Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Năm Tuần 30 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....