Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm A. Số 805

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Gr. 20, 7-9. Vâng theo lệnh của Thiên Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách Dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm. 12, 1-2. Trong bài thánh thư này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy sống đẹp lòng Chúa, luôn làm mọi việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 16, 21-27. Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo Nguời phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở trách. Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thánh thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa thì sẽ được sự sống.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20.

Suy Niệm.
Có lẽ không mấy ai trong chúng ta thích nói đến thập giá, và nếu có nói đến thì cũng là để than thở: “Sao mà thập giá của tôi nặng nề thế!” Vâng, thập giá quả là đáng sợ. Hình phạt thập giá là một khổ hình nặng nề và ô nhục nhất dành cho các phạm nhân thời Chúa Giêsu. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corinthô cũng đã nói, thập giá chính là cớ vấp phạm cho người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại (1 Cr 1, 23), nhưng ngài cũng đã xác tín Lời giảng Thập giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ; còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa.” (1 Cr 1, 18). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy (Mt 16, 24). Điều đó, cho thấy, nếu muốn trở thành người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, chúng ta không thể đi con đường nào khác hơn con đường thập giá, con đường mà Đức Giêsu, vị Thầy của chúng ta đã đi.

Reflection.
Jeremiah 20: 7-9. The name Jeremiah means "the Lord raises up." But we can tell from the prophet's complaints that Jeremiah feels the Lord has let him down. His friends laugh at him and he decides not to speak for the Lord anymore. Yet the word of God burns in his heart. He must continue doing the work God has called him to do. He chooses to be true to God and himself, despite the suffering he knows will come. How does it feel to be laughed at? Can you remember when you or someone else was laughed at for doing the right thing or for refusing to do the wrong thing? Why do some people laugh when they are told something is wrong? Would you like to have a relationship with God like the one Jeremiah had? What might that mean?
Romans 12: 1-2. Paul, like Jeremiah, reminds us that doing God's will is not always easy. We must be ready to do God's will despite the cost to ourselves. Being a spiritual sacrifice often means not putting ourselves first, being different, or becoming transformed to know what is pleasing to God. What are some things about "this age," our own times, that we should not conform ourselves to? How can we learn to judge what is good and pleasing to God?
Matthew 16: 21-27.  Jesus corrects Peter who did not understand when Jesus said he would go to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Peter, like many others, expected Jesus to be a conquering Messiah. Then Jesus tells Peter that he is not judging by God's standards but by man's. Peter had not yet realized that Jesus was going to save us by the cross, and that every disciple must also accept the cross. It will be a part of the life for all his disciples, for all who follow him. Why has the word cross come to mean suffering and sacrifice? What did Jesus show us about suffering? What cross do you think you or others have to carry right now? How can you show you are willing to carry it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       1Cr. 2, 1-5; Lc. 4, 16-30       Lh. Giuse
Thứ Ba.        1Cr. 5, 1-8; Lc. 4, 31-37.      Lh. Maria&Phê-rô
Thứ Tư.        1Cr. 3, 1-9; Lc. 4, 38-44.      Lh. Giuse
Thứ Năm.     1Cr. 3, 18-23; Lc. 5, 1-11.    Lh. Đa minh
Thứ Sáu.      1Cr. 4, 1-5; Lc. 5, 33-39.      Lh. Vincent
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.   Các LhTN
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.  Lh. Phê-rô  - Xin bằng an  

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                    Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Trần Hồng Trang           Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Đoàn Th Nguyệt             Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                  Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Thị Tho               Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Annie Nguyễn       Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 8, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,182
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.
Các gia đình: Trần Văn Hải $50. 
Giúp đỡ thay thế những dụng cụ bị cháy: Gđ. Bùi Hòa Hiệp máy computer.  Gđ Carson Nguyễn một TV.  Chân thành cám ơn và xin Chúa ban muôn ơn lành.

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Xin lưu ý! Tuần này là tuần cuối cho các gia đình có cơ hội quảng đại tham gia dâng đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của Đức giám mục, cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin xem danh sách các gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.

Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng.
Tuần 11, ngày 23 tháng 8, 2020.
Gđ Âu Thanh Trường $10,000 (Tượng Đức Mẹ&Thánh Giuse cho Nhà thờ mới)    
Đại Gđ BQP Trần V Hảo (nhủ danh Phùng Thị Sáu)  $10,000
(tượng Chúa  chịu nạn cho nhà thờ mới) 
Gđ Đoàn Phi                 $2,000
Gđ Đoàn Hải Trinh        $1,000
Gđ Hương&Khâm         $1,000
Gđ Nguyễn Minh Tuấn  $1,000
Gđ Đinh Quang Huy      $1,000
Gđ Hoàng Công Sứ      $1,000
Gđ Lưu Văn Huyến       $1,000
Gđ Bà Đỗ Lương           $1,000
Gđ Nguyễn Thanh Huệ $1,000  (Savage, MN)
Gđ Nguyễn N Nguyên   $1,000
Gđ Nguyễn Gẫm           $1,000  (Đóng nhiều lần)
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành cho các gia đình.

Đức Giám Mục Thăm Viếng.
Xin chú ý! Đức giám mục địa phận sẽ đến thăm viếng giáo xứ, và dâng Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 9.  Trong Thánh lễ, ngài ban phép lành đặc biệt cho những gia đình đã hưởng ứng đóng góp tương xứng cho quĩ xây dựng thánh đường mới.  Xin mọi người tham dự để chào mừng Đức giám mục.

Nhóm Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này.  Xin mời các gia trưởng và mọi người trong giáo xứ tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa và ban ơn cho gia đình, cộng đoàn.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể, vào Thứ Bảy, đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin mời hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Rao Hôn Phối.
Anh Seth Coleman, con ông bà Bret Coleman, sẽ kết hôn với chị Maria Phạm Thanh Tuyền, con ông bà Phạm Văn Định, vào ngày 19 tháng 9, lúc 2 giờ trưa, tại thánh đường giáo xứ.  Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết.  Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....