Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm A. Số 804

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 22, 19-23. Thiên Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sốp-na vì ông ăn ở bất xứng, và giao cho ông Ê-li-a-kin.  Và Chúa ban ơn giúp ông chu toàn bổn phận.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 11, 33-36.  Trong đoạn thư này thánh Phêrô ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 16, 13-20.  Nhờ tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao cho “Chìa Khóa Nước Trời” cai quản Hội thánh, và được Thiên Chúa phù trợ cho hoàn thành trách nhiệm.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.       

Đáp ca. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,
        xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu trao cho Phêrô "chìa khóa Nước Trời", nghĩa là ông được làm người quản trị của Giáo hội mà Ngài sẽ thành lập. Việc trao trách nhiệm này có một số điều đáng ta lưu ý: Phêrô được giao trách nhiệm sau khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu: "Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống". Người lãnh trách nhiệm của Chúa phải có đức tin vào Chúa và đặt trọng tâm vào Ngài.  Chúa Giêsu bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ hỗ trợ cho trách nhiệm của Phêrô: "Ðiều gì con cầm buộc trên trời cũng cầm buộc; điều gì con tháo cởi trên trời cũng tháo cởi." Chúa Giêsu còn nói sẽ xây Giáo hội trên đá Phê-rô này, và trên mỗi người chúng ta hôm nay.  Để trở thành đá nền móng, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là sau đó đem ra thực hành, áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.  Mỗi người chúng ta đều có sứ vụ, trách nhiệm xây dựng Giáo hội, xây dựng giáo xứ, mà Chúa đã khởi đầu. Việc xây dựng chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa, hy sinh phục vụ, cũng như có lòng bác ái và quảng đại trong việc sử dụng ơn lành Chúa ban.  Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, và xin Ngài giúp sức để chúng ta chu toàn trách nhiệm ấy.

Reflection.
Isaiah 22:19-23In the first reading, God is speaking to Shebna, an official in the king's palace. Shebna has been more concerned with building up his own power than in serving God. He exercises his authority over others rather than for them. So he will be replaced by Eliakim, who will hold the "key of the House of David on his shoulder." This key is a symbol of authority that comes from God. A good leader places his or her trust in the Lord. What "keys" have you been given to exercise authority, at home, at school, in your parish or neighborhood? What ways will you try to serve, lead, and influence others in order to further God's kingdom here on earth?
Romans 11:33-36. Although this second reading is from a letter, it sounds more like a song. Realizing that God created everything and keeps everything in existence, Paul bursts into this hymn of praise. He is awed by God's mysterious ways, which are beyond our understanding. Think of the people in your life whom you might call "wisdom figures." Why? What qualities does a person of wisdom possess? What will you do to become a person of wisdom to others?
Matthew 16:13-20. Jesus asks his disciples the question "Who do you say that I am?" Simon Peter, the spokesman of the group, replies, "You are the Messiah, the Son of the living God." As soon as Simon confesses this deep faith, Jesus changes his name to Peter, which means "rock." Peter is to be the firm foundation on which Jesus will build his Church. Peter would have the authority of leadership in the Church after Jesus' ascension. How do you respond to the question Jesus asked the disciples in today's gospel? How will you live that response?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Kh. 21, 9-14; Ga. 1, 45-51.     Lh. Vincentê
Thứ Ba.        2Tx. 2, 1-17; Mt. 23, 23-26.    Xin bằng an/Gđ. Lập&Hương
Thứ Tư.        2Tx. 3, 6-18; Mt. 23, 27-32.    Lh. Maria
Thứ Năm.     1Cr. 1, 1-9; Mt. 24, 42-51.      Xin tạ ơn/H. Hiền mẫu
Thứ Sáu.      1Cr. 1, 17-25; Mt. 25, 1-13.    Lh. Gioan Bao
Thứ Bảy. 5 giờ 30 chiều.  Lh. Anna
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.   Lh. Giuse
                                               Lh. Phê-rô&Maria

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn          Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                         Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Quốc Dũng/Ng. Ánh Tuyết          Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                   Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Trần Hồng Trang          Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Đoàn Th Nguyệt            Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 8, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,167
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Phạm Nam&Thy Trần 500
Trần Hùng Cường      200 (Giúp mua dụng cụ bị cháy)
Trần Văn Hải               50
Đoàn Dũng                  50
Tổng cộng:            $800

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Đức giám mục địa phận David Konderla tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin đọc danh sách của tất cả gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.
Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng. 

Gđ Ẩn Danh                   $1,000
Gđ Nguyễn Ngọc Lynh   $2,000
Gđ Nguyễn Văn Bửu      $1,000
Gđ Nguyễn Hải Vương  $1,000 
Gđ Châu Bình&Thu       $1,000
Gđ Nguyễn Văn Hữu     $1,000
Gđ. Trần Thị Hạnh         $1,000
Gđ Hồ Phúc                   $1,000
Gđ Nguyễn Hữu Long   $1,000
Gđ Ẩn Danh                   $1,000
Gđ Trần Văn Hải            $1,000
Các sơ ĐaMinh              $1,000     
Linh mục chánh xứ và Hội đồng mục vụ  $2,000  
Gđ. ẩn danh hơn $30,000  (Bàn thờ, bục đọc sách, tượng Đức Mẹ&Thánh Giuse ngoài trời) 
Tưởng nhớ Ôbà LưuV Vinh- $10,000 (Ghế các linh mục và đồ phụng vụ nhà thờ mới)

Xin Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã đóng góp và cho mọi người. Đức Giám Mục Thăm Viếng.

Xin chú ý! Đức giám mục địa phận sẽ đến thăm viếng giáo xứ, và dâng Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 6 tháng 9.  Trong Thánh lễ giáo xứ sẽ tường trình với Đức giám mục tiến trình xây dựng ngôi thánh đường mới, và xin ngài ban phép lành cho những gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng cho quĩ xây dựng thánh đường mới.  Xin mọi người tham dự để chào mừng Đức giám mục.Chúc Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các hội viên Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng của Hội vào Thứ năm, ngày 27, tuần này.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến. Xin mời các hội viên tham dự Thánh lễ.Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....