Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên. Năm A. Số 801

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 55, 1-3. Bài đọc 1 tuần này thuật lại lời của Thiên Chúa mời gọi những người nghèo khổ đói khát đến dùng tiệc đã dọn sẵn cho họ.  Thiên Chúa thương yêu loài người.  Người luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của họ cũng như của chúng ta.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 8, 35-39. Thánh Phaolô khẳng định không có gì có thể tách lìa chúng ta khỏi tình thương của Chúa Giêsu Kitô, kể cả “gian truân, cùng khốn, đói rách, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo, và (dịch bệnh như hiện nay).”  Đó là nội dung của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 14, 13-21.  Với 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu hóa ra nhiều cho 5 ngàn người ăn no, không kể đàn bà trẻ em.  Phép lạ này nhắc lại bánh man na xưa, và Bí tích Thánh Thể Chúa ban cho chúng ta ngày nay. 

Đáp ca.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra,
               và thi ân cho chúng con được no nê.

Kinh Thánh tuần tới. 1Cv 19, 9-13. Rm 9, 1-5. Mt. 14, 22-33.

Suy Niệm.
Trên thế giới, nhiều nước quá giầu, lại có nhiều nước quá nghèo. Lương thực không được phân chia đồng đều. Chúa mời gọi tấm lòng hy sinh và quảng đại của mỗi người. Con người rất cần lương thực để sống nhưng cũng rất cần tình thương và lòng quảng đại để tồn tại trong cuộc sống. Quanh chúng ta và trên thế giới còn có những người đang chờ nghĩa cử yêu thương và lòng quảng đại. Chúa Giêsu bảo: “Anh em hãy cho họ ăn đi.”  Đây không chỉ là lời nói nhưng còn là một lệnh truyền, như giới luật yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.” Vì yêu thương mà Chúa đã chết trên thập giá để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Con người thực ra chỉ tìm được ý nghĩa khi biết trao ban, khi cho đi: “Cho thì có phúc hơn là lãnh nhận.”(Cv 20, 35 ). Chúa đã làm gương để lại chính Thịt Máu của Ngài làm lương thực nuôi sống nhân loại. Và Chúa đã phán: “Con người không chỉ sống bằng cơm gạo, nhưng còn sống bằng Lời Chúa. Con người không chỉ sống thể xác đời này, nhưng còn sống mãi đời sau bằng cuộc sống vĩnh cửu.” Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết nhạy cảm trước những nỗi khổ đau của anh chi em chúng con.

Reflection.
Isaiah 55:1-3. In the first reading God speaks as a gracious host who invites the hungry, the thirsty, and the poor to a heavenly feast. The guests will eat and drink to their hearts' content without paying anything. They will be filled with the rich fare of God's salvation. This wonderful banquet awaits all who listen attentively to God's word and keep the covenant. How will you come to God "heedfully" or attentively today?
Romans 8:35, 37-39Love between persons may be affected by distance, troubles, or worries about money and other things. But Paul points out that nothing and no one can separate us from the love of Christ. In him, we are victorious over troubles and sufferings and death itself. The love Christ has for us, and we for Christ, cannot be destroyed. What might be the persons or things that you feel are separating you from Christ right now? Take some time to ponder this question and ask Jesus' help in how to deal with this.
Matthew 14:13-21As this reading begins, Jesus is mourning the death of John the Baptist. He goes off in a boat to be alone, but the crowd follows him by land. They want to hear Jesus and to be healed by him. Forgetting his own sorrow, Jesus returns to shore to be with the people. When the disciples want to send the crowd home at mealtime, Jesus says, "Give them something to eat." The disciples have only five loaves and two fishes. Yet when Jesus blesses the food there is somehow enough for everyone, with plenty left over. Does this miracle story remind you of the Eucharist? Take a moment to thank God, who satisfies our needs in the Eucharist.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gr. 28, 1-17; Mt. 14, 22-36.    Xin tạ ơn  
Thứ Ba.        Gr. 30. 1-22; Mt. 15, 1-14.      Lh. Vinh sơn
Thứ Tư.        Gr. 31, 1-7, Mt. 15, 21-28.      Lh. Anna
Thứ Năm.     Lễ Chúa Hiển Dung               Các Lh. Anna
Thứ Sáu.      Nk. 2, 1-7; Mt. 16, 24-28.       Lh. Giuse      
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.   Lh. Giuse&Anna
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.   Lh. Micae
                                            Các Lh. Giuse

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                                    Sơ Kim Anh
8. Lê  Huy Bình/Đào Th. Lợi                       Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Đoàn Th. Nguyệt    Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến         Sơ Kim Anh
8. Ng, Văn Cả/Đỗ Thu Hương                   Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Ng. Hồng Ân               Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 7, 2020
Quĩ Điều Hành. $1,163
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Vượng  400  (San Diego, CA)
Vũ Đức Minh      400  (Owasso)
Bà Đinh Thị Tạo 120
Lê Quang Trung 100
Trần Văn Hải        50
Tổng cộng:  $1,070

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Đức giám mục địa phận David Konderla tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin đọc danh sách của tất cả gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.
Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng. 
Tuần 7. Ngày 26 tháng 7, 2020

Gđ Bác sĩ Phùng Bình        $3,000 (Trong niềm tưởng nhớ thân phụ Phùng Kim Thức)
Gđ Bùi Minh Hoan              $3,000
Gđ Trần Chiểu                    $1,000
Gđ Nguyễn Thị Lành          $1,000
Gđ Nguyễn Thị Nhẫn          $1,000
Gđ Mai Văn Kha                 $1,000
Gđ Hồ Văn Song                $1,000
Gđ Nguyễn Ngân Tâm       $1,000
Gđ Bùi Minh Hoàng            $1,000
Gđ Vũ Quốc Trọng             $1,000
Gđ Đoàn Quốc Dũng         $1,000
Gđ Hoàng Hữu An             $1,000
Gđ Phạm Quang (#80)      $1,000
Gđ Trần Hữu Phụng          $1,000
Gđ Nguyễn Thị Kim Ngọc  $1,000
Gđ Nguyễn Thị Tuyết Anh $1,000
Xin Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã đóng góp, và cho mọi người. 


Nhóm Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.

Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu, ngày mùng 7, đầu tháng tuần này.  Xin mời các gia trưởng và mọi người trong giáo xứ tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa và ban ơn cho gia đình, cộng đoàn.Xin Chú Ý Về Dịch Bệnh. 

Vì bệnh dịch viêm phổi đang gia tăng, cho nên xin mọi người thận trọng, và tuân theo những chỉ thị của cơ quan gìn giữ sức khỏe thành phố.  Phải đeo khẩu trang khi vào nhà thờ. Những người già yếu, có bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y, những người có những triệu chứng bệnh cảm cúm, hay lo lắng lây lan không buộc phải tham dự Thánh lễ và không mắc tội. /  Tham dự Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường vẫn được phát trực tuyến.  Xin vui lòng tự đăng ký nhận youtube, hay vào trang web của giáo xứ. / Nếu nhà thờ đã đầy, xin qua bên hội trường. Để giữ khoảng cách 6 feet, vui lòng ngồi vào những nơi dán băng keo màu sám, và không vào những hàng ghế đã băng lại. / Gia đình có thể ngồi chung với nhau trong một hàng ghế. / Chịu lễ bằng tay, và khi đi lên xin giữ khoảng cách.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....