Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2/11) - Lễ 6 giờ 30 chiều

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....