Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Thánh lễ Thứ Ba Tuần 26 Thường niên lúc 6g30 chiều. (Lễ kính Các Tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael)

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....