Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Thư của Đức Giám mục địa phận

Việc phục hồi cử hành các Thánh Lễ tại Oklahoma trong tuần 18 tháng 5 và Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 23 và 24 tháng 5.

Dưới đây là nguyên văn lá thư của Đức Giám mục giáo phận:
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....