Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật II Mùa Vọng. Năm B_2020

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. Số 818

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 40, 1-11.  Trong bài đọc 1 này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo tin Thiên Chúa sẽ đến cứu dân Người.  Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên.  Và Người sai Gioan Tiền hô đi trước dọn đường cho Người.

Bài Đọc 2. 2Pt. 3, 8-14.  Thánh Phêrô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu mọi người như lời Chúa hứa, nhưng Người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Mc. 1, 1-8. Tin mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền hô được Thiên Chúa sai đi trước dọn đường cho Người đến như đã tiên báo.  Để chu toàn sứ mạng đó, thánh nhân sống khắc khổ, đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, dọn đường để đón rước Chúa đến.

Đáp ca:   Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
                  và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
  

Kinh Thánh tuần tới:  Is. 61, 1-11; 1Th. 5, 16-24; Ga. 1, 6-28.

Suy niệm.

Mùa vọng là thời gian chúng ta chờ đợi Chúa đến viếng thăm. Nhưng chờ đợi không phải là thụ động không làm gì, trái lại phải tích cực chuẩn bị cho cuộc viếng thăm đó.  Hôm nay, Hội Thánh dùng lại lời của Thánh Gioan Tẩy giả để kêu gọi chúng ta "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng." Con đường là một phương tiện giao thông liên lạc, nối kết hai người ở hai nơi xa cách nhau để hai người, hai nơi đó có thể đến được với nhau. Nếu không có con đường thì không đến được với nhau, hoặc nếu có con đường nhưng đường đó đã hư hỏng thì cũng không đến với nhau được. Cuộc đời chúng ta như một con đường có chỗ lồi chỗ lõm, chỗ quanh co, chỗ ghồ ghề khiến Chúa khó đến với chúng ta.  Như vậy con đường phải có để Chúa và ta có thể gặp nhau là con đường gì?  Thứ nhất là con đường cầu nguyện. Trong Mùa vọng này, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn. Khi đã gặp được Chúa trong cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ dẫn tiếp cho chúng ta biết phải làm gì để cuộc sống  ngày càng tốt hơn. Và con đường thứ hai nữa: đó là thực hiện thánh ý Chúa. Sống thánh ý Chúa là con đường tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Chỉ bằng cách đi theo con đường thánh ý Chúa, thì chúng ta mới nhận được bình an và hạnh phúc thật.

Reflection. 

Isaiah 40:1-5, 9-11. In this reading we hear the words of comfort and hope to the people in a time of great sorrow: "Comfort, give comfort to my people." The prophet Isaiah tells the people to look up; the Messiah is coming: "Prepare the way of the Lord!" John the Baptist will use these same words in today's gospel to announce his mission. How will we receive the Messiah, Jesus Christ, who comes in God's name to comfort and speak tenderly to us? What can we do to welcome him into our lives?

2 Peter 3:8-14.  The task of the Christian is to live a life of patience, generosity, and conversion until God comes at the end of time. We wish to make straight and smooth everything in our lives—our selfishness and pride, our impatience and meanness, our laziness and indifference—whatever blocks the way of the Lord.  What does it mean to live a life of conversion? In what ways can we bring about our own conversion?

 Mark 1:1-8. In this Gospel reading, John preaches a baptism of repentance and the forgiveness of sins in the desert by the River Jordan. The coming Messiah will baptize with the Holy Spirit. He is mightier than John or any of the prophets before him. Why does Mark’s gospel begin with the story of John the Baptist? Where did he preach and baptize? Describe John’s ministry? What does the last verse of John’s Gospel mean when it says, "I have baptized you with water, he will baptize you in the Holy Spirit?"

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.    Lh. Francisca - Lh.Đôminicô/Gđ.Đoàn Khương&Cúc
Thứ Ba.     Lh. Francisca - Lh.Augutino&Maria/Gđ.Ng Hương&Lan
Thứ Tư.     Lh. Francisca - Xin như ý/Gđ. Kiệt&Bích -- Lh.Lucia
Thứ Năm.  Lh. Francisca - Lh.Đôminicô/Gđ. Hà&Nhân
Thứ Sáu.   Lh. Francisca - Lh. Đôminicô/Gđ. Đinh Huy&Lan
Thứ Bảy.    5;30 chiều Lh. Francisca - Lh. Đôminicô/Gđ.Phi&Hương
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Francisca - Lh. Đôminicô/Gđ. Đinh Trấn
                    Lh. Phê-rô&Maria/Gđ. Hương&Lan -- Lh. Đôminicô/Gđ. Chi&Cường

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên             

5:30. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                       Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Ng. Ngọc Yến       Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                   Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương                 Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Trần Kim Thảo             Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 11, 2020

Quĩ Điều Hành.  Tổng cộng: $1,166

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Phạm Văn Tiến           1,000
Nguyễn Xuân Hương    400
Tổng cộng:              $1,400

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình muốn gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu ghi danh cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.  

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.

Để xây hàng rào và cổng, và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, địa phận đã giúp số tiền $25,000 đô la.  Xin xem tờ ngân phiếu trong bảng danh sách những gia đình đã đóng góp số tiền $1,000 đô la và hơn ở cuối nhà thờ.  Đức giám mục địa phận kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này cũng như cho ngôi thánh đường mới được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Phạm Văn Tiến&Kim Anh $1,000
Gđ. Lê Huy Bình                      $1,000
Gđ. Phạm Paul Tuấn                  $500    (Đóng 2 lần tổng cộng: $1,000)
Gđ. Nguyễn Thường&Thanh      $500
Gđ. Hải Tăng                              $300
Gđ. Đỗ Kim Loan                        $200
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Giáo xứ chân thành cám ơn một số người, vào những tuần vừa qua, đã hy sinh thời giờ, vật dụng và nhất là công sức ngày đêm giúp đưa xuống và vận chuyển bàn thờ, bục đọc sách và tượng bằng đá vào trong ngôi thánh đường mới. Và cảm tạ Chúa đã gìn giữ che chở mọi người bằng an và công việc tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ly Tình Thương.

Tổng kết chương trình bác ái Ly Tình Thương thâu được: $3,314.17.  Số tiền này đã được gởi về giúp các thiếu nhi tại 5 giáo xứ ($600 mỗi giáo xứ) bị thiệt hại  nặng nề vì các trận bão lụt vừa qua.  Gx. An Truyền - Hương Phú (Thừa Thiên).  Gx. Cây Da - Phước Môn (Quảng Trị).  Gx. Chày (Quảng Bình).  Còn lại ($400) sẽ được gởi về giúp các em trong thôn Kon Nak, Gia Lai, qua trung gian các nữ tu dòng thánh Phaolo.  Trong những tuần vừa qua, giáo xứ đã nhận được e-mail của các giáo xứ gởi lời cám ơn và báo đã nhận được số tiền trợ giúp. Chân thành cám ơn anh chị Trần Thanh Hiền đã phụ giúp chuyển số tiền về giúp các em ở Việt Nam.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Phân Ưu.  

Bà Francisca Thái Cầm, nhủ danh Lê Thị Thanh Cầm, vợ của ông Thái Văn Bửu, vừa qua đời tại Oklahoma City.  Giáo xứ chân thành gởi lời phân ưu đến ông Thái Văn Bửu, các con, các cháu và mọi người trong thân quyến.  Gia đình ông Thái Văn Bửu cũng trong số những gia đình đã hiện diện lúc giáo xứ mới thành lập.  Xin cho linh hồn Francisca được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....