin mừng hôm nay thuật lại sự Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

 Kinh Thánh Tuần Tới:   Cv.10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm.
Cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem biểu dương vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang hôm nay chỉ thoáng qua và chóng lụi tàn, vì vài ngày sau thì Ngài bị giết chết nhục nhã trên thập giá. Vinh quang thực sự của Chúa Giêsu chỉ biểu lộ trọn vẹn khi Ngài sống lại và trên trời. Hôm nay chúng ta cầm lá đi kiệu và biểu dương vinh quang của Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chỉ thực sự biểu dương vinh quang Chúa Giêsu khi để cho Ngài thực sự làm vua ngự trị trong cuộc sống, bằng cách tuân giữ những giới răn của Ngài và sống theo thánh ý Ngài. Giới răn của Chúa Giêsu chính là tinh thần của Người Tôi Tớ được diễn tả trong các bài đọc hôm nay: sẵn sàng tự hạ, chấp nhận hy sinh và đau khổ. Cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu là một sự biểu lộ lòng yêu thương, và cũng là lời mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Ngài. Khi chúng ta liên kết những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, chúng ta sẽ tìm được bình an và sức mạnh.
                                                
Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.    Lh. Tô-ma/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.        Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38.  Lh. Mồ côi/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.        Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.  Lh.Maria/Chị Hoa – Như ý/Gđ.Hùng&Yến
Thứ Năm.     Tuần Thánh.  Lh. Mátta;Giuse,mồ côi/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Sáu.      Tuần Thánh.
Thứ Bảy.      5:30.   Lh. Gioan Bao.&Tô ma/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.  10. Lh. Lh. Giuse/Gđ. Quỳnh&Diễm – Các Lh. Thân nhân/Gđ. Bà Jackie
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng Thanh Ban/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm An               Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái               Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                                   Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang    Đoàn Q. Dũng/Lê Th. Xuân                   Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Lê Đình Phong                                                       Alex Nguyễn/Minh Phạm
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 4, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,035
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Ẩn danh                       500
Nguyễn Thị Hoa          500
Linh mục quản nhiệm  200
Nguyễn Ngọc Nhung   200
Nguyễn Thị Tuyết Anh 200
David Trương              100
Đỗ Joseph Cẩn           100
Phạm Thủy (Gđ. 106) 100
Đinh Công Hoạt          100
Bùi Gẫm                       50
Tổng cộng:          $2,050

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $2,035. Cám ơn tất cả mọi người hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 sáng Chúa nhật tuần này. Quý phụ huynh sẽ được thông báo chi tiết về ngày các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong Thánh lễ 8 giờ sáng, ngày 5/5/2019, do Đức giám mục địa phận ban.

Chân Thành Cảm Tạ.
Chân thành cảm tạ linh mục Nguyễn Luật Khoa đã hy sinh thời giờ đến giúp tĩnh tâm cho giáo xứ trong tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho linh mục và công việc phục vụ của ngài.

Xưng Tội.
Sẽ có nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật tuần này. Xin mọi người tham dự và đến đúng giờ. Trong Tuần Thánh, linh mục quản nhiệm sẽ giải tội lúc 5 giờ 30 chiều trước Thánh lễ.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh.
Xin chú ý! Vì các linh mục tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tuần này tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng vào lúc 5 giờ 45 và sau đó sẽ có nghi thức rước lễ. 

Thứ  Sáu Tuần Thánh.
Xin chú ý! Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu tuần thánh. Và xin nhắc nhở, tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay, chỉ ăn một bữa no trong ngày.

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh.
Để giúp bảo trì những công trình thánh tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.
Săn Trứng. 
Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thứ Hai Tuần Thánh.  5:45 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ
Thứ Ba Tuần Thánh.   Thánh lễ 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều. 
                                      5 giờ 45 đến 6 giờ 30 chiều. Ngắm đứng-dâng hạt.   Chịu lễ. 
                                      5:30 chiều: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Holy Family
Thứ Tư Tuần Thánh.   5:45 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ 

Tam Nhật Thánh
Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối: Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng.Trung Hải.
Bài đọc 2: Trần Thu Hường. 
Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến
Dâng lễ: Gđ. Hồ Phúc&Loan
Thừa tác viên: Ng. Văn Cả; Lê Viết Phương; Ng. Trường Giang
Giúp lễ: Keluc&Johny Đặng; Tâm Phạm; Hải Joseph Nguyễn; Dustin Phạm; Steven Trần;
               Alex Nguyễn; Minh Phạm. 
Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9:30: Cộng đoàn  - 9:30: Nhóm linh thao. 
   
Thứ Sáu Tuần Thánh.
5:30 chiều: Ngắm đứng và dâng hạt.
7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối- -Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Ng. Đình Chót. 
Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
Giúp lễ:  Keluc Đặng; Austin Nguyễn; Alex Nguyễn; Tâm&Thiện Hoàng; Danny Nguyễn
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Ng. Trung Hải; Đoàn Thanh Nguyệt  

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh. 
8 giờ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Lê Đình Phong; Trần Thu Hường. 
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Thanh Ban  
Dâng của lễ: Gđ. Trần Phương&Nhung
Lời nguyện:  Nguyễn Ánh Tuyết
Thừa tác viên: Phạm Văn Tiến; Lê Thanh Xuân; Đoàn Quốc Dũng
Giúp Lễ: Keluc&Johny Đặng; Alan Lưu; John Đinh; Joseph Hải Nguyễn; Phạm Tâm

Chúa Nhật Phục Sinh. 
10 giờ sáng ; Thánh lễ mừng Chúa Kitô Phục sinh (Không có Thánh lễ 8 giờ sáng)
Bài đọc 1: Ng. Đức Nội
Bài đọc 2: Ng. Thi Thu Chung
Lời nguyện:  Mai Hoàng.  
Dâng của lễ: Gđ: Đặng Thanh Phương&Thủy
Thừa tác viên: Ng. Đình Chót; Ng. Trung Hải; Nguyễn Thanh Ban. 
Giúp lễ: Aaron Nguyễn; Austin Vũ; Joseph Hải Nguyễn; Jon Đinh; Quân Sanh; Phạm Minh; Josh Ngô.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....