Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 23 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm C. Số 764

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 9, 13-18. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa suy nghĩ và hiểu biết của con người.  Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban khôn ngoan và Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được sống đẹp lòng Chúa và được cứu rỗi.  Đó là nội dung bài đọc trích sách Khôn ngoan tuần này.
Bài Đọc 2. Plm. 9, 10-17.  Thánh Phaolô đang bị cầm tù vì Chúa.  Ông viết thư xin bạn ông là Philêmon nhận người nô lệ Ônêsimô như anh em trong Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 14, 25-33. Trong Tin mừng thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta khôn ngoan chọn Chúa, yêu mến Chúa trên hết, từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta, và sẵn sàng vác thập giá theo Chúa.

Đáp ca: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân,
từ đời nọ trải qua đời kia.  

Kinh Thánh Tuần Tới:  Xh. 32, 7-14; 1Tm. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng, Chúa dặn dò dân chúng đi theo Người 2 điều: một là phải từ bỏ, hai là phải vác thập giá. Chúng ta hãy suy nghĩ về từng điều. Điều thứ nhất là từ bỏ. Tại sao đi theo Chúa thì phải từ bỏ? Vì đi theo Chúa giống như đi leo núi. Nếu mang nhiều thứ cồng kềnh thì sẽ bận vướng nặng nề khiến không leo nhanh được, thậm chí còn có thể bỏ cuộc. Vậy phải từ bỏ những gì? Chúa Giêsu kể: phải bỏ “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình.” Qua cách nói “Cha mẹ, vợ con, anh chị em”, ý Chúa muốn nói tới gia đình; còn “mạng sống”, Chúa muốn để cập tới những gì thân thiết nhất của mình. Gia đình là tốt, mạng sống là cần. Gắn bó với gia đình và tha thiết với mạng sống không có gì là xấu cả. Tuy nhiên bất cứ khi nào cảm thấy 2 thứ đó trở thành những sự cản trở thì người theo Chúa phải can đảm từ bỏ. Điều quan trọng thứ hai mà Chúa Giêsu căn dặn chúng ta là vác thập giá. Tại sao muốn đi theo Chúa phải vác thập giá? Vì, như đã vừa nói ở phía trên, nếu đi theo Chúa giống như đi leo núi thì thập giá giống như cây gậy của người leo núi. Nó rất cần và rất có ích. Không có gậy để dò đường và để chống đỡ thì ta sẽ mỏi chân, sẽ không đi nổi, có khi té ngã hay bỏ cuộc.  Thập giá còn có nghĩa là: chịu đau khổ, hy sinh, thiệt thòi và có lòng bác ái, quảng đại vì đức tin, vì Tin mừng và vì Chúa. Điều thứ hai này có liên quan tới điều thứ nhất: chúng ta từ bỏ những thứ bận vướng là để mình có thể thong dong mà vác thập giá.

Reflection.
Wisdom 9:13-18b. The Book of Wisdom reminds us of our limitations as human beings. By ourselves, we cannot understand God and God's ways. We have enough trouble trying to figure out the world around us! But if we have the gift of God's spirit of wisdom, we can learn to walk in God's ways. We can grow in our knowledge of God's intentions for us.. How can we open ourselves to this gift?
Philemon 9:10, 12-17. The letter of Paul to his friend Philemon is one of warmth and beauty. Paul is making an appeal for Onesimus, Philemon's slave who has run away to be with Paul in prison. He asks Philemon to treat Onesimus not as a lowly slave but as a brother in Christ. Can you speak up for people who are being treated badly and need help? How? 
Luke 14:25-33. On his way to Jerusalem, Jesus stops to give a talk to a great crowd of people who want to follow him. Jesus insists that no one can be his disciple who does not consider him before family or self. The disciple who thinks he or she can serve Jesus part-time is foolish. She is like a builder who has no idea how much it will cost to complete a tower. He likes a king who goes to battle with no idea how many troops his enemy has. The disciple must be willing to renounce, give up everything out of love for Christ, and carry the cross to follow Him. Do you choose Jesus each day in your life? Why or why not? How? How are you learning more about Jesus so that you can choose to follow him?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Cl. 1,24-2,3; Lc. 6, 6-11.      Lh. Tiên nhân/Gđ. Quang&Huyền
Thứ Ba.       Cl. 2, 6-15; Lc. 6, 12-19.      Xin như ý/Gđ. Ôbà Vượng 
Thứ Tư.       Cl. 3, 1-11; Lc. 6, 20-26.      Xin bằng an&Tạ ơn/Gđ. 242 
Thứ Năm.    Cl. 3, 12-17; Lc. 6, 27-38.    Xin gia đình bằng an/Gđ. Quang&Huyền
Thứ Sáu.     1Tm. 1, 1-14; Lc. 6, 39-42.  Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Long&Lưu   
Thứ Bảy.      5:30   Tạ ơn Chúa&Mẹ Maria&Thánh Giuse/Gđ. Anh Tiến    
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng    Lh. Đa Minh – Xin tạ ơn&bằng an
                                                 Lh. Giuse  

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                         Ng. Viết Phương                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương      Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ánh Tuyết   Ng. Thanh Ban/Ng.Trung Hải                Austin Vũ
Dâng lễ. Gđ. Ng. Văn Quý                                            Minh Phạm/Addison Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm           Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung     Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Tâm Nguyễn&Thiện Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ng.Thu Chung   Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang        Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Phạm Ngọc Quyền                                                   Tâm&Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 9, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,745
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần MinhThông&Loan 500
Gia đình ?                     500
Liên Phạm (Gđ.115)     100
Phạm Văn Quân            60
Tổng cộng:            $1,160

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 8, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Xin mọi người cùng cầu xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để đồng tâm hiệp nhất giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ nghỉ học tuần này, và sẽ  học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đưa con em đến lớp và xin đón các em về đúng giờ.  Để tránh những điều đáng tiếc hay tai nạn xảy ra, xin quí phụ huynh chú ý sự lưu thông trong bãi đậu xe, khi đưa con em qua hội trường sau Thánh lễ, cũng như khi đón các em về. 

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần tới, ngày 15, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  
Xin mời mọi người đến tham dự.  


Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 15.  Xin những người được mời nấu những món ăn vui lòng nhận lời cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn sự hy sinh của mọi người.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 tới đây, lúc 4 giờ chiều, tại hội trường.  Lớp học sẽ vào các ngày Chúa nhật từ 4 đến 5 giờ chiều.  Nếu ai muốn theo học, xin ghi tên và các chi tiết cần thiết vào danh sách cuối nhà thờ.  

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pi-us. 
Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường Thánh Pius X, mau mắn gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại trường này.   Chân thành cám ơn.

Hội Giúp Lễ.  
Các em học sinh nam từ lớp 4 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em. Để tiện việc sắp xếp, xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, hay  8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày và giờ Thánh lễ muốn tham gia. Xin cám ơn. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....