Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Ba Tuần 31 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....