Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Bài học Fatima cho Tháng Mười

Chúng ta đang sống trong Tháng Mười, tháng biệt kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta có thể nhớ lại những lần Đức Mẹ hiện ra và nói về Chuỗi Mân Côi.
Năm 1917, ba trẻ mục đồng ở Fátima, Bồ Đào Nha, đã được gặp Đức Mẹ tại Cova da Iria, nơi chúng đang chăn đàn chiên gần những ngọn núi gần nhà. Lucia, Francisco và Jacinta đã đi vào lịch sử về lòng sùng kính các em dành cho Đức Mẹ vì sứ điệp mà các em có thể trao cho thế giới để cảm ơn Mẹ Thiên Chúa đã ưu tiên thăm viếng các em. Đây là 10 bài học Đức Mẹ Fatima dạy về việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.
1. CẦU NGUYỆN CÓ CHỦ TÂM
Khi Đức Mẹ gặp các trẻ em, chúng có thể nhận biết sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng. Khi người ta biết chuyện lạ, họ xin các em chuyển ý nguyện với Bà Đẹp mà các em gặp mỗi tháng vào ngày 13 tại Cova da Iria – từ tháng Năm tới tháng Mười. Người ta trĩu nặng vì các vấn nạn của thế giới này, và luôn có nhiều y nguyện để cầu xin. Ba trẻ trở thành những chiến binh cầu nguyện thực sự, quyết tâm cầu nguyện cho người khác, kể cả các nhu cầu lớn lao của thế giới này. Các em đặc biệt cầu nguyện cho đức giáo hoàng, cho các linh hồn và xin hòa bình cho thế giới.
2. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ SUY NIỆM CUỘC ĐỜI ĐỨC KITÔ
Mỗi ngày, một Kitô hữu có thể đọc Kinh Mân Côi và suy niệm về cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima là nền tảng các mầu nhiệm về Sự Sống và Sự Chết của Đức Giêsu Kitô. Bắt đầu mỗi chục kinh, một mầu nhiệm được chú ý để suy niệm, và chúng ta cùng sống mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô.
3. BÌNH THƯỜNG NÊN ĐỌC NĂM CHỤC KINH
Đức Mẹ yêu cầu các em đọc trọn terço – tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là cả năm chục kinh Mân Côi. Cảm ơn Thánh Gioan Phaolô II, vì chúng ta ngày nay có thêm Năm Sự Sáng, và cảm ơn Chân phước Bartolo Longo, tổng cộng có 20 mầu nhiệm Mân Côi. Có thể người ta không đủ kiên nhẫn đọc 15 chục kinh hoặc 20 chục kinh, nhưng 5 chục kinh là mức trung bình mà đa số chúng ta có thể thực hiện.
4. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ CHỐNG CHIẾN TRANH
Ba trẻ được gặp Đức Mẹ trong thời gian chịu nỗi thống khổ của Thế Chiến I. Mặc dù các em không tiếp xúc với chiến tranh, nhưng các em được động viên cầu xin cho chấm dứt chiến tranh. Các em nhận Chuỗi Mân Côi như một loại vũ khí khác để chấm dứt chiến tranh.
5. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ XIN HÒA BÌNH
Ngoài việc cầu xin cho chiến tranh chấm dứt, Kinh Mân Côi còn là phương cách để đạt được sự bình an riêng mỗi cá nhân. Ba trẻ trở nên những tông đồ đích thực của Kinh Mân Côi và có thể đạt được bình an nội tâm, mặc dù các em phải chịu nhiều đau khổ vì ý kiến của người khác – xã hội và gia đình.
6. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ CỨU CÁC LINH HỒN
Lời nguyện Fatima sau Kinh Sáng Danh là lời nguyện cầu cho các linh hồn, lời nguyện này do chính Đức Mẹ dạy các em. Lời cầu xin này thấm vào việc đọc Kinh Mân Côi thường xuyên, người ta trở nên quen cầu xin theo ý nguyện tốt lành: cầu xin Ơn Cứu Độ cho các linh hồn.
7. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH ĐỐI THOẠI RIÊNG
Kinh Mân Côi  có ảnh hưởng sâu sắc tới ba trẻ. Các em lãnh nhận nhiều ơn lành nhờ được gặp Đức Mẹ, nhưng các em cũng cũng được giới thiệu các sống đời sống cầu nguyện thực sự để giúp các em bước đi trên con đường đối thoại riêng. Việc cầu nguyện thường xuyên làm thay đổi thái độ và ước muốn trong cuộc sống.
8. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ HỌC CẦU NGUYỆN
Kinh Mân Côi ngắn gọn và dễ cầu nguyện. Đó là cách tốt để học cầu nguyện. Đó cũng là lời cầu nguyện vừa bằng lời nói vừa bằng tâm trí. Sự lặp đi lặp lại các từ ngữ là lời cầu bằng lời nói và là cách cầu nguyện dễ dàng nhất. Sự kết hợp với việc suy niệm các mầu nhiệm là lời nguyện tâm trí. Như vậy, người đọc Kinh Mân Côi đi vào lời cầu nguyện, bắt đầu bằng những gì quen thuộc và chuyển tới những gì khó khăn hơn.
9. KINH MÂN CÔI LÀ CÁCH TỐT ĐỂ CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ
Kinh Mân Côi có thể trở nên thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày, giúp các Kitô hữu đáp lại lời động viên của Thánh Phaolô về việc cầu nguyện không ngừng: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5:16-18) Đức Mẹ không yêu cầu ba trẻ đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, nhưng cầu nguyện luôn luôn.
10. SỰ LẶP ĐI LẶP LẠI TRONG KINH MÂN CÔI LÀ TẶNG PHẨM
Một số người cho rằng sự lặp đi lặp lại trong Kinh Mân Côi gây nhàm chán. Tuy nhiên, sự lặp lại này làm cho người ta suy niệm ý nghĩa của các câu chữ và có thời gian để cầu nguyện. Trong một thế giới tìm cách xâm chiếm cả các ý tưởng riêng, sự lặp lại trong Kinh Mân Côi giúp tạo nên khiên thuẫn để bảo vệ đời sống nội tâm của chúng ta. Điều quan trọng nhất khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta đối xử với Đức Maria là Mẹ Hiền của chính chúng ta.
Lạy Đức Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con. Lạy Hiền Mẫu của chúng con, xin nguyện giúp cầu thay.
LM. NICHOLAS SHEEHY, LC (Legionaries of Christ – Dòng Đạo Binh Chúa Kitô)
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....