Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Thư mục vụ của Linh mục Chánh xứ

Ông bà anh chị em rất thân mến trong bình an của Chúa Ki-tô.
Trước sự lây lan nhanh chóng và nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tôi tha thiết mời gọi ông bà anh chị em cùng chạy đến Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, Quan Thầy Giáo xứ, xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa toàn năng và giầu lòng thương xót, che chở và gìn giữ chúng ta thoát khỏi cơn đại dịch nguy hiểm  này.

Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, và các nhà khoa học chung sức để chóng tìm ra những phương cách, dược phẩm và cách điều trị để ngăn ngừa và bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Và cùng cầu cho các bác sĩ, y tá và mọi người đang chữa trị và giúp đỡ bệnh nhân.

Để được Thiên Chúa lắng nghe, tôi mời gọi mọi người gia tăng việc cầu nguyện, và hy sinh thời giờ hiệp thông các Thánh lễ trực tuyến hàng ngày lúc 6giờ30 chiều, hay lần chuỗi kinh Mân Côi, Lần Chuỗi Lòng Thương Xót, suy niệm Lời Chúa, đồng thời ăn chay, hãm mình để đền bù tội lỗi của bản thân, của gia đình và của cả cộng đoàn.  Xin mọi người cố gắng thực hành Lời Chúa để quyết tâm cải thiện đời sống, thay đổi, chừa bỏ những thói quen, lối sống không tốt, không đẹp lòng Chúa. Song song với những việc đạo đức, chúng ta thực hành bác ái, quảng đại giúp đỡ đóng góp tài chánh cho giáo xứ trong thời điểm khó khăn và đang xây dựng ngôi thánh đường mới. Ban tài chánh đã gởi thự xin dâng cúng, xin mọi người quảng đại giúp giáo xứ.

Cuối tuần này, ngày 5, là Chúa nhật Lễ Lá, sẽ có Thánh lễ trực tuyến và làm phép lá lúc 10 giờ sáng. Sau đó tôi sẽ để lá đã làm phép ở cuối nhà thờ.  Xin ông bà anh chị em lái xe đến và tự túc lấy.

Sau đây là chương trình Tuần Thánh, Tam Nhật Thánh và Phục Sinh:

Từ Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh: Thánh lễ lúc 6 giờ 30 chiều.
Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ lúc 6 giờ chiều.
Thứ Sáu Tuần Thánh: 6 giờ chiều ngắm Đàng Thánh Giá và hôn chân.
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng Phục Sinh lúc 8 giờ 30 tối.
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh: Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  

Tất cả nghi thức và Thánh lễ sẽ được phát trực tuyến. 
Chúng ta luôn hiệp nhất trong đức tin, lời cầu nguyện và trong tình liên kết với mọi người trong giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót lắng nghe lời chúng ta khẩn cầu, và ban cho chúng ta bằng an và an toàn.

Linh mục Nguyễn Văn Đô
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....