Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên. Năm C. Số 759

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gv. 1, 2-23.  Bài đọc 1 trích sách Giảng viên hôm nay nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay còn mai mất.  Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-11. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy giết chết con người cũ tội lỗi, sống con người mới theo gương Chúa Giêsu Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc tốt lành hằng ngày.
Tin Mừng.  Lc. 12, 13-21. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu từ chối chia gia tài vì là việc phụ thuộc.  Điều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức hằng ngày, để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời.

Đáp ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh thánh tuần tới:  Kn.18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 32-48

Suy Niệm. Cuộc đời là phù vân. Đó là một chân lý mà mỗi người chúng ta đều nhìn nhận. Không có gì trong cuộc đời là vĩnh cửu.Tất cả kể cả cuộc sống sẽ tàn phai theo thời gian. Sức khoẻ, danh vọng, sắc đẹp và tiền của vật chất rồi cũng sẽ có một ngày vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Không ai phủ nhận chân giá trị của đồng tiền. Vật chất, tiền của luôn là người đầy tớ tốt, nhưng luôn là ông chủ xấu. Bao lâu con người làm chủ nó, bắt nó phục vụ cho chính mình, thì đời sống sẽ chất đầy những thành quả là yêu thương và bác ái. Còn một khi, xem trọng vật chất, của cải, thờ ơ với bổn phận gia đình và đức tin, thì lúc đó, con người sẽ trở nên những nô lệ cho chính của cải mà mình làm ra. Của cải quí hóa và cần thiết nhưng con người đâu phải chỉ thuần nhất có của cải, vật chất. Nếu chỉ biết tìm kiếm của cải vật chất mà lãng quên linh hồn thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của người phú hộ và người nông dân đáng thương kia. Trái lại, nếu hôm nay chúng ta khôn khéo tích trữ thật nhiều của cải thiêng liêng, trở nên người giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có thể an tâm tự nhủ lòng mình: Hồn ta ơi, hãy hoan lạc và vui mừng, vì ngươi đã có một kho báu trên trời.

Reflection.
Ecclesiates 1:2; 2:21-23. Today's readings fit together like three panels of a colorful mural called "Set Your Heart on the Kingdom." This first reading insists that "All things are vanity!" For the author, vanity meant "emptiness" or "straw." He is telling us that it is useless to set out hearts on things that must be left behind when we die. Make a list of your concerns. Are any of them "vain"? How are you on the right track in your priorities? When are you overly concerned with vain things?
Colossians 3:1-5, 9-11. In this reading we are reminded that the life of a Christian should reflect the values of Jesus. "Seek what is above," we are told. Put aside lies and idols and evil desires. Be formed in the image of God. Live as though you truly believe in the kingdom, or reign, of God that Jesus proclaimed. This reading reminds us to be like Christ. What you would do to be like Jesus?
Luke 12:13-21. As so often happens, Jesus tells a parable because someone has asked him a question. A man wants him to settle a squabble about an inheritance, but Jesus will have no part of it. Concern about money prevents people from focusing on the reign of God. The parable of the rich farmer shows how foolish it is to keep piling up possessions. Right when the greedy man is gorging himself on food and drink, he dies. Death prevents any chance of reform. How important is making money? Jesus knows that we all need enough to live on. Each person's need will be a little bit different. Each family's needs will be a little bit different. But Jesus warns here against piling up money and ignoring what is really important for our eternal life.

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Nm, 11, 4-15; Mt. 14, 13-21.    Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc   
Thứ Ba.        Lễ Chúa Hiển Dung                 Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Tư.        Nm, 13, 1-25; Mt. 15, 21-28.    Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Năm.     Nm, 20, 1-13; Mt. 16, 13-23.    Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Sáu.      Đnl, 4, 32-40. Mt. 16, 24-28.     Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Bảy.      5:30.   Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng  Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
                                                  Các Lh.

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
10 và 6 giờ chiều.  Tự nguyện
Dâng lễ: Gđ. Tự nguyện

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn      Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho         Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Garvin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Ng.Thu Chung  Đoàn Q. Dũng/Phạm V.Tiến                 Austin Vũ  
Dâng lễ: Gđ. Ngô Viết Quảng                                              Josh Ngô/Benjamin Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 7, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,592
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Thân Mary      200
Trần Văn Tri   100
Lý Cảnh Trên 100
Tổng cộng: $400

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhạc Hội Mùa Hè 2019. 
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Họp Thày Cô.
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng 8, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ có khả năng, hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Hội Nghị Giáo Lý 2019 Địa Phận.  
Hội Nghị Giáo Lý địa phận năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, từ  8 giờ 45 sáng đến 5 giờ chiều. Xin các giáo lý viên và những ai muốn tham dự liên lạc với chị Trần Thu Hường, điện thoại: 918-808-9609.

Thánh Lễ Và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên.
Xin thông báo!  Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ Tạ ơn, lúc 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 8. Sau đó, Đức giám mục cũng sẽ chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau nghi thức sẽ có ăn trưa miễn phí và phần văn nghệ.  Xin kính mời tất cả mọi người tham dự. 
Xin Chú Ý. Để chào đón Đức giám mục đến dâng Thánh lễ và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng thánh đường mới, cho nên sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2019-20.
Xin các phụ huynh, cha mẹ có con em theo học giáo lý và Việt ngữ chú ý! Ngày khai giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.

Khóa Tĩnh Tâm Linh Thao.
Sẽ có khóa tĩnh tâm linh thao do nhóm Cana tổ chức tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, vào chiều thứ Năm đến trưa Chúa Nhật, ngày 12-15 tháng 9, do linh mục Phạm Đức Hạnh Dòng Tên hướng dẫn. Những ai muốn tham dự xin liên lạc với chị Nguyệt (918) 724-2031 hay chị Xuân (918) 812-7041.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....