Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 7 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên. Số 786. Năm A.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  
Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Lv. 19, 1-18. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh.  Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, không được thù ghét, báo thù  ai.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cr. 3, 16-23. Thấy cộng đoàn Côtintô tự hào cho là khôn ngoan rồi tranh chấp, ghanh ghét và chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Đền Thờ Thiên Chúa.  Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, tranh chấp, thù hận nhau.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 5, 38-48. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai điều luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ thù nghịch, để được giống Cha trên trời là Đấng nhân từ quảng đại.    

Đáp ca:  Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.     

Kinh thánh tuần tới:  Is. 49, 14-15; 1Cr. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34.

Suy niệm.
Trong Tin mừng, Chúa dạy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình.  Đây là một lời dạy không đơn giản và dễ dàng. Nhưng đó là giới răn Chúa Giêsu dạy những Ki-tô hữu, những người tin và yêu mến Chúa. Chính Chúa Giêsu, đã làm gương khi bị treo trên thập giá. Ngài đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài và còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Ngài còn lên tiếng bào chữa cho những kẻ ác hành hạ Ngài với lý do “vì chúng lầm không biết”. Yêu thương và tha thứ sẽ đem đến cho một tâm hồn trạng thái bình an, nhẹ nhàng, trái lại hận thù sẽ đem đến bất an. Thánh Phaolô tuyên bố  chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không thể “trang hoàng” đền thờ bằng sự ghen ghét, thù hằn. Đừng biến tâm hồn thành kho chứa thù hằn, hoặc “tổ vi trùng” gieo rắc sự hận thù, tranh chấp, chia rẽ hay trở thành nguồn gây ra bệnh cho những người khác.  Chúa dạy chúng ta phải chất chứa và tô điểm cho tâm hồn bẳng tình yêu thương và nhân ái, bằng quảng đại và tha thứ.

Reflection
Leviticus 19: 1-2, 17-18. The universal call to holiness goes all the way back to the Old Testament. God's people have always been called to be holy. Sometimes we only consider people "holy" if they are suffering, or if they are putting up with a situation which we could never tolerate. But holiness is a day-by-day living as God would have us live. And Leviticus gives us some specifics about God's expectations: dont hate; reprove but dont go overboard and fall into anger and hatred or judgment; don't seek revenge; don't hold grudges. And all of these ways of holiness are summed up in the last two lines: "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Holiness is as simple as loving ourselves, our neighbors and our Lord. If a young person asked you what holiness means, how would you respond?
1 Corinthians 3: 16-23. Paul's letter to the Corinthians reminds them that they have received the Holy Spirit and follows the theme of holiness. If the Holy Spirit dwells in us, then we are temples of the Holy Spirit. What are ways we can show respect for our bodies?
Matthew 5:38-48. In today's Gospel from Matthew, Jesus continues his teaching that expands the law. He continues the "You have heard it said, but I say" motif and calls us beyond any idea of revenge and to love--not only our neighbor--but our enemies. In our world today, where there are wars and acts of terrorism and acts of violence toward the vulnerable, whom do we consider our enemies? Some would name our opponents in wars; some would say terrorists; some are naming criminals as the enemy. It is easy to love those who love us, but Jesus asks us to do so much more! In fact, he asks us to be perfect. Whom do you name as enemy and how can you love that enemy? Is there anyone who would name you the enemy? Can you change that?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gc. 3, 13-18; Mc. 9, 14-29.     Lh. Mát-thêu   
Thứ Ba.        Gc. 4, 1-10; Mc. 9, 30-37.       Xin bằng an
Thứ Tư.        Lễ Tro                                     Lh.Đaminh&Phêrô/Gđ.Mary Thân
Thứ Năm.     Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.   Lh. Vincentê
Thứ Sáu.      Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.          Xin tạ ơn/Gđ. Long&Lưu  
Thứ Bảy.      5:30 chiều.   Xin tạ ơn/Gđ. Bảo&Hồng
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Lh. Giuse&Têrêsa/Gđ. Âu Th. Trương&Hương
                                                Lh. Giuse/Gđ. Bà Kính                      

Phụng Vụ Tuần Này.   
         Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                      Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Ng.    Ng. Viết Phương                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm         Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Garvin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng. Thanh Ban/My Lê Vũ     Đoàn Q. Dũng/Phạm V Tiến                  Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Trần Cao Thắng&Hà                                                Danny Ng/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ             Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                  Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H.Bình/Trần H. Trang            Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tr. Giang/TrầnThu Hường  Lê Th.Xuân/Ng. Th Ban                      Học Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ng. Minh Thắng                                    Addision Nguyễn/Ayden Nguyễn


Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 2, 2020
Quĩ Điều Hành: $3,078
Quĩ Xây Dựng.   Các gia đình:
Bà Tư Trinh           1,000
Bà Lương Thị Khoa 500
Gia đình #78            500
Đỗ Danh (vé số)      100
Nguyễn Xuân Tuyết 100
Đinh Quang Thịnh   100
Nhặt được                60
Tổng cộng:       $2,360

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Vận Động Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2020.
Quĩ Đức Tin và Hành Động là quĩ tài trợ hàng năm cho các chương trình mục vụ trong địa phận.  Đức giám mục đã gởi thư đến từng gia đình trong địa phận và kêu gọi mọi người quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này. Xin mau mắn phúc đáp. Và trong các Thánh lễ tuần này sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ cho quĩ này. Xin điền vào phong bì trên ghế và cho vào rổ xin tiền, hay mang về nhà điền vào và gởi thẳng về cho địa phận theo địa chỉ trên bao thư.

Thứ Tư Lễ Tro.  
Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro tuần này, ngày 26, và sẽ có 2 Thánh lễ 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay và kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 18 tới 59 tuổi phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.  Phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. 

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua hội đã thu được số tiền $1,562. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh công tác giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Xin thông báo! Chương trình làm lá năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, lúc 8 giờ sáng. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.             

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Thăm Chủng Viện. Văn phòng Ơn Thiên Triệu địa phận sẽ tổ chức chuyến thăm  miễn phí đại học chủng viện Conception, Missouri, từ ngày 28 đến 30 Tháng Ba, cho thanh thiếu niên nam từ 16 tuổi trở lên. Muốn biết chi tiết liên lạc:  Fr. Michael Pratt. Email: frmpratt3@gmail.com hay đt: 918-884-4200


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....