Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường niên. Năm A_2020

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm A. Số 812

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Xh. 22, 21-27.  Trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta học và sống nhân từ như Người, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là người đói khổ, người nghèo khổ, góa bụa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài đọc 2. 1Tx.1, 5-10. Trong bài đọc 2 này, thánh Phaolô khen tín hữu Thêxalônica vì họ đã bỏ tà thần, sống Tin mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Mt. 22, 34-40.  Nhóm Biệt phái muốn thử và gài bẫy Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi Chúa trong luật điều nào trọng nhất. Chúa Giêsu cho biết:  điều răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người.”  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Tới:  Lễ Các Thánh

Suy niệm.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta giới luật: Mến Chúa - Yêu Người. Yêu mến Thiên Chúa vì Ngài là Đấng dựng nên vũ trụ và con người. Lòng yêu mến mà chúng ta dành cho Chúa vừa là biết ơn, vừa là tôn vinh quyền năng cao cả của Ngài qua đời sống chứng nhân và đức tin, phát từ trái tim chân thành. Tại sao lại phải yêu mến tha nhân? Nếu tìm trong Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy câu trả lời của chính Chúa Giêsu: tha nhân là anh chị em với chúng ta.  Hết thảy chúng ta có cùng một Cha trên trời là Thiên Chúa.  Giới luật yêu mến không chỉ dừng ở lý thuyết, nhưng phải được thể hiện và chứng minh qua việc làm. Khi sống đức mến một cách đích thực, chúng ta sẽ trở nên người có lòng hy sinh và quảng đại. Tình yêu chân chính sẽ làm cho con người được tự do, sẵn sàng hiến thân và hy sinh vì lợi ích của Nước Trời và  tha nhân. Mến Chúa Yêu Người là giới luật trọng nhất, và là chân lý nền tảng đạo của chúng ta.

Reflection.

Exodus 22: 20-26. As we see in the first reading from the Book of Exodus, God spelled out other ways in which the Israelites should live the covenant. These individual laws give clear guidance on relating to God and others. They also carry a threat of punishment for those who ignore the needy. Aliens, widows, orphans, and poor debtors are to be treated with compassion. If their cries for help are not answered, God says, "I will surely hear their cry." This reading erases any doubt about how important it is to treat those in need with compassion, understanding their suffering and taking action to change what is causing it. Who are the people named in this reading as needing special care? Give some reasons why these same people may need special care today.

1Thessalonians 11:5-10. In this reading St. Paul is filled with gratitude that the new Christians of Thessalonica are following his example. They are not keeping the faith to themselves. They are imitating Paul by letting the gospel echo from their lives for all to hear. The students have become the teachers. Have you ever experienced joy in praying, singing hymns, visiting a church, experiencing God's presence in nature, or doing a good deed? How can the word of God echo forth from you resoundingly?

Matthew 22: 34-40. When you heard the Pharisee's question to Jesus, did you know what the answer would be? If not, now would be a good time to learn the answer by heart. Which is the greatest commandment? Jesus quotes the law of love in two parts. First we must love God with our entire selves. Out of that love of God grows the love of others. We must love our neighbors with as much care and concern as we have for ourselves. Why do you think most people say that this is the most important teaching of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Ep. 4,32-5,8; Lc. 13, 10-17.   Bằng an&Tạ ơn
Thứ Ba.    Ep. 5, 21-33; Lc. 13, 18-21.   Lh. Maria
Thứ Tư.    Ep. 2, 19-22; Lc. 6, 12-16.    Tạ ơn
Thứ Năm. Ep. 6, 10-20; Lc. 31-35. 2     Lh. Giuse&Maria
Thứ Sáu.  Phl. 1, 1-11; Lc. 14, 1-6.        Lh. Gioan Bao-Giỗ
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều. Tạ ơn&thai nhi
Chúa Nh
ật. 8&10 giờ sáng. Lh. Maria - Các Lh. Giuse
                   Lh.Cha mẹ;Mát-thêu;Mađalêna;Tiên nhân và mồ côi/Gđ. Đỗ Danh&Giao

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên  

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan                Sơ Kim Anh
8.      Lê Đình Phong/Trần Hồng Trang   Sơ Nguyễn Liên
10.    Phạm V Tiến/Ngô Thủy Tiên          Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Thảo Mary Vũ       Sơ Kim Anh
8.      Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                  Sơ Nguyễn Liên
10.    Ng. Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết   Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 10, 2020

Quĩ Điều Hành. $2.331
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Lê Quang Trung 100
Vũ Đình Hiệu      100
Đỗ Cẩn               100
Tổng cộng:      $300

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo vệ sức khỏe thành phố, mọi người từ 10 tuổi trở lên buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng.  Để tuân thủ, khi tham dự Thánh lễ xin đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo chỉ thị đeo khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.  

Để xây hàng rào và cổng và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, Đức giám mục cho biết: địa phận sẽ giúp $25,000 đô la, và kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Đặng Phương&Thủy         $1,000
Gđ. Ngô Anh Hùng&Yến          $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Chương        $1,000
Gđ. Hoàng Đức Tùng&Hường $1,000
Gđ. Trần Quyền&Thảo             $1,000
Gđ. Nguyễn Hải&Trúc                 $500
Gđ. Trần Trường&Kim                $500
David Trương $500+(lần1 $500) =$1,000
Gđ. Đỗ Thị Lương                      $300

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cứu Trợ Lũ Lụt Việt Nam.

Như chúng ta đã biết trong những tuần qua, đồng bào miền Trung Việt Nam, đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, cây cối và súc vật.  Hàng ngàn người đang sống trong cảnh cơ cực và cần giúp đỡ.  Để thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, vì thế sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin quảng đại và phổ biến rộng rãi tới mọi người để cùng giúp đỡ.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.

Xin thông báo! Ngày 21 tháng 11, Đức giám mục sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ 5:30 chiều và ban Bí tích Thêm Sức cho các học sinh. Để chuẩn bị, các em sẽ có buổi tĩnh tâm vào Thứ Bảy tuần này, ngày 31, tại hội trường, từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và sẽ có buổi tập dượt vào tối Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11, lúc 7 giờ 15.

Xin Chú Ý!  

Trong Tháng Mân Côi, lúc 6 giờ chiều trước Thánh lễ hằng ngày sẽ trực tuyến lần chuỗi Mân côi kính Đức Maria, cầu cho đại dịch sớm chấm dứt; cho hòa bình trên thế giới, bình an trong xã hội, và yêu thương, hòa thuận, hạnh phúc trong gia đình. Xin vào trang web giáo xứ lúc 6 giờ chiều để cùng tham dự lần chuỗi.  

Tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho các linh hồn thân nhân đã qua đời trong tháng này, và đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần. Và cũng có thể cho biết ngày muốn xin. 

Đổi Giờ.

Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 3 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....