Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

Thánh lễ Thứ Ba Tuần 27 Thường niên lúc 6g30 chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....