Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....